Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Day Trading

Day trading is een handelsstrategie. Bij day trading worden de bewegingen die de prijzen van de activa gedurende de dag ondergaan gebruikt om, in die kortetermijnvolatiliteit, investeringsmogelijkheden te vinden.

Een Toelichting van Day Trading: Waarom Heeft het zin?

Day trading is de laatste jaren in populariteit gestegen op de financiële markten. De vooruitgang van de technologie, gemakkelijke communicatie dankzij sociale netwerken en de grote interesse voor cryptocurrencies na en tijdens Covid, hebben ervoor gezorgd dat day trading steeds populairder wordt in de samenleving.

In dit artikel zullen we de redenen onderzoeken die de logica achter deze benadering ondersteunen. Van het potentieel om snel winst te maken tot jet vermogen om te profiteren van de volatiliteit van de markt, alsook de mogelijkheid om van overal ter wereld te werken. We zullen analyseren waarom day trading een aantrekkelijke optie is geworden voor veel beleggers en hoe het unieke kansen kan bieden in de huidige financiële wereld.

Day Trading gids

Ontdek in deze gids alles over day trading:

 • Wat is het en hoe werkt het?
 • Belangrijkste activa om mee te day traden
 • 4 filosofieën van day trading
 • Day trading vs swing trading

Wat is Day Trading?

De day trading is een strategie van trading waarbij financiële activa, zoals aandelen, valuta’s of cryptocurrencies, binnen dezelfde handelsdag worden gekocht en verkocht. Day traders proberen te profiteren van prijsbewegingen in financiële activa, gebruik makend van de marktvolatiliteit om winst te maken in een korte periode. Deze strategie vereist het nemen van snelle en frequente beslissingen, evenals constante monitoring van de marktbewegingen.

Het belangrijkste doel van day trading is winst maken van intraday fluctuaties zonder posities open te houden gedurende de nacht. Dit laatste zorgt voor een betere gemoedsrust voor day traders en dat zodat men kan loskoppelen zodra de werkdag eindigt.

Een markt waar het heel gebruikelijk is om traders te vinden die deze strategie gebruiken is de valutamarkt, ook bekend als Forex markt. Ook day trading van cryptocurrencies is heel gebruikelijk. Vanwege de hoge volatiliteit van dit soort activa, proberen traders te profiteren op de zeer korte termijn door gebruik te maken van de kansen die zich dagelijks voordoen.

Kenmerken van Day Trading in de Aandelenhandel

Day trading onderscheidt zich door zijn dynamiek en focus op de korte termijn. De unieke kenmerken maken het tot een investeringsgebied dat behendigheid, nauwkeurige analyse en emotionele weerstand vereist. Hieronder bespreken we enkele van de belangrijkste kenmerken van day trading, alsook de uitdagingen die deze methode in de financiële wereld met zich meebrengt.

 • Behendigheid in opdrachten: Transacties worden snel uitgevoerd en profiteren van prijsschommelingen op korte termijn.
 • Intradag focus: Alle posities worden geopend en gesloten tijdens dezelfde dag, waardoor investeringen van de ene op de andere dag worden vermeden.
 • Strategie gebaseerd op volatiliteit: Volatiliteit wordt gezocht om winstkansen te vinden, aangezien scherpe bewegingen grotere kansen bieden om winst te maken.
 • Uitgebreid gebruik van technische hulpmiddelen: Grafische analyse, technische indicatoren en geautomatiseerde algoritmen worden gebruikt om koop- en verkoopbeslissingen te nemen.
 • Snel risico en beloning: Hoewel het snel winst kan genereren, kan day trading ook grote verliezen veroorzaken vanwege de snelheid van de transacties.
 • Constante aandacht: Day traders moeten constant alert blijven om zo snel mogelijk investeringskansen te identificeren.
 • Emotionele en mentale stress: Het vereist een hoge mate van emotionele discipline en het vermogen om druk te hanteren, aangezien beslissingen in real time moeten worden genomen.
 • Gespecialiseerde opleiding: Day traders moeten tijd investeren in het verwerven van technische kennis en het begrijpen van marktpatronen om succesvol te kunnen handelen.

Activa voor Day Trading

Een van de grote voordelen van deze praktijk is de grote verscheidenheid aan financiële producten beschikbaar voor handelaren, elk met hun eigen unieke kenmerken en dynamiek.

