Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Technische indicatoren (technische analyse): Inverline III Tutorial

Technische Indicatoren zijn wiskundige en statistische formules die toegepast worden op prijs- en volumereeksen. Ze zijn ontworpen om ondersteuning te bieden bij investeringsbeslissingen of om prijzen in specifieke fasen of situaties te analyseren.

Technische indicatoren streven ernaar de subjectiviteit van grafische of chartistische analyses te verminderen. Tegenwoordig zijn er veel technische indicatoren ontwikkeld en het onderzoek hiernaar gaat onverminderd door. De belangrijkste les hieruit is dat geen enkele indicator onfeilbaar is; ze kunnen allemaal valse signalen geven, vooral als ze niet correct gebruikt worden of als ze willekeurig en zonder striktheid worden geïnterpreteerd. Echter, hun correcte gebruik kan de ondersteuning van investeringsbeslissingen aanzienlijk verbeteren.

Belangrijke technische aspecten

Als algemene regel moet men de signalen van technische indicatoren nooit los van de prijsgrafiek gebruiken. Bij discrepanties tussen de twee is het aan te raden de prijsanalyse als leidraad te nemen.

Technische indicatoren bieden diverse functionaliteiten zoals het geven van koop-/verkoopsignalen, het analyseren van divergenties, het identificeren van overbought/oversold condities, en het meten van kracht of posities. Deze functionaliteiten zijn niet exclusief.

De signalen, ofwel koop-/verkoopsignalen, worden meestal gegenereerd door het snijden van de lijnen op specifieke niveaus, het passeren van de nullijn, of kruisingen van lijnen, afhankelijk van de vorm van de indicator of oscillator.

Divergenties fungeren als waarschuwingssignalen die potentiële marktveranderingen aankondigen. Ze dienen altijd bevestigd te worden door de prijsgrafiek. Een negatieve divergentie doet zich voor wanneer de pieken in de prijsgrafiek niet overeenkomen met de pieken in de indicator of oscillator. Een positieve divergentie wordt vastgesteld wanneer opeenvolgende dieptepunten in de prijsgrafiek niet overeenstemmen met dezelfde dieptepunten in de indicator of oscillator.

Er wordt gezegd dat een waarde of index overbought is wanneer deze een aanzienlijke of zeer snelle prijsstijging heeft ondergaan over een bepaalde periode. Deze overbought situatie suggereert vaak een hoge kans op een aanstaande prijsdaling, wat niet noodzakelijkerwijs een verandering van de algehele trend impliceert.

De tegenovergestelde conditie is de oversold toestand, waarbij de prijzen aanzienlijk zijn gedaald over een bepaalde tijd of periode. Dit verhoogt de waarschijnlijkheid van een herstel, wat evenmin noodzakelijkerwijs een trendverandering betekent.

Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde

Het Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde is een indicator die voortbouwt op het Eenvoudig Voortschrijdend Gemiddelde door een progressieve belangrijkheid toe te kennen aan recentere koersen via een systeem van exponentiële weging of gladstrijken, rekening houdend met alle gegevens uit de reeks. De periode wordt gebruikt om de gladstrijkingsfactor te bepalen: als 𝑃P het aantal dagen van de periode is, dan is de gladstrijkingsfactor 2𝑃+1P+12​.

Waarvoor dient het?

De belangrijkste functie van het Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde is het gladstrijken van gegevensreeksen waarop het wordt toegepast, waardoor de huidige richting ofwel de trend duidelijker zichtbaar wordt. Dit type voortschrijdend gemiddelde is een volgende indicator, geen leidende, en kent een vertraging die evenredig is aan de berekeningsperiode. In tegenstelling tot het eenvoudige en het gewogen voortschrijdend gemiddelde, reageert het Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde sneller op prijsveranderingen, waardoor het gevoeliger is voor wijzigingen in de prijsrichting. Dit maakt het geschikt voor het ontwerpen van handelssystemen en voor het vaststellen van dynamische steun- en weerstandsniveaus over verschillende tijdschalen.

