Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Soorten Trading Systemen | Ontdek Verschillende Classificaties

Iedereen die geïnteresseerd is in handelen via een systeem zal een hoop systemen en ontwikkelingsmethodes tegenkomen. Hier volgt classificatie die zo objectief en eenvoudig mogelijk zal zijn, maar die ook door de lezer kan worden aangevuld.

Het doel van dit artikel is puur educatief, zonder directe aanbeveling voor een specifiek systeem. Over bepaalde algemene aspecten zal dit artikel wel een voorkeur uitspreken, zoals bij het oriënteren op de toekomstige ontwikkeling van systemen.

Er zijn duizenden systemen op de markt. De beste is uiteindelijk degene die een trader ontwerpt op basis van de strategie waarmee hij/zij zich het meest comfortabel voelt. Verwacht niet miljonair te worden met het systeem dat iemand je heeft verkocht. Ontwikkel je eigen werkregels.

Wat is een Handelssysteem?

Hoewel deze term veel definities en variaties toelaat, is het vanuit een theoretisch oogpunt niets meer dan een set regels die in- en uitgangssignalen genereren in een bepaalde markt. Oftewel, om nog preciezer te zijn, signalen voor het openen van posities (long en short) en het sluiten van posities (long en short). Maar, op basis van deze definitie ontstaat een tool die te eenvoudig is voor direct gebruik, dus moet deze worden aangevuld met een strikt risicobeheer model (Stop loss), een goed geldbeheer (Money Management) systeem en een goede basis van psychologie.

👉 Als dit te complex voor je is, maar je wilt wel andere vormen van trading voor beginners ontdekken, bezoek dan ons volgende artikel waar je andere veel toegankelijkere types zult ontdekken: Traden | Wat het is en hoe te beginnen

Classificatie van Systemen op Basis van hun Mate van Discretie

Mechanische Systemen (Mechanische Handelssystemen).

Dit zijn de systemen waarnaar verwezen zal worden in dit en volgende artikelen. Zoals de naam al aangeeft, worden de signalen mechanisch gegenereerd. Dat wil zeggen, dat als de set met regels is ontwikkeld, de orders worden gegenereerd zonder onze tussenkomst, en de trader zich dus gewoon zal bezighouden met het plaatsen ervan op de markt. De voordelen van dit soort systemen zijn de nadelen van discretionaire systemen en vice versa. In deze categorie hebben we de Automatische Trading Systemen, welke worden gekenmerkt door het direct verzenden van orders naar de broker zonder dat de operator de orders hoeft in te voeren. Daar wordt dus tijd mee bespaard en het overkom je het belangrijkste obstakel waarmee je worden geconfronteerd bij het beginnen met handelen, jezelf.

Discretionaire Systemen (Discretionaire Handelssystemen).

In deze systemen baseert de trader zich op regels waarbij hij zijn intuïtie toepast bij elke transactie op de markt. Het grote voordeel is de flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan de veranderingen in de markten. De nadelen zijn de noodzaak om constant beslissingen te nemen, beslissingen die onze emotionele controle beïnvloeden. Bovendien is de verificatie van de resultaten in een historische reeks onmogelijk en vereisen ze veel concentratie en tijd van de Trader. Het is niet raadzaam om ze te gebruiken als we niet over uitgebreide ervaring beschikken als Trader , zoals het geval is bij een van de grootste voorstanders, Joe DiNapoli, die over deze systemen spreekt in zijn werk “Trading with DiNapoli levels”.

Classificatie van systemen op basis van de gebruikte gegevens en de positionering op de markt

Continue Systemen (Always-In Systemen)

Dit zijn de systemen die altijd op de markt zijn. Ze gaan van een korte naar een lange positie en vice versa, maar ze sluiten de positie nooit. Ze bieden de hoogste rendementen, maar brengen ook het grootste risico met zich mee.

Pure Intradaysystemen (Intraday Systemen)

Wat een intradaysysteem definieert, is dat alle posities tijdens de handelsdag worden gesloten, dat wil zeggen dat aan het einde van elke sessie al het kapitaal in cash hebben. Er worden intraday-databases gebruikt en de belangrijkste aantrekkingskracht van deze systemen is het vermijden van het risico van de openingsgap. Ze hebben het laagste rendement en risico.

Continue Intradaysystemen (Overnight Systemen)

Dit zijn de systemen die posities openen tijdens de sessie met intraday-gegevens, zonder de verplichting om de posities aan het einde van de handelssessie te sluiten. Vanwege het risico van openingsgaps hebben ze een grotere drawdown dan pure intradaysystemen, maar ze genereren ook hogere rendementen, waardoor de rendement-risicoverhouding op een tussenliggend punt ligt, tussen de twee voorgaande categorieën.