In dit gedeelte zullen we ons richten op drie sleutelgebieden van day trading, gericht op activa die beleggers aantrekken vanwege hun korte termijn winstgevendheid en constante dynamiek:

Day Trading in Cryptocurrencies

De daghandel in cryptocurrencies, of daghandel crypto, houdt in dat je digitale activa koopt en verkoopt zoals Bitcoin, Ethereum en andere altcoins in een korte tijdspanne, meestal binnen dezelfde dag.

De extreme volatiliteit op de cryptomarkt kan aanzienlijke winstkansen bieden, maar brengt ook een aanzienlijk risico met zich mee. Een andere belangrijke factor is de beperkte regulering op de cryptomarkt, wat betekent dat oplichting en fraude relatief gebruikelijk is met dit soort activa.

Forex Day Trading

De valutamarkt, bekend als forex, is een gedecentraliseerde wereldwijde markt waar de verschillende valuta’s van de wereld worden verhandeld. Daghandel in Forex houdt in dat je profiteert van de schommelingen in de wisselkoersen tussen valutaparen zoals EUR/USD, GBP/JPY, onder anderen. De hoge liquiditeit en de talrijke handelsmogelijkheden maken Forex een van de meest gebruikte markten voor daghandel. Echter, net als bij de handel in cryptocurrencies, zijn er veel oplichtingspraktijken gerelateerd aan deze markt.

Forex Day Trading

Aandelen met een Lage Marktkapitalisatie

De day trading in aandelen met een lage marktkapitalisatie, beter bekend als Smallcaps, houdt in dat er wordt gehandeld in aandelen van bedrijven met een lagere marktkapitalisatie. Deze aandelen zijn meestal volatieler, wat betekent dat we dagelijks grote kansen vinden om op korte termijn winst te maken. Echter, de volatiliteit verhoogt ook het risico, dus het is essentieel om een grondige analyse te maken voordat je met deze aandelen handelt. Zoals sommigen van jullie al weten, zijn dit de activa waar ik al jaren voor kies, later zal ik uitleggen waarom we denken dat dit de beste optie is voor day trading.

day trading in aandelen met een lage marktkapitalisatie

Day Trading en Technische aAnalyse

Wanneer we het hebben over day trading, is het heel gebruikelijk om tegelijkertijd te spreken over technische analyse.

Dit komt simpelweg omdat het gebruik van value investing, de fundamentele analyse, de kwantitatieve analyse of een ander type analyse onmogelijk is als we de positie op dezelfde dag willen openen en sluiten. Om een idee te krijgen, we kunnen een bedrijf, met al zijn bijzonderheden, niet in twee uur waarderen; we zouden minstens weken nodig hebben.

Om deze reden wordt technische analyse gebruikt, omdat het ons in staat stelt om het marktgedrag sneller te voorspellen en snellere beslissingen te nemen.

Met de chartistische analyse, ofwel de analyse van de grafieken, kunnen we de prijsbewegingen snel zien, toekomstige prijzen analyseren en op basis daarvan beslissingen nemen.

Om deze reden gaan day trading en technische analyse hand in hand.

4 Day Trading Strategieën en Hun Waarde

Laten we nu eens kijken naar 4 populaire strategieën binnen het domein van day trading

Contrarian day trader

De strategie van de contrarian day trader is gebaseerd op het nemen van tegenovergestelde beslissingen ten opzichte van de markt trend. Dit betekent dat er kansen worden gezocht wanneer de overgrote meerderheid van de marktdeelnemers uitgesproken bevooroordeeld lijkt in een specifieke richting.

Om deze strategie te implementeren, is het cruciaal om situaties te identificeren waarin de markt overdreven heeft gereageerd, hetzij door extreem sentiment of een zeer duidelijke trend in een bepaalde richting. Contrarian day traders gebruiken marktsentiment indicatoren, zoals de Investor Sentiment Index, om deze extremen te beoordelen.

Bovendien combineren ze fundamentele en technische analyse om hun handelsbeslissingen te ondersteunen. Ze zoeken naar veranderingen in de huidige trend, zoals uitputtingssignalen, divergenties in technische indicatoren of omkeerpatronen in grafieken.

