Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Handelen Met Opties 2024 | Beginnershandleiding

Als je overweegt om te handelen met opties, is het cruciaal om de basisprincipes van dit financiële product te begrijpen. Daarom bieden we je een basisgids voor beginners aan met alle essentiële informatie die je moet weten.

Handelen met opties: Wat is het en waar dient het voor?

Een historische benadering van handelen met opties

Het handelen in opties kent een lange geschiedenis die teruggaat tot het oude Griekenland en Rome. Echter, het was pas tijdens de Gouden Eeuw van Nederland in de 17e eeuw dat de handel in opties vorm begon te krijgen, vergelijkbaar met die van vandaag.

Financiële opties verschenen in het 17e-eeuwse Nederland

Tijdens de 17e eeuw werd Amsterdam het wereldcentrum van handel, voornamelijk dankzij de Nederlandse Oost-Indische Compagnie, een van de eerste bedrijven die aandelen en obligaties uitgaf aan beleggers. Hierdoor ontstonden de eerste handelaren die begonnen met het verhandelen van contracten die hen het recht gaven om deze aandelen en obligaties op een toekomstige datum tegen een vaste prijs te kopen of verkopen. Deze contracten worden beschouwd als de voorlopers van de moderne financiële opties.

In de beroemde tulpenbubbel was er ook een belangrijke handel in opties via afgeleide voertuigen over het recht op tulpenbollen:

Opties dienden als hedge tijdens de tulpenmanie bubbel

In de volgende eeuwen bleef de handel in opties evolueren en werd het geavanceerder. In de 20e eeuw, met de evolutie van de informatica en de creatie van geavanceerde wiskundige modellen zoals het Black-Scholes model, was het mogelijk om opties nauwkeuriger te waarderen.

Formule of model van Black Scholes in financiële opties

Tegenwoordig is optiehandel een integraal onderdeel van de financiële markten.

Opties worden zowel voor speculatieve als voor hedging doeleinden gebruikt, en worden verhandeld in een verscheidenheid van onderliggende activa, waaronder aandelen, indices, grondstoffen en valuta’s.

Historische evolutie van de handel in opties

Wat zijn financiële opties?

De financiële opties zijn contracten die de houder het recht geven, maar niet de verplichting, om een actief (zoals een aandeel, een obligatie, een grondstof, een toekomst, enz.) te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs (uitoefenprijs), op of voor een bepaalde datum (vervaldatum).

Er zijn twee hoofdtypen van opties:

Call opties

De call opties geven de koper het recht, maar niet de verplichting, om een actief te kopen tegen een overeengekomen prijs op een toekomstige datum. Als de prijs van het actief stijgt, kan de optiehouder het actief kopen tegen de lagere overeengekomen prijs en het verkopen tegen de huidige marktprijs, waardoor hij winst maakt.

Call opties

Put opties

Deze PUT-opties geven de houder het recht, maar niet de verplichting, om een activa te verkopen tegen een afgesproken prijs op een toekomstige datum. Als de prijs van het actief daalt, kan de optiehouder het actief op de markt kopen tegen een lagere prijs en het verkopen tegen de hogere prijs die in de optie is afgesproken, waardoor hij winst maakt

Put opties

Kenmerken van financiële opties

Vervaldatum van het contract

De vervaldatum van een optie is de laatste dag waarop deze kan worden uitgeoefend. Na deze datum heeft de optie geen waarde meer en kan deze niet meer worden gebruikt.

Uitoefenprijs

De uitoefenprijs of strike is de prijs waartegen het onderliggende actief kan worden gekocht of verkocht. Deze prijs wordt bepaald op het moment dat de financiële optie wordt gecreëerd.

Premie

De premie is de prijs die wordt betaald voor de financiële optie. De premie wordt bepaald op basis van een aantal factoren, zoals de prijs van het onderliggende actief, de volatiliteit van de markt en de tijd tot de vervaldatum.

Minimaal kapitaal (vereist door de regulator)

Het minimale kapitaal dat nodig is om te handelen in financiële opties kan variëren, afhankelijk van het land en de broker. In de VS stellen de FINRA en de SEC bijvoorbeeld geen minimumkapitaalvereisten vast voor het handelen in opties, maar veel brokers hanteren wel minimumvereisten om zichzelf te beschermen tegen mogelijke verliezen.