Hoe wordt het gebruikt?

Afhankelijk van de beleggingshorizon wordt de berekeningsperiode van het voortschrijdend gemiddelde aangepast. Voor korte termijnen varieert deze van 3 tot 25 dagen, voor de middellange termijn van 30 tot 75 dagen, en voor de lange termijn tussen 100 en 200 dagen. Het is het meest effectief in trending markten, waar het helpt om de investeringsstrategie van “het verlengen van winsten en het beperken van verliezen” toe te passen. In vlakke of trendloze markten produceert het echter een groot aantal valse signalen. Het kan dienen als een trendindicator voor de periode die wordt geanalyseerd. Als de prijzen boven het gemiddelde liggen, duidt dit op een opwaartse trend; liggen ze eronder, dan wijst dit op een neerwaartse trend. Het genereert koopsignalen als de prijzen het gemiddelde naar boven doorsnijden en verkoopsignalen als ze dit naar beneden doen. Ook wordt het gebruikt voor het bepalen van dynamische steun- en weerstandsniveaus.

Handelssuggestie:

Een automatisch handelssysteem kan worden gebaseerd op een 13-termijn Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde berekend op de slotkoers, gecombineerd met twee 3-sessie exponentiële voortschrijdende gemiddelden berekend op de hoogste en laagste koers van de sessie. Koopposities worden geopend wanneer de slotkoers het gemiddelde van de hoogtepunten overschrijdt terwijl het gemiddelde op de slotkoers stijgt. Deze posities worden gesloten als de slotkoers het gemiddelde van de dieptepunten doorsnijdt. Verkoopposities worden geopend wanneer de slotkoers het gemiddelde van de dieptepunten doorsnijdt en het gemiddelde van de slotkoersen daalt. Deze posities worden gesloten als de slotkoers boven het gemiddelde van de hoogtepunten uitkomt.

Indicatorreferenties:

Zie Kaufman, P.J., “The New Commodity Trading Systems and Methods”, John Wiley & Sons, New York, 1980, voor meer gedetailleerde informatie.

Gewogen Voortschrijdend Gemiddelde

Het Gewogen Voortschrijdend Gemiddelde bouwt voort op het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde door meer gewicht toe te kennen aan recentere koersen. Elke slotkoers wordt vermenigvuldigd met een afnemend gewicht, waarbij het grootste gewicht wordt gegeven aan de meest recente slotkoers. De totale som van de slotkoersen, aangepast voor hun gewicht, wordt gedeeld door de som van de gewichten. Bij toevoeging van een nieuwe slotkoers wordt de oudste verwijderd en worden de gewichten opnieuw toegewezen. Dit type gemiddelde is vooral nuttig voor het verduidelijken van de huidige trendrichting en het is gevoeliger voor prijsbewegingen door de nadruk op recente koersen. Het is ook geschikt voor het ontwerpen van automatische handelssystemen en het vaststellen van dynamische steun- en weerstandsniveaus over verschillende tijdschalen.

Handelssuggestie:

Het is mogelijk om een systeem voor het detecteren van markttrends te gebruiken op basis van drie voortschrijdende gemiddelden van 3,13 en 21 sessies. De markt zal zijwaarts bewegen zolang het kortste gemiddelde van allemaal zich tussen de andere twee bevindt, ongeacht de richting. De markt zal in trend zijn in alle andere gevallen en de richting van de trend moet worden gegeven door de twee langste gemiddelden.

Eenvoudig Voortschrijdend Gemiddelde

Het Eenvoudig Voortschrijdend Gemiddelde is een van de basisinstrumenten van de Technische Analyse en daarvan zijn andere indicatoren en veelgebruikte concepten afgeleid.
Het is een gemiddelde van de slotprijzen van n dagen, dat wordt herberekend naarmate er nieuwe koersen worden toegevoegd, waarbij voor de berekening constant hetzelfde aantal slotprijzen wordt aangehouden dat de periode aangeeft.