Desalniettemin is het zoals eerder vermeldt in alle strategieën zeer belangrijk om gedisciplineerd te zijn in risicobeheer, maar in deze manier van handelen is dat nog meer zo. Met moet zich bewust zijn dat de prijs van een activum kan dalen tot 0, of omgekeerd kan stijgen tot oneindig zonder terug te kijken, dus we moeten ons ervan bewust zijn dat we ons kunnen vergissen, hoeveel de prijs van het aandeel ook is gestegen of gedaald.

Samengevat, de contrarian day trader zoekt kansen in situaties waarin de markt een specifieke richting lijkt te hebben overdreven, in de hoop dat deze overdrijving uiteindelijk zal worden gecorrigeerd. Echter, vanuit ons oogpunt, is het te riskant om te proberen te raden waar de trend zal stoppen, dus we geven er de voorkeur aan om het tegenovergestelde te doen en ons bij de trend aan te sluiten.

Day Trader van Historische Dieptepunten

De strategie van de day trader van historische dieptepunten bestaat uit het zoeken naar activa waarvan de prijzen op historisch lage niveaus zijn. Het doel is om koopkansen te identificeren wanneer men denkt dat de prijs ondergewaardeerd is in vergelijking met zijn geschiedenis.

Om deze strategie toe te passen, wordt er actief gezocht naar aandelen, valuta’s of cryptocurrencies die aanzienlijk lage prijzen tonen in vergelijking met hun historische niveaus. Er wordt verwacht dat deze lage niveaus investeringsmogelijkheden vertegenwoordigen, ervan uitgaande dat de prijs uiteindelijk zal herstellen van deze dieptepunten.

De strategie vereist zorgvuldige analyse zodat de trader kan bevestigen dat de prijsdaling niet te wijten is aan ernstige fundamentele problemen met het financieel product. Bovendien, net als bij de contrarian day trader strategie, moet er een solide risicobeheer worden opgezet om potentiële verliezen te beperken als de prijs blijft dalen. In de volgende foto kunt u het voorbeeld van het bedrijf Alibaba zien, waar de prijs al 3 jaar zonder omkijken daalt. Hoewel er een historisch dieptepunt is toen het begon te handelen op de beurs, en dat op een gegeven moment de trend kan veranderen en weer kan stijgen, is het een goed voorbeeld om te zien dat de prijs, ook al is het een wereldwijd erkend bedrijf, meer dan 3 jaar achter elkaar kan dalen en het is erg moeilijk om te weten waar het zal stoppen.

Day trader van historische dieptepunten

Samengevat, de day trader van historische dieptepunten probeert posities in te nemen in activa die als ondergewaardeerd worden beschouwd, in de hoop dat de prijzen zich in de loop van de tijd zullen herstellen. Net als bij de “Contrarian day trader”, houden wij niet van het toepassen van dit soort strategieën waar de trader moeten raden of aannemen waar de prijs zal stoppen met dalen.

Investeren in Trends

De strategie van investeren in trends houdt in dat je identificeert en profiteert van de overheersende richtingen van de markt. Er wordt gezocht naar activa die een duidelijke en consistente beweging in een specifieke richting laten zien.

Om deze strategie toe te passen, worden trends in aandelen, valuta’s of cryptocurrencies geobserveerd. Dit houdt in dat we op zoek gaan naar activa waarvan de prijzen op een duidelijk stijgende of dalende trend zitten, ondersteund door historische gegevens en actuele technische analyse. De trend hoeft niet noodzakelijkerwijs langdurig te zijn, we kunnen ook profiteren van tijdelijke trends.

Het doel is om aan het begin van de trend of tijdens de ontwikkeling ervan in te stappen, in de hoop te profiteren van de directionele impuls van de markt. Deze strategie is vaak gebaseerd op het volgen van het principe van “de trend is je vriend“, ervan uitgaande dat een gevestigde trend waarschijnlijker zal doorgaan dan omkeren.

Risicobeheer blijft fundamenteel in deze strategie. Er worden duidelijke in- en uitstapniveaus vastgesteld om winsten te maximaliseren en verliezen te beperken in het geval dat de trend onverwacht verandert.