Sommige makelaars kunnen bijvoorbeeld een minimum van $2.000 vereisen voor bepaalde optiehandelingen, hoewel dit kan variëren. Bovendien kan voor het verkopen van opties of het uitvoeren van bepaalde strategieën een hoger minimumsaldo nodig zijn om aan de vereiste garanties te voldoen.

Het is essentieel om de regels en voorschriften van je makelaar en de financiële toezichthouder van je land te begrijpen. Bovendien is het belangrijk om te weten dat, afhankelijk van je locatie, je kunt worden beïnvloed door regels zoals de Pattern Day Trading (PDT) regel, die kan leiden tot situaties waarin je een betrokken positie niet kunt sluiten.

De waarde neemt af met de tijd

De waarde van een optie kan afnemen met de tijd vanwege een concept dat bekend staat als tijdverval.

Opties hebben een specifieke vervaldatum. Naarmate deze datum nadert, verliest de optie waarde, zelfs als alle andere factoren die de waarde beïnvloeden constant blijven.

Dit komt omdat naarmate de vervaldatum nadert, de kans dat de prijs van het onderliggende actief op een manier beweegt die gunstig is voor de optiehouder afneemt. Daarom neemt de tijdwaarde van de optie (het deel van de optiewaarde dat niet gerelateerd is aan het verschil tussen de prijs van het onderliggende actief en de uitoefenprijs) af. Dit fenomeen staat bekend als “tijdverval” en wordt gemeten met de Griekse “theta”.

Het is belangrijk om te onthouden dat tijdverval niet alle opties op dezelfde manier beïnvloedt. Opties die in het geld zijn of dicht bij het geld neigen sneller waarde te verliezen dan opties die ver in of uit het geld zijn. Bovendien versnelt het tijdverval naarmate de vervaldatum nadert.

Mogelijkheid van onbeperkte verliezen

De financiële opties kunnen krachtige instrumenten zijn voor risicobeheer en speculatie, maar ze kunnen ook aanzienlijke risico’s met zich meebrengen. In het bijzonder kunnen sommige soorten optiecontracten theoretisch leiden tot onbeperkte verliezen.

Hoe kan dit gebeuren? Essentieel om twee redenen.

 1. Verkoop van CALL-opties: Als je een CALL verkoopt zonder het onderliggende actief te hebben (een ongedekte positie), stel je jezelf bloot aan een onbeperkt verliesrisico.

  Dit komt omdat je verplicht bent om het actief te verkopen aan de koper van de optie tegen de uitoefenprijs, ongeacht hoeveel de prijs van het actief stijgt. Als de prijs van het actief aanzienlijk stijgt, kun je enorme verliezen lijden omdat je het actief op de markt moet kopen tegen de hoogste prijs om aan je verplichting te voldoen om het te verkopen tegen de laagste prijs die in de optie is overeengekomen, met andere woorden, je bent short van dat actief, en je weet dat een shortpositie in activa zoals een aandeel kan leiden tot onbeperkte verliezen
 2. Aankoop van PUT-opties: Als je een PUT koopt in de hoop dat de prijs van het actief daalt, zijn je potentiële verliezen beperkt tot de betaalde premie. Echter, als je het verkoopt, ben je verplicht om het actief te kopen tegen de uitoefenprijs, ongeacht hoeveel de prijs van het actief daalt.
Handelen Met Opties

Hoewel dit technisch gezien geen onbeperkt verlies is, omdat de prijs van het actief niet onder nul kan dalen, is het risico uiteindelijk hetzelfde als het kopen van aandelen

Het is belangrijk om te onthouden dat dit de theoretische risico’s zijn die verbonden zijn aan financiële opties. In de praktijk kunnen een verscheidenheid aan strategieën worden gebruikt om deze risico’s te beheren, zoals het gebruik van stops en het handhaven van een adequate dekking. Maar we moeten ons eerst bewust zijn van het echte risico van dit instrument als we het niet weten te hanteren.