Waarvoor dient het?

De belangrijkste functie is het gladstrijken van de gegevensreeksen waarop het wordt berekend, waardoor de huidige richting, d.w.z. de trend, duidelijker zichtbaar wordt.
Vanwege de manier van berekenen is het voortschrijdend gemiddelde een volgende indicator, geen leidende. En het heeft een vertraging van zoveel sessies als aangegeven door de berekeningsperiode.
Het maakt het mogelijk om handelssystemen te ontwerpen, voor automatische koop/verkoop.
Het vaststellen van dynamische steun- en weerstandsniveaus op verschillende tijdschalen.

Hoe wordt het gebruikt?

De berekeningsperiode van het voortschrijdend gemiddelde wordt aangepast afhankelijk van de investeringstermijn: van 3 tot 25 dagen voor korte termijnen, van 30 tot 75 dagen voor middellange termijnen en tussen 100 en 200 dagen voor lange termijnen. Dit voortschrijdend gemiddelde functioneert het best in trendende markten, waar het helpt bij het implementeren van de strategie van “het verlengen van winsten en het beperken van verliezen.” In vlakke of trendloze markten produceert het echter veel valse signalen. Het wordt gebruikt als een trendindicator voor de geanalyseerde periode. Als prijzen boven het voortschrijdend gemiddelde liggen, duidt dit op een opwaartse trend; liggen ze eronder, dan wijst dit op een neerwaartse trend. Het genereert koopsignalen wanneer de prijzen boven het gemiddelde uitstijgen en verkoopsignalen wanneer ze eronder duiken.

Handelssuggestie:

Om valse signalen van het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde te filteren, kan men gebruik maken van percentagebanden boven en onder het gemiddelde. Voeg 1% tot 3% toe aan of trek dit af van het gemiddelde om de banden te creëren. Een koopsignaal wordt gegeven wanneer de prijs boven de bovenste band uitkomt, en een verkoopsignaal wordt gegeven wanneer de sluitingsprijs onder de onderste band valt. Dit kan de winst van succesvolle transacties verminderen, maar compenseert door de kosten van valse signalen te besparen.

R.S.I. Classic

De Relatieve Sterkte Index (RSI), gecreëerd door Welles Wilder, is een van de meest bekende technische indicatoren. Ondanks de mogelijk verwarrende naam, die niet verwijst naar enige externe waarde of index, meet het een interne maat van relatieve sterkte. Deze indicator heeft een lineaire presentatie en toont de kracht van de prijsbeweging binnen de berekeningsperiode. Het probeert incorrecte waarden, die vaak voorkomen in oscillatoren zoals Momentum of Rate of Change, te vermijden en presenteert deze op een genormaliseerde wijze.

Waarvoor dient het?

De RSI is een genormaliseerde indicator die schommelt tussen 0 en 100, met specifieke zones die oververkochte (0-20/30) en overgekochte (70/80-100) niveaus markeren. Het wordt gebruikt om koop- en verkoopsignalen te genereren, de timing van prijsbewegingen te bepalen, en om aan te geven of een waarde overgekocht of oververkocht is. Het stelt gebruikers ook in staat om dezelfde patronen of vormen te analyseren die doorgaans in prijsgrafieken voorkomen en vaak een voorbode zijn van signaalbreuken.

Hoe wordt het gebruikt?

Standaard wordt een periode van 14 sessies gebruikt. Een kortere periode maakt de RSI gevoeliger. Deze indicator is effectiever in marktomstandigheden met weinig trendbeweging. Koopsignalen worden gegenereerd wanneer de RSI binnen het oververkochte gebied een opwaartse draai maakt; verkoopsignalen worden geactiveerd wanneer de indicator omlaag draait binnen het overgekochte gebied. De RSI fungeert als een voorlopende indicator voor extreme marktbewegingen, en is zeer effectief bij het analyseren van divergenties en het vaststellen van kritieke marktpunten. In een markt die zich aan het begin van een sterke trend bevindt, moet men sceptisch zijn over signalen die tegen deze trend ingaan.