Als we deze strategie gebruiken, geloven we dat het altijd beter is om mee te gaan met de trend dan te proberen een verandering te voorspellen, zoals vaak wordt gezegd: “Koop duur om duurder te verkopen”.

Samengevat, de trendinvesteringsstrategie streeft ernaar te kapitaliseren en te profiteren van duidelijke en aanhoudende marktrichtingen, of ze nu stijgend of dalend zijn, door trends te identificeren en deel te nemen aan trends die grotere kracht en continuïteit tonen.

Day Trader van Nieuws

De nieuws day trader strategie richt zich op het benutten van marktreacties op economische, politieke of belangrijke nieuwsgebeurtenissen. Day traders die deze strategie volgen, proberen te profiteren van de volatiliteit en de plotselinge bewegingen die optreden na de publicatie van relevant nieuws.

Om deze strategie toe te passen, blijven we traders op de hoogte van economische aankondigingen en nieuws dat een aanzienlijke impact kan hebben op de markten. Dit omvat werkgelegenheidsrapporten, aankondigingen van monetair beleid, economische groeigegevens of ander nieuws dat invloed kan hebben op de activa waarin we handelen. Hoewel in ons geval, het meestal specifiek nieuws is van een specifiek bedrijf.

Zodra er relevant nieuws wordt gepubliceerd, proberen wij daytraders snel de impact ervan te interpreteren op de markten en nemen we dienovereenkomstig beslissingen. Dit kan betekenen dat we snel posities innemen of verlaten om te profiteren van onmiddellijke prijsbewegingen.

Zoals altijd is risicobeheer essentieel, omdat de volatiliteit die met het nieuws gepaard gaat, snelle en scherpe prijsbewegingen kan veroorzaken. Traders stellen verlies- en winstlimieten in om het risico in deze volatiele omstandigheden te beheren.

Samengevat is de nieuws daytrader strategie gebaseerd op snel reageren op relevante gebeurtenissen en nieuws die de financiële markten beïnvloeden, door te profiteren van de handelsmogelijkheden die ontstaan door de volatiliteit die door dit nieuws wordt gegenereerd.

Hoe Moet een Goede Daytrader Handelen?

De wereld van daytrading is opwindend en uitdagend. Het vereist niet alleen technische vaardigheden, maar ook een specifieke mindset en een hoog begrip van de financiële markt. Om een goede daytrader te zijn, moeten meerdere aspecten worden overwogen, variërend van de strategie tot het beheer van emoties en risico’s.

Strategie

Strategie is een van de fundamentele pijlers van daytrading. Het omvat het identificeren van geschikte activa om te verhandelen, evenals het creëren van een duidelijk en nauwkeurig handelsplan. De strategie bepaalt wanneer een transactie moet worden ingevoerd of verlaten en helpt impulsieve beslissingen op basis van emoties te voorkomen.

Emotiebeheersing

Emoties onder controle houden is cruciaal. Net als discipline behouden, niet in paniek raken of euforisch worden en beslissingen nemen op basis van gegevens en vooraf gedefinieerde strategieën. Rustig blijven onder hoge druk is essentieel om rationele beslissingen te nemen en dure fouten te voorkomen.

Emotiebeheersing

Belang van het Instellen van de Stop Loss

Het instellen van de stop loss is essentieel in day trading. Het beschermt tegen buitensporige verliezen door automatisch een positie te sluiten wanneer de prijs een vooraf bepaald niveau bereikt. Hoewel het niet altijd automatisch hoeft te zijn, is het essentieel om de uitstapprijs te bepalen voordat een transactie wordt uitgevoerd. Het correct instellen van de stop loss is cruciaal om verliezen te beperken en het kapitaal te beschermen.

De Risico’s van Day Trading en zijn Slechte Reputatie

Day trading wordt geassocieerd met aanzienlijke risico’s en veel mensen vergelijken het zelfs met gokken of het casino. Daarom zullen we aan het einde van het artikel verschillende van de belangrijkste punten bekijken:

Buitensporige Hefboomwerking

De hefboomwerking kan zowel winsten als verliezen versterken. Hoewel het het potentieel voor rendement kan vergroten, verhoogt het ook het risico op aanzienlijk verlies. Het kan een goed hulpmiddel zijn voor bepaalde strategieën, maar vrij gevaarlijk als je niet gedisciplineerd bent met risicobeheer. Wij raden hefboomwerking niet aan, omdat je bij smallcaps niet veel kapitaal nodig hebt om goede rendementen te behalen vanwege hun hoge volatiliteit.

