Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Wat is enn Flag Pattern?

Laten we kijken wat een flag is in trading en hoe je deze kunt identificeren en gebruiken; het ingangssignaal, de stop loss en de sluiting, en dat alles op een eenvoudige manier uitgelegd met praktische voorbeelden.

Wat is een flag pattern in trading?

Wat is een flag pattern in trading?

In de context van trading is een “flag” een voortzettingspatroon dat technische analisten gebruiken om de toekomstige richting van de prijs van een financieel actief te voorspellen. Het flag pattern in trading wordt gekenmerkt door een korte pauze of consolidatie in de prijsbeweging, gevolgd door een voortzetting in dezelfde richting als de initiële beweging.

Natuurlijk is het geen onfeilbaar patroon, maar binnen de brede waaier van patronen is het een van de meest solide en betrouwbare.

Hoe wordt een flag gevormd in trading?

Een vlag in trading bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Mast: Dit is de sterke en snelle initiële prijsbeweging, hetzij omhoog (bullish flag) of omlaag (bearish flag). Deze beweging vertegenwoordigt een duidelijke trend voordat de vlag wordt gevormd.
 2. Flag: Dit is de consolidatiefase die volgt op de mast. Tijdens deze fase beweegt de prijs in een parallel kanaal en kan lichtjes hellen in de tegenovergestelde richting van de mast. Bij een bullish flag helt het kanaal licht naar beneden, terwijl bij een bearish flag het kanaal licht naar boven helt.
 3. Uitbraak: Dit is het punt waarop de prijs uit het kanaal van de vlag breekt en de beweging in dezelfde richting als de mast voortzet. Deze uitbraakbeweging is meestal snel en krachtig, vergelijkbaar met de initiële beweging van de mast.
Hoe wordt een flag gevormd in trading?
Hoe wordt een flag gevormd in trading?

Hoe werkt een flag pattern in technische analyse?

Omdat we het hebben over een voortzettingspatroon van de vorige trend, heeft het meestal minder tijd nodig om zich te vormen dan patronen die wijzen op een mogelijke ommekeer of verandering van de trend.

Een vlagpatroon kan verschijnen op allerlei tijdsbestekken (intradag, kort, middellang en lang termijn), evenals in elke markt (aandelen, indexen, obligaties, valuta’s, grondstoffen, cryptocurrencies).

Als we het hebben over middellange termijn grafieken, kan het maximaal 3 tot 4 weken duren om zich te vormen. Over het algemeen bestaat het patroon uit 10 tot 20 staven of kaarsen.

Zoals we hebben uitgelegd, is de mechaniek als volgt:

 1. De markt volgt een trend,
 2. Vervolgens krijgt de trend plotseling wat meer kracht om daarna een pauze te nemen (het begin van de flag),
 3. Tijdens deze pauze keert de prijs zich tegen de trend in (de vorming van de flag),
 4. Uiteindelijk hervat de prijs zijn hoofdrichting na het voltooien van de flag.

Als er een opening of gap in de mast van de vlag zit, is dit niet relevant en verandert het de essentie en functionaliteit van het patroon niet.

Soms kunnen we zelfs zien dat er een reeks opeenvolgende vlaggen wordt gevormd. Dit is geen probleem, maar als we drie opeenvolgende vlaggen zien, begint de betrouwbaarheid van het patroon af te nemen en is het niet langer zo “zeker” dat het als indicator voor de voortzetting van de hoofdtrend zal werken.

En natuurlijk, zoals we hieronder zullen zien, kunnen vlaggen zowel bullish als bearish zijn.

👉 Voor meer informatie: Technische analyse – principes, theorieën, figuren en indicatoren

Wat is een bullish flag pattern in trading? | Uitleg; mechaniek en voorbeeld

In het geval van een bullish flag pattern zou de situatie als volgt verlopen:

Mast van de vlag: De markt bevindt zich in een opwaartse trend en stijgt. Plotseling maakt de prijs een sterkere en abruptere beweging dan gebruikelijk naar boven, snel en met een substantiële toename van het volume.

Vorming van de vlag: Na deze explosieve beweging wordt er een pauze ingelast in de stijging en begint de prijs langzaam te dalen, maar met een lagere snelheid. Dit vormt een soort rechthoek terwijl het volume afneemt.

Doorbraak van de vlag (naar boven): Uiteindelijk stopt de prijs met dalen en begint weer te stijgen. De sleutel ligt in de doorbraak naar boven uit deze rechthoek, wat een bullish signaal genereert en het einde van het flag pattern markeert. De prijs hervat dan zijn oorspronkelijke opwaartse trend.