Indicator referenties: Wilder, Welles, Jr. New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research. MCLeansville, NC

Stochastisch

De Stochastische indicator, ontwikkeld door George Lane, bestaat uit twee lijnen bekend als %K en %D. Deze indicator is gebaseerd op de waarneming dat tijdens prijsstijgingen de sluitingsprijs dichter bij de hoogtepunten van de dag ligt, en tijdens dalingen dichter bij de laagtepunten van de sessie. Deze oscillator meet hoe de sluitingsprijs zich verhoudt tot het prijsbereik van de betreffende periode in percentage.

Waarvoor dient het?

De Stochastische indicator is vooral nuttig in markten zonder sterke trends, waar het de zigzagbewegingen van prijzen helpt bepalen en zowel koop- als verkoopsignalen geeft. Het is een genormaliseerde indicator die varieert tussen 0 en 100, met belangrijke zones tussen 0 en 20 en tussen 80 en 100, die soms worden uitgebreid tot 30 en 70, afhankelijk van de gebruikersvoorkeuren. Deze zones markeren respectievelijk oververkochte en overgekochte condities.

Hoe wordt het gebruikt?

De klassieke stochastische setting gebruikt 14 dagen voor %K en 7 dagen voor %D, waarbij %D een gladgestreken versie van %K is. Er bestaat ook een Langzame Stochastische variant die drie parameters gebruikt en extra gladstrijking toepast, typisch met een standaardwaarde van 3. Koopsignalen worden gegenereerd wanneer %K boven %D kruist in de oververkochte zone (0-20/30), terwijl verkoopsignalen geactiveerd worden als %K onder %D kruist in de overgekochte zone (70/80-100). Deze indicator is ook effectief voor het analyseren van divergenties.

Handelssuggestie:

In trending markten kan men de kruisingen van de indicator buiten de overgekochte en oververkochte zones gebruiken om posities in lijn met de trend uit te breiden. Vergroot lange posities wanneer %K boven %D in een opwaartse trend kruist, en vergroot korte posities wanneer %K onder %D in een neerwaartse trend kruist. Deze strategie, bekend als pyramiding, verhoogt winsten in succesvolle posities, maar vereist strikte stop-loss maatregelen.

Indicator referenties: George C. Lane, Investment Educators, Des Plaines, IL.

MACD

De MACD (Moving Average Convergence Divergence) is een indicator gecreëerd door Gerald Appel, met verdere ontwikkelingen van anderen zoals Tomas Aspray (MACD-Mo / MACD-Hi). Deze indicator is gebaseerd op het verschil tussen twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden van verschillende perioden, waarop vervolgens een nieuw exponentieel gemiddelde wordt toegepast. Dit resulteert in twee lijnen die rond de nul-lijn oscilleren: het verschil tussen de twee gemiddelden en het exponentiële gemiddelde van dit verschil, bekend als de signaallijn. Soms wordt dit verschil ook getoond als een histogram in de grafiek.

Waarvoor dient het?

Net als andere op voortschrijdende gemiddelden gebaseerde indicatoren, is de MACD bedoeld voor het genereren van koop- en verkoopsignalen in trendende markten en het identificeren van divergenties en overbought of oversold niveaus.

Hoe wordt het gebruikt?

De standaardinstellingen voor de MACD zijn 12 dagen voor het snelle exponentiële gemiddelde, 26 dagen voor het langzame exponentiële gemiddelde en 9 dagen voor het exponentiële gemiddelde van het verschil. Kruisingen van deze twee lijnen duiden koop- of verkoopmomenten aan: een koopsignaal wordt gegenereerd wanneer de MACD opwaarts de signaallijn kruist, en een verkoopsignaal wanneer de MACD neerwaarts kruist. Divergentieanalyse is ook een belangrijk gebruik van de MACD, waarbij pieken of dalen in de indicator vergeleken worden met die in de prijsgrafiek.