Marge Account

Handelen met marge betekent handelen met geleend geld. Als de transacties niet succesvol zijn, kan dit leiden tot aanzienlijke schulden en een totaal verlies van kapitaal. Je kunt echter een marge-account gebruiken zonder gebruik te maken van hefboomwerking, waardoor je op elk moment koopkracht hebt ter waarde van je gestorte kapitaal, zonder het extra risico van hefboomwerking.

Hoge Commissies

Commissies kunnen de nettowinst aanzienlijk beïnvloeden. Het zoeken naar platforms met concurrerende tarieven is cruciaal om de winst te maximaliseren. Hoewel het veel belangrijker is om een wiskundig winstgevende strategie te gebruiken, als je strategie niet langer winstgevend is vanwege de commissies van een broker, moet je overwegen of het de juiste is.
Zo zijn er ook bij sommige financieel producten zoals Amerikaanse aandelen brokers die geen commissies in rekening brengen of die zeer laag zijn, je hoeft alleen maar goed geïnformeerd te zijn en ze te vinden.

Psychologie: Sleutel tot Succes

Psychologie speelt een cruciale rol in day trading. Day traders moeten een positieve mentaliteit behouden, stress beheersen en verliezen accepteren als onderdeel van het proces. Rustig blijven in tijden van onzekerheid en impulsieve beslissingen vermijden zijn essentiële vaardigheden, maar die kunnen dagelijks worden getraind door de markt te trotseren.

Day trading Psychologie

Over Investeren

Overinvesteren kan riskant zijn. Een adequaat kapitaalbeheer is essentieel om het risico te beperken en het saldo van de rekening te behouden. Net zoals het erg belangrijk is om gedisciplineerd te zijn in het alleen handelen wanneer de patronen die je zoekt in je operatie zich voordoen, is leren je te vervelen fundamenteel om succes te behalen in day trading.

Day Trading vs Swing Trading vs Scalping: Belangrijkste Verschillen

In de wereld van trading bieden verschillende stijlen unieke benaderingen om te profiteren van marktbewegingen in verschillende tijdsbestekken. De meest opvallende stijlen zijn Scalping, Day Trading en Swing Trading, elk met zijn eigen dynamiek en strategie.

Deze stijlen variëren in de duur van de transacties, de frequentie van de transacties en de winst doelstellingen. Het begrijpen van de verschillen tussen deze stijlen is essentieel voor traders die op zoek zijn naar de aanpak die het beste past bij hun profiel, strategie en persoonlijke voorkeuren.

Scalping

De scalping is een handelsstrategie die winst probeert te maken door te profiteren van zeer kleine bewegingen in de prijs van een activum in een korte periode, meestal in minuten of seconden. Scalpers voeren veel transacties uit op een dag, in een poging om winst te maken, zelfs van de kleinste marktschommelingen.

De essentie van scalping ligt in de snelheid en de frequentie van de transacties. Scalpers gebruiken meestal tick charts of één tot vijf minuten charts om snelle bewegingen te detecteren en onmiddellijk te handelen. De winst per transactie kan klein zijn, maar met een hoog volume aan transacties, wordt er geprobeerd om gedurende de dag aanzienlijke winsten te accumuleren.

Day Trading

De Day Trading richt zich op transacties die binnen dezelfde dag worden geopend en gesloten, waarbij intraday trends worden benut om winst te maken. Day traders analyseren prijspatronen, technische indicatoren en nieuws om korte termijn kansen te identificeren.

In tegenstelling tot scalping, kunnen day traders posities voor een langere periode gedurende de dag aanhouden. We proberen grotere bewegingen te vangen dan scalpers, ons concentrerend op trends die op elk moment van de dag kunnen ontstaan.

Swing Trading

De Swing Trading onderscheidt zich door posities voor dagen of weken aan te houden, waarbij middellange termijn trends worden benut om winst te maken. Swing traders proberen te profiteren van grotere en significantere prijsbewegingen, waardoor ze winst kunnen maken op trends die meerdere dagen of zelfs weken kunnen duren om zich te ontwikkelen.