Er is een gezegde dat ik vaak herhaal tegen mensen die beginnen te leren met mij en dat is:

Het is het meest effectieve instrument om een rekening in seconden op nul te zetten

Waarvoor dient handelen met (financiële) opties?

Handelen met financiële opties kan voor verschillende doeleinden dienen. Twee van de meest voorkomende zijn speculatie en hedging.

1. Speculatie:

Opties kunnen worden gebruikt om te speculeren over de toekomstige richting van de prijzen van het onderliggende actief. Bijvoorbeeld, als een belegger denkt dat de prijs van een aandeel gaat stijgen, zou hij een call-optie voor dat aandeel kunnen kopen. Als de prijs van het aandeel stijgt boven de uitoefenprijs van de optie, zou de belegger de optie kunnen uitoefenen, het aandeel kopen tegen de uitoefenprijs, en het vervolgens verkopen tegen de huidige marktprijs, waardoor hij winst maakt.

Dit is geweldig, maar de meeste transacties worden niet geopend met de intentie om de oefeningen uit te voeren, dit komt omdat zodra de prijs in jouw voordeel is bewogen, de prijs van de premie wordt gewaardeerd, waardoor de handelaar kan profiteren van het verschil in de prijs ervan. Hier komt ook de verkoop van opties in het spel, waarmee je de statistieken kunt benutten en “gokken” op de markt op wat er niet gaat gebeuren. Hoe dan ook, de overgrote meerderheid van deze strategieën zoekt alleen speculatie met de prijs van de premie en niet de uitoefening of toewijzing van de optie

2. Hedging:

Opties kunnen ook worden gebruikt om een investeringsportefeuille te beschermen tegen mogelijke verliezen. Dit wordt hedging genoemd. Bijvoorbeeld, als een belegger een groot aantal aandelen van een bedrijf heeft en zich zorgen maakt dat de prijs van die aandelen kan dalen, zou hij een put-optie voor die aandelen kunnen kopen. Als de prijs van de aandelen daalt, zou de put-optie in waarde stijgen, waardoor het verlies op de waarde van de aandelen gedeeltelijk of volledig wordt gecompenseerd. Op deze manier kunnen opties worden gebruikt om het risico van een investeringsportefeuille te verminderen.

Hoe werkt het handelen met opties?

De “Grieken” zijn maatstaven die beschrijven hoe de prijs van een optie verandert in reactie op verschillende factoren:

 • Delta: Vertegenwoordigt hoeveel de prijs van een optie verandert in reactie op een verandering van één punt in de prijs van het onderliggende actief. Als Delta bijvoorbeeld 0,5 is, zal de optie met 0,5 eenheden veranderen voor elke verandering van 1 eenheid in de prijs van het onderliggende actief.
Handelen Met Opties
 • Gamma: Meet het tempo van verandering van de Delta. In wezen is Gamma de snelheid van verandering van de optie. Het is nuttig om te begrijpen hoe de Delta zal veranderen naarmate de prijs van het onderliggende actief verandert.
 • Theta: Zoals ik eerder al zei, Theta vertegenwoordigt het tijdsverval van de optie, dat wil zeggen, hoeveel waarde de optie verliest met elke dag die voorbijgaat.
 • Vega: Toont hoeveel de prijs van de optie verandert in reactie op een verandering in de impliciete volatiliteit van het onderliggende actief.
 • Rho: Vertegenwoordigt hoeveel de prijs van een optie verandert in reactie op een verandering in de rentevoet.
 • Strike: of uitoefenprijs is de prijs waartegen de houder van de optie het onderliggende actief kan kopen of verkopen.Een optie kan op elk moment door beide partijen worden gesloten, zowel de verkoper als de koper. Eenmaal gedaan, neemt elke partij de verandering in de betaalde of ontvangen premie op zich en neemt de verlies en winst op zich.Veel mensen zijn bang om het te proberen, maar zijn zich er niet van bewust dat zowel kopers als verkopers het contract kunnen sluiten als het niet gaat zoals we hopen

Status van de optie volgens de relatie van de strike ten opzichte van de prijs van het onderliggende actief

De afkortingen ITM, OTM en ATM verwijzen naar de termen “In the Money”, “Out of the Money” en “At the Money”, respectievelijk, en worden gebruikt om de relatie te beschrijven tussen de huidige prijs van het onderliggende actief en de uitoefenprijs van de optie.