Classificatie van Charlie F. Wright

Over het algemeen zijn er drie soorten markten: trend, zijwaarts en volatiel. Deze classificatie is gebaseerd op marktfasen. Vanuit een perfectionistisch perspectief zou het enige dat we zouden moeten doen om veel geld te verdienen, het weten van in welke fase we ons bevinden zijn, hoe lang deze zal duren en het bijbehorende systeem toe te passen. Het is vrij eenvoudig in theorie, maar onmogelijk in de praktijk. Niemand of niets kan de marktbewegingen voorspellen. Trendmarkten zijn altijd de meest winstgevende en die elke handelaar moet zoeken, het probleem is dat we nooit weten wanneer er een goede trend zal komen en eenmaal in een trend, we zullen nooit weten hoe lang het zal duren. Sommige auteurs zoals John J. Murphy, stellen dat markten als algemene regel slechts 1/3 van de tijd in een trend zijn

Trendsystemen

Deze systemen profiteren van langdurige stijgingen of dalingen, en enkele voorbeelden zouden de Breakout Systems zijn, zoals de 4-weken regel van Richard Donchian, of de Moving Average-systemen, die onder andere kunnen zijn, exponentieel (EMA), eenvoudig (SMA), Driehoekig, (TMA), Volume aangepast (VAMA), adaptief (AMA), etc en kruisingen van een gemiddelde met de prijs, dubbele of drievoudige kruisingen tussen de gemiddelden, etc. De mogelijkheden zijn eindeloos en vallen buiten de reikwijdte van dit artikel.

Antitrend of Support en Resistance (S/R) systemen.

In een zijwaartse periode zullen we voornamelijk indicatoren zoeken die Overbought of Oversold aangeven om de marktdraaiingen te zoeken. Ze zoeken naar teken die in veel gevallen schadelijk zal zijn voor onze resultatenrekening, hoewel ze ons in langdurige zijwaartse periodes een goed aantal winnende transacties zullen opleveren, met aanzienlijke winsten. Voorbeelden van indicatoren, bekend bij iedereen, zijn de RSI van Welles Wilder en de Stochastic van George Lane.

Volatiliteit Expansiesystemen.

Volatiele markten worden gekenmerkt door abrupte prijssprongen waarvan een trader kan profiteren, voornamelijk door middel van geconditioneerde koop- of verkooporders. Het zijn meestal snelle bewegingen van korte duur en enkele van de bekendste indicatoren voor de bouw van deze systemen zijn de ATR (Average True Range) van Welles Wilder of de Bollinger Bands.

Dit is, vanuit mijn oogpunt, de hoofdclassificatie en jouw taak is om een classificatie te ontwikkelen die het beste past bij jouw persoonlijkheid en jouw mogelijkheden. In dit opzicht heeft het geen zin om een systeem te ontwikkelen dat je een goede rendement-risicoverhouding biedt als men niet psychologisch voorbereid is om ermee te handelen. Elke handelaar moet voor zichzelf beslissen, aangezien er succesvolle handelaren zijn in alle drie de categorieën. Echter zijn de grootste succesvoorbeelden te vinden in het gebruik van trendsystemen, die aan de andere kant het moeilijkst te bedienen zijn omdat ze voldoen aan het Pareto-principe of de 80/20-regel.

Volgens dit principe wordt het grootste deel van onze inkomsten of echt productieve activiteiten gegenereerd in 20% van onze transacties, de rest, 80% zal onproductieve activiteiten zijn of in ons geval, verliezende transacties. Het enige dat we nodig hebben om geld te verdienen is dat de 20% van de winnende transacties meer winnen dan we verliezen in de resterende 80% van de transacties.

Market Facilitation – Theorie ter Ondersteuning van Trendsystemen

Peter Steidlmayer is algemeen bekend in de Trading industrie voor de theorie van Market Profile. Echter, weinig mensen kennen zijn theorie over de Facilitatie van Markten of Market Facilitation. Deze is cruciaal om de sereniteit te bieden die nodig is in zijwaartse perioden (Choppy Markets) aangezien het handelen met een Trend Systeem in tijden van zijwaarts perioden kan leiden tot verliezen. We moeten voldoende vertrouwen hebben in onze regels, om deze verliezen te weerstaan en te wachten tot de trend komt.

Te enige reden voor het bestaan van markten volgens deze theorie is om handel te faciliteren. Markten bestaan om handelaren aan te trekken. De markt heeft traders nodig die constant kopen of verkopen, want als dit niet gebeurt, zullen ze dood bloeden. Ze moeten bewegen om te overleven. Volgens Steidlmayer zijn markten als levende organismen, die hun overleving baseren op het aantrekken van kopers en verkopers.