Swing traders gebruiken technische en fundamentele analyse om trends te identificeren die langer kunnen duren. Dit houdt in dat ze langere tijdframes gebruiken, zoals dagelijkse of wekelijkse grafieken.

Day Trading, de Beste Manier van Handelen?: De Mening van Xavier Ruiz (van Streaming Trading)

In de laatste tijd is day trading exponentieel in populariteit toegenomen onder investeerders en liefhebbers van de financiële markt. Dit fenomeen weerspiegelt niet alleen een evolutie in investeringsvoorkeuren, maar is ook gerelateerd aan een aantal factoren die hebben bijgedragen aan de groeiende aantrekkingskracht van deze manier van handelen op de financiële markten.

De huidige populariteit van day trading is niet alleen gebaseerd op het zoeken naar snelle winst, maar weerspiegelt ook een evolutie in de financiële mentaliteit en de kansen die technologie biedt, zoals het kunnen werken vanuit elke plek ter wereld, het feit dat je je eigen baas bent, enzovoort.

De brede beschikbaarheid van geavanceerde technologieën en online handelsplatforms heeft de toegang tot de financiële markten gedemocratiseerd. Iedereen met een internetverbinding kan deelnemen aan day trading, wat de toegangsbarrières die er vroeger waren, heeft weggenomen.

Naarmate meer mensen zoeken naar diversificatie van hun inkomstenbronnen, flexibiliteit in hun carrières zoeken en actief willen deelnemen aan de financiële markten, heeft day trading zich gepositioneerd als een aantrekkelijke optie. Het is echter cruciaal dat degenen die zich wagen aan day trading de geassocieerde risico’s begrijpen en streven naar een solide opleiding voordat ze zich volledig inzetten voor deze opwindende, maar uitdagende, manier van handelen.

Vanuit mijn oogpunt is day trading de beste optie om mijn tijd en kapitaal te investeren. Deze activiteit is een beroep op zich, dat tijd en moeite vereist, in mijn specifieke geval ben ik 9 uur per dag bezig met het handelen in Amerikaanse aandelen, naast de tijd die ik besteed aan het analyseren van mijn trades en de markt.

Helaas, net als in elke trendindustrie, zijn er veel oplichters die willen profiteren van de situatie, wat ervoor zorgt dat mensen niemand meer vertrouwen en ons allemaal over dezelfde kam scheren. Daarom structureren we onze training op deze manier, elke dag kijk je 9 uur lang mee met alles wat ik doe. Ik denk dat dit de meest transparante manier is, zodat studenten met hun eigen ogen kunnen zien dat onze manier van handelen op de lange termijn werkt. We geloven dat deze optie veel betrouwbaarder is dan een track record dat gemakkelijk kan worden gemanipuleerd.

Uiteindelijk kan day trading een boeiend beroep worden, zolang je de risico’s goed kent en in staat bent om je mentaal kapitaal te behouden terwijl je vooruitgang boekt. Tot slot geef ik mijn mening over de voor- en nadelen van deze uitdagende wereld van day trading.

Voor- en Nadelen van Day Trading

Zoals we in dit artikel hebben besproken, is day trading een zeer virale sector onder investeerders, hoewel het nog steeds een vrij onbekende wereld is, vooral als we het hebben over Amerikaanse small caps. Daarom is het essentieel dat je voordat je erin duikt, de voor- en nadelen kent:

VoordelenNadelen
Onafhankelijkheid en flexibiliteit.Hoge transactiekosten
Directe controle over de investeringen❌ Stress en psychologische druk
Nachtelijke risico’s vermijden❌ Vereist tijd en toewijding
✅Toegang tot geavanceerde technologische hulpmiddelen❌ Risico op snelle verliezen
✅ Heel breed scala aan rendementTechnologische afhankelijkheid
❌ Mogelijkheid van overreactie

Voordelen van Day Trading:

 • Zelfstandigheid en Flexibiliteit: Day trading biedt beleggers ongelooflijke vrijheid en flexibiliteit. Day traders kunnen eigen schema’s instellen en handelen vanaf elke plek ter wereld met internettoegang. Dat betekent niet dat het geen tijd en moeite kost, zoals sommigen beweren, maar het biedt wel deze grote voordelen.
 • Directe controle over investeringen: Day traders nemen beslissingen in real-time en hebben directe controle over investeringen. Zij kunnen onze strategieën snel aanpassen in reactie op veranderende marktomstandigheden.
 • Nachtelijke risico’s vermijden: Door alle posities aan het einde van de dag te sluiten, vermijden day traders risico’s die verband houden met economische of politieke gebeurtenissen die buiten de markturen kunnen plaatsvinden, zodat zij rustig kunnen slapen.
 • Toegang tot geavanceerde technologische hulpmiddelen: Day traders hebben toegang tot geavanceerde handelsplatformen en analytische hulpmiddelen die hen in staat stellen om gedetailleerde analyses uit te voeren en orders efficiënt en snel uit te voeren.
 • Zeer breed rendementsbereik: Door middel van day trading (uiteraard na jaren van ervaring achter de schermen,) kunnen day traders rendementen genereren die veel hoger zijn dan de meeste “gewone” beroepen.

Nadelen van Day Trading:

 • Hoge transactiekosten: De frequentie van transacties in day trading kan leiden tot hoge transactiekosten. Commissies en spreads kunnen de opgebouwde winsten aanzienlijk verminderen. Echter, in de Amerikaanse markt zijn er geen valkuilen met spreads, de brokers tonen de echte markt en kunnen deze niet manipuleren, net zoals er bepaalde brokers zijn die geen commissies in rekening brengen.
 • Stress en psychologische druk: De snelheid waarmee beslissingen worden genomen en de volatiliteit van de markt kunnen stress en angst veroorzaken. Psychologische druk is een constante realiteit voor day traders, die onze besluitvorming of onze discipline kan beïnvloeden. Hiermee hebben we ook de eeuwige discussie of dit aangeboren vaardigheden zijn of niet. Wij geloven echter dat het getraind kan worden.
 • Vereist tijd en toewijding: Zoals we in het artikel hebben besproken, is day trading geen benadering die lichtvaardig kan worden genomen. Het vereist toewijding, tijd en inspanning om de nodige analytische vaardigheden te ontwikkelen en om op de hoogte te blijven van financieel nieuws en marktevenementen.
 • Risico op snelle verliezen: De volatiliteit van de markt kan leiden tot snelle en substantiële verliezen. Hoewel het vermijden van leverage en het trainen van discipline met je stops twee zeer belangrijke factoren zijn waarmee dit kan worden beperkt.
 • Afhankelijkheid van technologie: Day trading is intrinsiek verbonden met technologie en connectiviteit. Technische problemen, zoals storingen in het platform van de broker of stroomuitval, kunnen ernstige gevolgen hebben. Ook hier zijn meerdere alternatieven om dit te voorkomen.
 • Mogelijkheid tot overreactie: De urgentie om snelle beslissingen te nemen kan leiden tot overreactie, waarbij traders impulsieve beslissingen kunnen nemen zonder een adequate analyse. Zoals we ook in het artikel hebben besproken, geloof ik dat dit trainbaar is en dat het tijd en ervaring vereist. Je moet leren je te vervelen!

Samengevat, day trading, met zijn combinatie van risico’s en beloningen, is een strategie die met zorg moet worden benaderd. Voordat beleggers er mee beginnen, moeten ze zich grondig inlezen, een solide strategie ontwikkelen en de meest geschikte risicobeheer voor hen ontdekken.

Aan de andere kant, is het essentieel om het in de praktijk te brengen. Hoeveel je ook leest en je van tevoren informeert, je leert echt wanneer je dagelijks tegen de markt vecht. Zoals in elk ander beroep, om iets te bereiken dat zo dicht mogelijk bij perfectie ligt, heb je veel tijd, doorzettingsvermogen en inspanning nodig. Een tijdje mee lopen met iemand die dit al heeft doorgemaakt kan je veel tijd en geld besparen.

Gerelateerde artikelen

Copy Trading: Een beginnersgids
In de afgelopen jaren heeft een van de snelst groeiende nieuwe handelsvormen sociale handel, ook bekend als copy trading, aan populariteit gewonnen. Maar wat houdt deze praktijk in? Is het betrouwbaar? En zo ja, hoe kan ik eraan beginnen? In di...