 • In The Money (ITM): Voor CALL-opties is een optie ITM als de huidige prijs van het onderliggende actief hoger is dan de uitoefenprijs. Voor PUT-opties is een optie ITM als de huidige prijs van het onderliggende actief lager is dan de uitoefenprijs.
Call Put ITM
 • Out of The Money (OTM): Voor CALL-opties is een optie OTM als de huidige prijs van het onderliggende actief lager is dan de uitoefenprijs.Voor PUT-opties is een optie OTM als de huidige prijs van het onderliggende actief hoger is dan de uitoefenprijs.
Call Put OTM
 • At The Money (ATM): Een optie is At The Money als de huidige prijs van het onderliggende actief gelijk is aan of zeer dicht bij de uitoefenprijs van de optie.
Call Put ATM

Op welke activa kan er worden gehandeld met opties?

Elk actief dat tegen een prijs kan worden uitgewisseld kan worden verhandeld via opties. Maar de meest voorkomende vormen die regelmatig kunnen worden verhandeld via een Broker zijn:

 • Acties: Het is gebruikelijk dat elk optiecontract de handel in pakketten van 100 aandelen omvat. Dit is tegenwoordig een van de meest voorkomende vormen
 • Grondstoffen: Futures en optiecontracten op grondstoffen zijn veelvoorkomende en essentiële tools voor handelaren en hedgers die zich bezighouden met deze producten.
 • ETF: We kunnen opties op ETF’s verhandelen. Dit geeft ons grote flexibiliteit aangezien er thematische ETF’s zijn voor bijna alles: grondstoffen, sectoren, indices, valuta’s
 • Futures: Hoewel het misschien ingewikkeld lijkt, bestaan er opties op de meest verhandelde futures. Van grondstoffen, van de belangrijkste valuta’s, van de indices… Dit geeft ons ook grote flexibiliteit, het enige probleem hier is dat het meestal een groot kapitaal vereist om deze producten te verhandelen.
 • Indices: Indices kunnen worden verhandeld via opties. Houd er rekening mee dat deze geen fysieke levering hebben, de uiteindelijke levering zou in Cash gebeuren, aangezien de index zelf niet kan worden verhandeld, alleen zijn derivaten

👉 Meer informatie: Traden | Wat het is en hoe te beginnen

Hoe te handelen met opties stap voor stap? | Praktisch voorbeeld met Interactive Brokers

We komen misschien bij het punt waar je het meest naar uitkeek. Een praktische gids voor het handelen met opties met goed uitgelegde visuele voorbeelden. Laten we beginnen

Stap 1: Open een rekening bij Interactive Brokers

Stap 1 is eenvoudig: je hoeft alleen maar een rekening te openen bij Interactive Brokers (de geselecteerde broker die als voorbeeld zal dienen) en de stappen te volgen die het proces aangeeft. Het is niet al te ingewikkeld en het duurt doorgaans niet langer dan 10 minuten.

Om te beginnen, hoef je alleen maar op de knop rechtsboven op de startpagina van Interactive Brokers te klikken, zoals weergegeven in de screenshot .

Interactive Brokers opties

Stap 2: Maak een minimale storting

Hoewel IBKR handel toestaat met elk bedrag, biedt het alleen marge en shortposities aan bij rekeningen boven de $2000. Mijn advies is om te beginnen met een rekening van $3000, niet meer en niet minder. Het is waarschijnlijk dat je opnieuw geld moet storten als het account onder de $2000 daalt, wat normaal is omdat het een leerprijs is.

Met een goed geldbeheer zul je waarschijnlijk slechts een paar keer extra geld moeten toevoegen voordat je leert. Grotere kapitalen zullen het mogelijk maken om te handelen in duurdere onderliggende waarden en het leerproces versnellen. Echter, beginnen met te veel geld wordt niet aanbevolen omdat consistent worden niet van de ene op de andere dag gebeurt. Het is onvermijdelijk om verliezen te lijden, maar het heeft geen zin om meer te verliezen als je het risico kunt beperken.