Als ze lang zonder een duidelijke trend blijven, zullen de handelaren hun interesse verliezen om in hen te handelen, het volume zal afnemen, het gebrek aan liquiditeit zal de slippage verhogen en uiteindelijk zal de markt onvermijdelijk sluiten. Deze theorie is essentieel voor de Trader die handelt met Trend Systemen om vertrouwen te hebben dat zijwaartse perioden niet eeuwig kunnen duren, vroeg of laat zal de markt ergens moeten breken, ons een trend biedend die ons zal compenseren voor de verliezen veroorzaakt door de vorige zijwaartse periode. Charlie F. Wright in zijn boek “Trading as a Business”, biedt ons de volgende tabel om ons te helpen ons type Systeem te bepalen.

Soort SysteemTrendmatigS/RVolatiliteit
Tijd in de marktAltijd op de marktNiet altijd in de marktVeel tijd buiten de markt
Betrouwbaarheid (% van winnende transacties)LaagGemiddeldHoog
Waar het geld wordt verdiendIn grote bewegingenIn zijwaartse periodenIn marktexplosies
Waar geld wordt verlorenIn de zijperiodenIn perioden van sterke trendIn rustige perioden
Belangrijkste NadelenVeel valse signalen en lange perioden van DrawdownMoeilijkheid om op lange termijn winstgevend te blijvenDe grote bewegingen worden nooit meegepakt, ze stappen eerder uit
Belangrijkste VoordelenMogelijkheid van hoge winsten op lange termijnGrotere BetrouwbaarheidHoge Betrouwbaarheid
Gemiddelde winst per operatieHoog over een lange proefperiodeLager dan in de vorigeLaag
FilosofieHoog kopen en nog hoger sluiten. Laag verkopen en nog lager sluitenLaag kopen en hoog verkopen (volkswijsheid)Zeer snelle en kortdurende executies
Emotionele ControleZeer moeilijk te bedienen door de 80/20 regel en door hoog te kopen en laag te verkopenEenvoudiger omdat we laag kopen en hoog verkopenZeer eenvoudig te gebruiken, zeer snelle en opwindende executies

Rest van de Systemen

In deze categorie gaan we een rommelige hoop van de overige systemen noemen, waarvan de bijzonderheden ons dwingen om onderscheidende categorieën te vestigen, het gaat om minder bekende systemen, sommige worden als ‘buitensporig’ beschouwd, en anderen hebben belangrijke toegangsbarrières, zoals wiskundige berekening en de noodzaak om ze te ontwikkelen met goede computerapparatuur. Om deze redenen (omdat ze beperkter zijn tot het grote publiek) hebben ze een groot groeipotentieel.

Systemen gebaseerd op de fase van de maan. Dit gaat om systemen gebaseerd op maancycli. We weten dat de zwaartekracht van de maan invloed heeft op de getijden, op de bewegingen van koraalriffen en vooral op menselijk gedrag, wat invloed heeft op het aantal misdaden of geboorten dat plaatsvindt tijdens volle maanperiodes. Als de maan ons gedrag beïnvloedt, en de markt is niets meer dan een massa handelaren die zich positioneren volgens hun verwachtingen, komen we tot de conclusie dat een systeem gebaseerd op maanfasen best logisch kan zijn. Veel handelaren hebben tijd besteed aan dit soort systemen, van Larry Williams tot Larry Pesavento.

Ik had altijd gedacht dat het belachelijk en zinloos was, totdat ik een grafiek van Larry Pesavento zag zoals degenen die ik hieronder laat zien in Figuren 2 en 3, waarin duidelijk de invloed van de maanfasen op de grafiek van de Ibex-35 te zien is. Het gaat er niet om vanaf morgen te handelen met de volle maan of de nieuwe maan, maar om een nieuw activiteitenveld te hebben om te onderzoeken en dat ongetwijfeld veel voldoening kan geven aan elke systeemontwikkelaar die geïnteresseerd is in het uitbreiden van zijn kennis, het zijn ongetwijfeld grafieken die ons moeten laten nadenken.

Trading Systemen

Figuur 2. Toekomst van de Ibex-35 in een 30 minuten staafdiagram, waarin de trendverandering te zien is die plaatsvond op 02 januari 2003, de dag van de volle maan.

Trading Systemen

Figuur 3. Toekomst van de Ibex-35 in een 30 minuten staafdiagram, waarin de bullish draai te zien is die plaatsvond op 1 april 2003, met de nieuwe maan en hoe de stijging stopte op de 16e van dezelfde maand, samenvallend met de volle maan.

Systemen Gebaseerd op Zonneactiviteit.

Dit is een soort systeem vergelijkbaar met het vorige, waarin de signalen worden gegenereerd door zonnevlekken, in plaats van door de maanfasen. Misschien denk je dat ik gek ben geworden door te proberen een verband te vinden tussen zonnevlekken en marktbewegingen, maar dit verband bestaat en is uitgebreid gedocumenteerd, zoals te zien is in de volgende voorbeelden.