Indicatorreferenties: Gerald Appel, Signalert Corporation, 150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021

Bollinger Bands

Het is een indicator in de vorm van banden die de prijsgrafiek omhullen die John Bollinger heeft ontwikkeld en is een standaard in grafische pakketten.
Het wordt berekend vanuit een voortschrijdend gemiddelde (simpel of exponentieel) op de slotkoers waaraan twee banden worden toegevoegd en afgetrokken van de waarde van het gemiddelde 2 standaardafwijkingen.
Deze maatstaf van volatiliteit (de standaardafwijking) is wat de breedte van de banden bepaalt.

Waarvoor dient het?

Het dient om de prijs te plaatsen binnen een bereik dat relatief is aan zijn vorige evolutie.
Het helpt om te bepalen of de waarde al dan niet volatiel is.
Het maakt het mogelijk om prijsniveaus te verkrijgen en te bepalen of de waarde zich in dynamische steun- of weerstandszones bevindt.

Hoe wordt het gebruikt?

De standaardwaarden die worden gebruikt voor de berekening zijn 21 voor het gemiddelde en 2 standaardafwijkingen. Als de waarde van het gemiddelde aanzienlijk wordt verlaagd of verhoogd, moet het aantal standaardafwijkingen in dezelfde richting worden aangepast. Voor waarden van het gemiddelde boven 50 (lange termijn) => 2,5 afwijkingen; waarden van het gemiddelde dicht bij 10 (korte termijn)=> 1,5 afwijkingen.
Als de prijzen boven het gemiddelde en dicht bij de bovenste band liggen, zijn ze relatief hoog, er kan sprake zijn van overkoop. Als ze onder het gemiddelde en dicht bij de onderste band liggen, zijn ze relatief laag, er kan sprake zijn van oververkoop.
Als de banden zich vernauwen over de prijzen, geeft dit aan dat de waarde zeer weinig volatiel is, in tegenstelling tot de banden die zich verbreden als de waarde volatiel is. Dit biedt een zeer belangrijke hulp aan de belegger die met opties handelt.
Er vinden vaak belangrijke en snelle prijsbewegingen plaats na perioden waarin de banden zijn vernauwd.
De prijsbewegingen die ontstaan bij een van de banden hebben meestal als doel de tegenovergestelde band, wat het bepalen van deze prijsdoelen vergemakkelijkt.
Veel van de extreme prijzen (hoogte- of dieptepunten) van de bewegingen vinden plaats in de band of in de buurt ervan.
Wanneer de prijzen de bovenste band overschrijden, is dit een teken van kracht van de waarde, als ze daarentegen onder de onderste band liggen, is dit een teken van zwakte.
Wanneer de prijzen buiten een van de banden liggen, is de voortzetting van de beweging aannemelijk.
Het gezamenlijk gebruik met andere indicatoren helpt om met grote waarschijnlijkheid de toppen en dalen van de markten te bepalen.

Handelssuggestie:

Hoogte-/dieptepunten bereikt met prijzen buiten de banden gevolgd door hoogte-/dieptepunten bereikt met prijzen binnen de banden zijn meestal patronen van verandering in de trends.

Indicator referenties: D. Dobson, Edward. Understanding Bollinger Bands. Traders Press. Greenville, SC

ADX-DMI

Ze zijn een set indicatoren ontwikkeld door Welles Wilder die worden geplot met drie lijnen ADX, DI+ en DI-.
De ADX wordt berekend op basis van de Directional Movement Index.
De Directional Movement Index (DMI) wordt opgesplitst in DI+ (positieve directionele index) en DI- (negatieve directionele index) en is een maat voor de hoeveelheid opwaartse of neerwaartse beweging van de prijzen.

Waarvoor dient het?