Stap 3: Zoek een willekeurig actief

SPX is vandaag de dag het meest verhandelde activum met opties. Het vertegenwoordigt niets meer dan de S&P 500-index. Aangezien dit activum aanvankelijk een aanzienlijk kapitaal vereist, kunnen we het verhandelen via een meer toegankelijke versie voor bescheiden accounts, namelijk de SPY, die de ETF van dezelfde index is. Hoewel de SPX zijn grote tegenhanger overtreft in optiehandel, is de SPY momenteel het meest verhandelde activum op de Amerikaanse beurs.

SPY Index als actief om te handelen.

We moeten de vervaldatum en de strike kiezen die we willen verhandelen, dit zal afhangen van onze hypothese van wat de prijs van de SPY kan doen en van het type strategie dat we willen uitvoeren.

We kiezen vervaldatum en strike in de optiecontract

De eenvoudigste strategie en directioneel zal bestaan uit het kopen van een CALL als we long willen gaan of een PUT kopen als we short willen gaan. Stel je voor dat we denken dat de prijs moet dalen omdat het al weken stijgt, a priori een rampzalige strategie, en we willen een PUT kopen om van deze daling te profiteren.

Strategie met financiële opties

We hebben de instructies in de screenshot van hoe we die PUT aankoopoperatie kunnen openen. Vergeet niet om limietorders te gebruiken, aangezien de spreads soms te groot worden en ons tegen vreselijke prijzen kunnen dienen.

Stap 4: Begrijp de beweging in de prijs van de premies

Aan de linkerkant hebben we een SPY-optie, aan de rechterkant het onderliggende actief. Merk op dat tijdens de grote zijwaartse periode, de prijs van de premie, en vanwege de tijdsverval die we hebben besproken, is afgenomen. Wanneer de prijs eindelijk heeft kunnen bewegen, is de prijs van de premie omhoog geschoten, en toen het dichter bij de strike prijs kwam, versnelde het zelfs op een meer parabolische manier dan de index zelf.

Prijs van de premie en strike bij Interactive Brokers

Nu gaan we voorbeelden zien, van een die vanaf het begin ITM is, en we zullen zien hoe de tijdsverval het niet zo veel beïnvloedt:

Handelen Met Opties

Deze laatste komt overeen met de strike 400, zoals je ziet, wordt er altijd boven de markt gehandeld, dit zorgt ervoor dat de prijs van de optie niet zo wordt beïnvloed door het verstrijken van de tijd.

Laten we nu eens kijken wat er gebeurt met een, voor dezelfde vervaldatum maar die veel meer OTM is, dat wil zeggen, wat er gebeurt als we een CALL hadden gekocht waarvan de strike veel hoger was:

Handelen Met Opties

We moeten de vervaldatum en de strike selecteren die we willen verhandelen, afhankelijk van onze hypothese over de mogelijke bewegingen van de SPY-prijs en het type strategie dat we willen uitvoeren.

Nu hebben we de 480 strike geselecteerd. Zoals we kunnen zien, reageert de optieprijs veel sterker in procentuele termen op zowel stijgende als zijwaartse bewegingen.

Ik ga beginnen met handelen bij Interactive Brokers.

👉 Meer informatie over deze broker: Interactive Brokers review Nederland [2024]: veiligheid, markten, commissies en meningen

2 handelsstrategieën met opties voor beginners

Hieronder laat ik een introductie tot twee strategieën, zeer kort samengevat, over de handel met opties, om een soort semi-passief inkomen te genereren.

Het wiel

De Wheel Strategy of wielstrategie bestaat uit het opeenvolgend verkopen van PUT en CALL opties om inkomsten te genereren uit de premies van de opties. Deze aanpak vereist een lange termijn verbintenis en is gebaseerd op het idee dat je de aandelen van de onderliggende waarde wilt bezitten.

Eerst begin je met het verkopen van een PUT van een aandeel dat je niet erg zou vinden om in je portfolio te hebben.