Tijdens perioden van hoge zonneactiviteit worden langeafstandsradio-uitzendingen beïnvloed, zelfs de storingen die we op televisie zien worden soms veroorzaakt door zonneactiviteit, evenals veranderingen in het klimaat en natuurlijk veranderingen in menselijk gedrag, en dus in de financiële markten. In 1987 waren er slechts 3 dagen waarop het aantal zonnevlekken (index van zonneactiviteit) hoger was dan 100, twee van deze dagen waren 15 en 16 oktober. De kans op overeenkomst tussen Black Monday en hoge zonneactiviteit is minder dan 1%. Waarschijnlijk ben je nu meer geïnteresseerd in dit fenomeen en zie je het niet langer als iets extravagant. Vanuit mijn oogpunt is elk fenomeen dat op de een of andere manier menselijk gedrag beïnvloedt en kwantificeerbaar is, vatbaar voor onderzoek door de Trader in zijn constante zoektocht naar hulpmiddelen om de markt te voorspellen.

Systemen Gebaseerd op Cycli.

De twee voorgaande modellen zijn ook gebaseerd op een bepaald type cycli, dus in dit gedeelte zullen we generiek naar cycli verwijzen. Cycli die zich periodiek herhalen en vormen die we kunnen gebruiken om winnende transacties te genereren. Iedereen die geïnteresseerd is in het verdiepen van dit onderwerp zal in Walter Bressert een van de goeroes in het veld vinden. Waarschijnlijk is de meest bekende software voor cyclische processen de MESA (Maximum Entropy Spectral Analysis), ontwikkeld door John Ehlers.

Systemen Gebaseerd op Neurale Netwerken (AI)

Neurale netwerken vallen onder Kunstmatige Intelligentie en zijn ontwikkeld met het doel de verwerkingsmethodologie en het besluitvormingsproces van levende organismen te simuleren. We zullen proberen het gedrag van de neuronen in de menselijke hersenen te simuleren, met behulp van gespecialiseerde software. Het onderzoek begon in 1940, maar pas in 1989 begon men gespecialiseerde software te ontwikkelen voor financiële modellen, dus we hebben het over een zeer jonge en weinig geëvolueerde werkfilosofie. De belangrijkste moeilijkheid van deze modellen ligt in de training van het netwerk, wat invloed zal hebben op het toekomstige leren ervan, evenals het risico van overoptimalisatie veroorzaakt door het gebruik van een groot aantal parameters.

Systemen Gebaseerd op Econometrische Modellen.

Door middel van modellen gebaseerd op statistische en econometrische technieken kunnen we prijsvoorspellingssystemen opzetten, waaronder Auto Regressie modellen met behulp van Moving Averages (ARIMA), die proberen toekomstige prijsbewegingen te voorspellen door middel van regressies van de vorige prijzen. Het model kan tal van parameters bevatten, hoewel volgens de makers, Box en Jenkins, het succes van de voorspelling ligt in de ontwikkeling van een zo eenvoudig mogelijk systeem, binnen een logische en rationele basis. Dit laatste punt is van toepassing op de ontwikkeling van elk Trading Systeem, niet alleen op de ARIMA modellen.

Conclusie en Eindoordeel Over de Verschillende Handelssystemen

Na het definiëren van de soorten handelaren die er bestaan, zijn we verder gegaan met de classificatie van systemen. Omdat elke auteur ze classificeert op basis van zijn ervaring en kennis van de markt, is het niet eenvoudig om een universele classificatie op te stellen. Er zijn vier categorieën vastgesteld en we hebben de Market Facilitation theorie genoemd om de trendvolgende systemen te benadrukken, die zijn gebruikt door de grote handelaren die ik aanbeveel in dit artikel.

Het belangrijke van dit artikel is de in- en uitstapregels te kunnen classificeren, hoewel dit ons niets vertelt over de vergelijking tussen systemen of hoe we een beter systeem kunnen bouwen, is het een noodzakelijke basis, maar niet voldoende in ons proces van het ontwikkelen van een handelssysteem waarmee we geld kunnen verdienen op de markten. In latere artikelen zullen we de fasen in de ontwikkeling van systemen blijven definiëren.

Gerelateerde artikelen

Copy Trading: Een beginnersgids
In de afgelopen jaren heeft een van de snelst groeiende nieuwe handelsvormen sociale handel, ook bekend als copy trading, aan populariteit gewonnen. Maar wat houdt deze praktijk in? Is het betrouwbaar? En zo ja, hoe kan ik eraan beginnen? In di...
Day Trading
Day trading is een handelsstrategie. Bij day trading worden de bewegingen die de prijzen van de activa gedurende de dag ondergaan gebruikt om, in d...
Swing Trading
Wat is Swing Trading? Swing Trading is een investeringsstrategie die steunt op het analyseren van grafieken waarop de diverse onderliggende fina...