De ADX probeert de sterkte van de huidige trend te meten.
Het is een genormaliseerde oscillator, dat wil zeggen dat hij altijd binnen dezelfde schaal beweegt, in dit geval tussen 0 en 100.
De DMI is een genormaliseerde trendindicator op een schaal van 0 tot 100.

Hoe wordt het gebruikt?

De ADX gebruikt standaard de waarde 14 als parameter, dezelfde waarde die wordt gebruikt voor de berekening van de DMI.
Een lage waarde van de ADX, meestal onder de 20, duidt op een markt zonder trend en lage volatiliteit. Een kruising boven dit niveau van 20 kan het begin van een trend (zowel dalend als stijgend) markeren. Als de ADX een waarde boven de 40 heeft en begint te dalen, is dit een teken van zwakte van de huidige trend.
De ADX geeft niet de richting van de trend aan, het wordt gebruikt om te bepalen of de markt al dan niet in een trend is en om de sterkte ervan te beoordelen. Het nut ervan ligt in het meer ondersteunen van beslissingen op indicatoren of oscillatoren die beter presteren afhankelijk van het type markt waarin we ons bevinden.
De DMI wordt gebruikt met de kruisingen van zijn lijnen: Als de DI+ de DI- naar boven kruist, wordt een aankoop geactiveerd; als de DI- de DI+ naar boven kruist, wordt een verkoop geactiveerd.

Handelssuggestie:

Gebruik tegelijkertijd de twee indicatoren, de ADX wordt gebruikt om de signalen die de DMI geeft te filteren:
Koop of Open lange positie => (DI+ kruist DI- naar boven) EN (ADX stijgt boven 20.)
Verkoop of Sluit lange positie => (DI+ kruist DI- naar beneden) OF (ADX daalt.)
Verkoop op krediet of Open korte positie => (DI- kruist DI+ naar boven) EN (ADX stijgt boven 20.)
Koop of Sluit korte positie => (DI- kruist DI+ naar beneden) OF (ADX daalt.)

Indicator referenties: Wilder, Welles, Jr. New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research. MCLeansville, NC

Moment

Het Moment is een oscillator die de absolute verandering tussen twee slotkoersen over een bepaalde periode analyseert. Door deze manier van berekenen, waarbij verschillen centraal staan, weerspiegelt deze indicator het concept van versnelling. Daarom wordt het beschouwd als een voorlopende indicator, die veranderingen signaleert voordat deze zichtbaar worden in de prijsgrafiek.

Waarvoor dient het?

Het primaire doel van het Moment is het meten van de kracht waarmee de koers van een activum stijgt of daalt binnen de gegeven periode. Deze indicator maakt het mogelijk om vast te stellen in welke fase van beweging een waarde zich bevindt, of dit nu een versnellende stijging, een vertragende stijging, een versnellende daling, of een vertragende daling is.

Daarnaast is het Moment bijzonder nuttig voor het uitvoeren van divergentieanalyses, waarmee verschillen tussen de prijsbewegingen en de indicatorbewegingen geïdentificeerd kunnen worden die mogelijke keerpunten in de markt suggereren.

Hier is een verbeterde versie van je tekst, waarbij de informatie helderder wordt gepresenteerd:

Hoe wordt het gebruikt?

Het Moment gebruikt standaard een periode van 10 sessies als parameter. Dit is een niet-genormaliseerde oscillator, wat betekent dat hij niet binnen een vast bereik beweegt. Het is daarom belangrijk om vooral aandacht te besteden aan de richting en relatieve positie van de oscillator, in plaats van de absolute waarde. De berekening wordt uitgevoerd door de waarde van de laatste sluiting af te trekken van de slotkoers van ( n ) dagen eerder, waarbij ( n ) de lengte van de periode vertegenwoordigt. Dit instrument kan worden ingezet om koopsignalen te genereren wanneer het de 0-lijn naar boven kruist, en verkoopsignalen wanneer het de 0-lijn naar beneden kruist. Het is vooral waardevol voor zijn vermogen om vroegtijdig draaiingen in de prijsgrafiek te anticiperen, vaak aangeduid met een divergentie.