In de volgende grafiek hebben we een goed voorbeeld van een bullish flag. De prijs was aan het stijgen en maakte plotseling een explosieve beweging naar boven (in dit geval 2 grote witte kaarsen). Vervolgens begon de prijs langzamer te dalen, met meerdere kleinere kaarsen, waardoor een rechthoek werd gevormd. Wanneer we zien dat een kaars uit de bovenkant van de rechthoek breekt, bevestigt dit het patroon en de voortzetting van de opwaartse trend.

Hoe ziet een bullish flag pattern eruit in trading?
Hoe ziet een bullish flag pattern eruit in trading?

Hoe bereken je de mogelijke stijging van de markt bij een bullish flag pattern?

Om de projectie van de mogelijke stijging van de markt te berekenen nadat het bullish signaal is geactiveerd, moeten we kijken naar de hoogte van de mast van de vlag en deze naar boven projecteren vanaf het punt waar de prijs de rechthoek doorbreekt.

Hier kunnen we een praktisch voorbeeld zien van hoe de stijgingsprojectie te berekenen. Uiteraard is het geen exacte wetenschap, dus er zullen gelegenheden zijn waarbij de markt meer stijgt dan de projectie en andere keren minder, maar als richtlijn is het nuttig.

Projectie van een bullish flag pattern in trading
Projectie van een bullish flag pattern in trading

Als de prijs uiteindelijk uit het rechthoekige patroon breekt maar aan de onderkant, is het bullish flag pattern niet voltooid. Hierdoor wordt geen bullish voortzettingsignaal van de eerdere trend gegenereerd, wat het risico op verdere dalingen vergroot.

Wat is een bearish flag pattern in trading? | Uitleg, mechanisme en voorbeeld

En zoals we binnen technische analyse weten, heeft alles een omgekeerd equivalent; wat boven is, is ook beneden.

Bij een bearish flag pattern verloopt het patroon als volgt:

Omgekeerde mast van de vlag: De markt daalt en bevindt zich in een neerwaartse trend. Plotseling vindt er een sterke, intense en snelle daling plaats, vaak met grote kaarsen.

Vorming van de vlag: Vervolgens lijkt de prijs te herstellen en stijgt langzamer, wat resulteert in een rechthoekig patroon.

Doorbraak aan de onderkant: Na deze kleine stijging daalt de prijs opnieuw, dit keer breekt het uit de onderkant van de rechthoek. Op dit punt is het patroon voltooid en heeft het een bearish voortzettingsignaal van de hoofdtrend gegeven.

In de onderstaande grafiek zie je een voorbeeld van een bearish flag. De markt vertoont een bearish trend en daalt, neemt een pauze met een langzame stijging, en breekt vervolgens aan de onderkant van het rechthoekige patroon, wat een voortzettingsignaal van de daling aangeeft.

Een bearish flag pattern in trading
Een bearish flag pattern in trading

Om de projectie te berekenen van hoe ver de markt zou kunnen dalen nadat het bearish signaal is geactiveerd, moeten we de hoogte van de vlaggenmast nemen en deze naar beneden projecteren vanaf het punt waar de prijs het rechthoekige patroon doorbreekt.

Hier is een voorbeeld: we nemen de hoogte van de vlaggenmast en projecteren deze naar beneden vanaf het punt waar het rechthoekige patroon wordt doorbroken.

De projectie van een bearish flag in trading
De projectie van een bearish flag in trading

Net zoals bij een bullish flag, is de projectie slechts een schatting en indicatief. Het hoeft niet exact te zijn, aangezien soms de daling meer of minder zal zijn dan de projectie.

Hoe handel je een flag pattern in trading?

Laten we dit bekijken aan de hand van een bullish flag.

Instap


We hebben besproken dat het activeringssignaal optreedt wanneer het flag pattern geactiveerd wordt, dat wil zeggen, wanneer het begint uit het rechthoekige patroon aan de bovenkant te breken.

Dit is het moment waarop men kan instappen (kopen), zoals te zien is op deze grafiek.

Hoe verloopt de instap bij een handelssignaal van een flag?
Hoe verloopt de instap bij een handelssignaal van een flag?

Wat er gebeurt is dat het altijd goed is om te wachten op een veiligheidsfilter, zoals bijvoorbeeld een pullback, een terugkeer naar de bovenkant van het rechthoekige patroon.

Instap met pullback in een handelsvlag
Instap met pullback in een handelsvlag

Stop loss

De beschermende stop loss zou onder het laagste punt van alle kaarsen moeten worden geplaatst die binnen het rechthoekige patroon vallen.

In het voorbeeld zou dit onder de zwarte horizontale lijn zijn.

Waar wordt de stop loss geplaatst bij een handelsvlag?
Waar wordt de stop loss geplaatst bij een handelsvlag?