Handelssuggestie:

Gebruik het Moment als oscillator om overbought- of oversoldzones te identificeren door twee standaardafwijkingen toe te passen op de maximaal en minimaal bereikte waarden. Deze niveaus worden weergegeven als horizontale lijnen die de overbought- en oversoldzones aangeven waar prijsomkeringen het meest waarschijnlijk zijn. Een handelssysteem kan worden opgezet waarbij signalen worden gegenereerd door de kruising van het Moment met de 0-lijn, gefilterd door een voortschrijdend gemiddelde. Koopsignalen zijn geldig als de kruising van het Moment boven de 0-lijn plaatsvindt terwijl de prijzen boven het voortschrijdend gemiddelde liggen. Verkoopsignalen worden gegenereerd als het Moment de 0-lijn naar beneden kruist terwijl de prijzen onder het voortschrijdend gemiddelde liggen.

Rendement

Het geeft informatie over de variatie van het opgebouwde rendement van de waarde in procent (%) vanaf de oorspronkelijk gevraagde datum.

Waarvoor dient het?

Dit element is niet echt een technische indicator. Het wordt voornamelijk gebruikt voor informatieve en vergelijkende doeleinden om inzicht te krijgen in het dagelijkse procentuele rendement van een waarde vanaf een specifieke datum. Deze datum is een optie die in de grafiek kan worden geladen. Als men rendementen van verschillende waarden of indices gelijktijdig wil vergelijken, biedt het systeem de mogelijkheid om direct een vergelijkende grafiek te selecteren uit een dropdown-menu waar ook staaf-, lijn-, en candlestick-grafieken beschikbaar zijn.

Hoe wordt het gebruikt?

Deze functie is beschikbaar als een extra indicator binnen het indicatoren tabblad. De waarde kan dagelijks worden gevolgd door met de muis over het geselecteerde gegevens tabblad te bewegen.

Polynomiale aanpassing

De polynomiale aanpassing is een indicator die een gladde lijn van de koersevolutie op een grafiek creëert door een polynomiale functie op te lossen tot een maximum van 20 graden.

Deze indicator stelt ons in staat om een helder beeld te krijgen van de huidige prijstrend, vrij van de ruis veroorzaakt door dagelijkse fluctuaties die de onderliggende richting kunnen verbergen. Het biedt een duidelijke indicatie van de waarschijnlijke toekomstige richting van de prijzen van de geselecteerde waarde. De functionaliteit ervan is vergelijkbaar met die van een voortschrijdend gemiddelde; het verschil is dat de polynomiale aanpassing geen projecties bevat en daardoor fungeert als een volgende indicator, niet als een leidende. Echter, deze is gevoeliger dan elk voortschrijdend gemiddelde met een gelijk aantal perioden.

Waarvoor dient het?

Met deze indicator kunnen we een beeld krijgen van de huidige prijstrend zonder de ruis van dagelijkse schommelingen, die de onderliggende richting kunnen verbergen. De laatste meting geeft aan in welke richting de prijzen van het geselecteerde aandeel waarschijnlijk zullen blijven evolueren. Deze functie lijkt op die van een bewegend gemiddelde, maar omdat het geen projectie omvat, blijft het op dit moment een volgindicator en geen leidende indicator, hoewel het even gevoelig is als elk ander bewegend gemiddelde bij een gelijk aantal perioden.

Hoe wordt het gebruikt?

Het meest gangbare gebruik van deze indicator is om de bestaande trendrichting te bevestigen. Het aantal gebruikte perioden (of graden) voor de berekening beïnvloedt de gevoeligheid en tijdsduur van de trendanalyse: meer perioden resulteren in een fijnere aanpassing aan kortetermijntrends, terwijl minder perioden een breder overzicht bieden, geschikt voor het bepalen van langdurige trends.

Gerelateerde artikelen