Take profit

Het eerste koersdoel van de stijging hebben we aangegeven door de lengte van de vlag te nemen en dit omhoog te projecteren vanaf het aankoopgebied. Dit levert het eerste stijgingsdoel op.

Hier heb je een voorbeeld.

Waar bevindt zich de take profit bij een flag pattern?
Waar bevindt zich de take profit bij een flag pattern?

Het ideaal is dat zodra het eerste stijgingsdoel bereikt is, je twee dingen kunt doen:

 1. Plaats een kleine winstgevende stop om ervoor te zorgen dat de operatie hoe dan ook winstgevend zal zijn, en zo geef je de kans dat de prijs nog verder stijgt.
 2. Sluit de helft van de positie en behoud de tweede helft met een kleine winstgevende stop.

Psychologisch gezien, wat ligt er achter een flag?

De psychologie van een flag pattern weerspiegelt goed de mentaliteit van beleggers.

Na een stijgende trend en een sterke, meer dan gebruikelijke stijging, intens en explosief, ervaren veel beleggers aanzienlijke winsten door hun aankopen te sluiten. Dit is de reden waarom de stijging pauzeert en de prijs langzaam begint te dalen.

Na deze correctie zien sommige beleggers dat de stijgende trend nog steeds intact is, dat er niets is veranderd, en ze zien een goede kans om te kopen tegen lagere prijzen. Deze aankopen leiden ertoe dat de prijs draait en opnieuw stijgt.

Wanneer de prijs het rechthoekige patroon aan de bovenkant doorbreekt, zien veel beleggers dit als een technisch koopsignaal, waardoor er meer aankopen worden gedaan, wat leidt tot voortzetting van de hoofdtrend naar boven.

Wat is het verschil tussen een flag en een pennant?

Veel beleggers denken eigenlijk dat het hetzelfde is, en ze hebben daar gelijk in.

Een flag en een pennant of wimpel verschillen slechts in één ding: hun uiterlijk.

Een vlag heeft de vorm van een flag, met een mast en een rechthoek.

Daarentegen bestaat een pennant of wimpel uit een mast en een driehoek, zoals duidelijk te zien is in deze grafiek.

een pennant

Zoals we hebben gezien in dit artikel, heeft het *flag pattern* in trading de neiging om veel rechthoekiger te zijn, terwijl het pennant patroon veel driehoekiger is. In een flag wordt de prijs sterker samengeperst dan in een pennant, laten we zeggen dat de prijs in een flag sterker wordt samengeperst dan in een pennant.

En tussen een flag en een handelsrechthoek? Aan de andere kant is het ook waar dat de flag veel lijkt op een rechthoek, maar het lichaam ervan helt lichtjes tegen de trend in. Met andere woorden, in een stijgende trend zal de flag naar beneden hellen, en in een dalende trend zal de flag omhoog hellen.

Ondertussen heeft het rechthoekige patroon dat op de grafiek wordt getekend niet dat tegenovergestelde tintje, maar ja, in wezen hebben we het over dezelfde figuur.

In feite zijn de twee lijnen die de vlag en het rechthoekige patroon vormen parallel; één fungeert als steun en de andere als weerstand.

Andere chartistische voortzettingspatronen

Naast vlaggen en wimpels zijn er ook andere voortzettingspatronen, zoals:

 • Driehoek: Een driehoek in trading is een voortzettingspatroon dat ontstaat wanneer de prijs van een activum beweegt binnen convergerende trendlijnen, of ze nu stijgend, dalend of symmetrisch zijn. Het doorbreken van deze lijnen in de richting van de vorige trend geeft aan dat de trend waarschijnlijk zal voortduren.
 • Cup and Handle (Kop en Schotel): Dit is een bullish voortzettingspatroon dat lijkt op de vorm van een kop en schotel. De “kop” is een afgeronde formatie, gevolgd door een kleine consolidatie of terugtrekking (de “schotel”). Het doorbreken van het weerstandsniveau aan het einde van de schotel geeft aan dat de vorige bullish trend zal voortduren.
 • Wig (Wedge): Dit is een voortzettingspatroon dat zowel opwaarts als neerwaarts kan zijn. Een oplopende wig ontstaat wanneer de prijs zich binnen een smal bereik beweegt met stijgende hoogtepunten en dieptepunten, terwijl een neergaande wig dalende hoogtepunten en dieptepunten heeft. Het doorbreken in de richting van de vorige trend geeft aan dat deze zal voortduren.

Kortom, een vlag in trading is een chartistisch voortzettingspatroon waarbij na een prijsexplosie de prijs neigt te consolideren in een horizontale positie, soms zelfs licht tegen de trend in, waardoor iets dat lijkt op een vlag ontstaat. Vervolgens breekt de prijs opnieuw uit en gaat verder met de eerdere trend.

Gerelateerde artikelen