 • Als de optie niet wordt uitgeoefend voor de vervaldatum, behoud je de premie die je hebt verdiend door de verkoop van de optie.
 • Als de optie wordt uitgeoefend (omdat de prijs van het aandeel onder de uitoefenprijs valt), ben je verplicht om het aandeel te kopen tegen de uitoefenprijs, die hoger zal zijn dan de huidige marktprijs. Nu zijn de aandelen van jou en in theorie heb je ze gekocht tegen een lagere prijs dan je bereid was te betalen toen je de put-optie verkocht.

Vervolgens, zodra je eigenaar bent van de aandelen, verkoop je een call-optie (Call) gedekt door die aandelen, bij voorkeur OTM. Dit betekent dat je het recht verkoopt aan iemand om jouw aandelen te kopen tegen een bepaalde prijs (de strike van de call-optie).

Als de optie niet wordt uitgeoefend voor de vervaldatum, behoud je de premie en blijf je de aandelen bezitten. Als de optie wordt uitgeoefend (omdat de prijs van het aandeel boven de uitoefenprijs is gestegen), verkoop je de aandelen tegen de uitoefenprijs en behoud je de premie. Vanaf hier kun je het proces opnieuw starten door een andere PUT te verkopen.

Ik leg het je in meer detail uit in de lezing die ik gaf tijdens de I Editie van de Rankia Markets in Barcelona

Iron Condor

De Iron Condor is een geavanceerde optiestrategie die winst mogelijk maakt als de prijs van het onderliggende actief binnen een bepaald bereik blijft gedurende een bepaalde periode. Het is een strategie die profiteert van het verstrijken van de tijd. De strategie wordt opgebouwd door twee verticale credit spreads te combineren: een put spread en een call spread.

Iron Condor, strategie om te winnen als de prijs binnen bereik blijft
 1. Eerst, verkoop je een put spread. Dit doe je door een out-of-the-money (OTM) PUT te verkopen en een andere te kopen met een nog lagere uitoefenprijs. Het doel hiervan is om je neerwaartse risico te beperken. Je ontvangt een premie voor het verkopen van de put spread.
 2. Vervolgens, verkoop je een call spread. Je verkoopt een OTM CALL en koopt een andere CALL met een nog hogere uitoefenprijs. Dit beperkt je opwaartse risico. Je ontvangt ook een premie voor het verkopen van de call spread.

Door deze twee credit spreads te combineren, heb je een Iron Condor gecreëerd. Je maximale winst is de som van de premies die je hebt ontvangen voor het verkopen van de put en call spreads. Deze winst wordt gerealiseerd als de prijs van het onderliggende actief tussen de uitoefenprijzen van de verkochte put en call opties blijft bij expiratie.

Je maximale verlies is het verschil tussen de uitoefenprijzen van de gekochte en verkochte put of call opties, minus de ontvangen premies. Dit verlies wordt gerealiseerd als de prijs van het onderliggende actief onder de uitoefenprijs van de PUT spreads ligt of boven de uitoefenprijs van de CALL spreads.

Meer strategieën met financiële opties

Desalniettemin zou ik je ook graag enkele andere strategieën willen voorstellen die voor jou interessant kunnen zijn. Het idee is om geleidelijk aan een volledige gids van strategieën met financiële opties:

Punten om rekening mee te houden voordat je begint met handelen in opties

Het handelen in opties, net als elke vorm van investeren, brengt bepaalde risico’s met zich mee die door de belegger moeten worden begrepen en beheerd. Enkele van de meest voorkomende risico’s zijn:

 • Risico van totaal verlies: Als een optie waardeloos afloopt (out of the money), zal de belegger het volledige premiebedrag dat hij voor de optie heeft betaald, verliezen. Hoewel dit verlies beperkt is tot de premie, kan het toch een aanzienlijk bedrag aan geld vertegenwoordigen. Opties bieden ook een sterke hefboomwerking, maar onder bepaalde omstandigheden kan deze hefboomwerking tegen je werken en leiden tot grote verliezen.
 • Risico van volatiliteit: Volatiliteit is een maat voor hoeveel de prijs van een activum fluctueert. Aangezien de waarde van een optie direct gerelateerd is aan de prijs van het onderliggende activum, kan een hoge volatiliteit leiden tot grote veranderingen in de waarde van een optie, waardoor er onverwachte veranderingen in de premieprijs optreden. Het is belangrijk om de volatiliteitsstructuren te begrijpen en hoe deze de prijs van opties beïnvloeden voordat je begint te investeren met dit instrument.
 • Risico van uitoefening: Als je de verkoper van een optie bent en de optie wordt uitgeoefend, ben je verplicht om het onderliggende activum te kopen of te verkopen tegen de uitoefenprijs. Als deze prijs aanzienlijk verschilt van de huidige marktprijs, kun je te maken krijgen met grote verliezen.
 • Risico van tijd: Zoals eerder vermeld, neemt de waarde van een optie af naarmate de tijd verstrijkt door tijdsverval. Dit betekent dat je nodig hebt dat de prijs van het onderliggende activum beweegt in de richting die je verwacht voordat de optie afloopt om winst te maken. Als je een verkoper bent, werkt deze tijd in je voordeel, maar onthoud dat de risico’s bij verkoop onbeperkt kunnen zijn.
 • Liquiditeitsrisico: Sommige opties kunnen moeilijk te kopen of verkopen zijn vanwege een gebrek aan liquiditeit op de markt. Dit kan het moeilijk maken om een optiepositie te sluiten wanneer je dat wilt en kan ook leiden tot een groter verschil tussen de aankoop- en verkoopprijzen (spread), wat je winsten kan verminderen of je verliezen kan vergroten.
 • Complexiteit en risico op misverstanden: Opties zijn complexe financiële instrumenten die een grondig begrip van hun werking vereisen. Als je een optietransactie niet volledig begrijpt, loop je het risico op onverwachte verliezen. Daarom is het van groot belang om jezelf goed te informeren en opties volledig te begrijpen voordat je ermee begint te handelen.

Platform voor het handelen in opties

Bijna de hele industrie ontwikkelt software om de detailhandelaar aan te trekken met platforms die lijken op een videogame-interface, in het geval van de platforms voor het handelen in opties, is dit niet hetzelfde, de platforms zijn niet zo gebruiksvriendelijk, het is moeilijk om bepaalde functionaliteiten te begrijpen, en vereist bijna een ad-hoc training bij dergelijke brokers.

BrokerMarkten 
Interactive brokers34; MEFF
EUREX
Hong Kong
Meer informatie
DEGIROEUREX
CME
Euronext
Meer informatie
Freedom249; Eurex
CME Group
ASX…
Meer informatie

Handelen in opties meningen

We hebben eerder gesproken over het minimale kapitaal om te beginnen, en ik raad ten zeerste aan om te starten met het minimumbedrag.

Hoewel een beperkt saldo bepaalde operaties kan belemmeren, biedt de enorme verscheidenheid aan onderliggende activa tegenwoordig de mogelijkheid om blootgesteld te zijn aan bijna elke markt tegen gereduceerde prijzen.

Daarom moet de drempel om te leren en fouten te maken zo laag mogelijk zijn. Besteed veel aandacht aan je Excel-vaardigheden en risicobeheer. Het is essentieel om te begrijpen dat zelfs wanneer je opties hebt gekocht die vandaag tegen een hoge prijs sluiten en je accountbalans een positief saldo weergeeft, elke gebeurtenis ervoor kan zorgen dat de premies nul waard worden zodra de markt de volgende dag opent.

We kunnen geen melkboerenrekeningen maken. Voordat we onze portefeuilles verder blootstellen, moeten we duidelijk begrijpen wat het resultaat zou zijn als al onze blootstelling uiteindelijk nul waard zou zijn.

Voordat je complexe strategieën toepast, zorg ervoor dat je ze begrijpt en vooral, begrijp wat je maximale verlies zou kunnen zijn.

Dat gezegd hebbende, wil ik benadrukken dat je te maken hebt met een van de meest veelzijdige instrumenten die veel vreugde kunnen brengen. Het is slechts een kwestie van beginnen, en in deze gids heb ik je de essentiële stappen gegeven om vanaf nul met opties te handelen. Het is tijd om te beginnen!

Meer tips voor handelen met opties

Echter, naast handelen met opties, zijn er een hele reeks van niet zo gecompliceerde financiële producten waarmee je ook kunt handelen. Hier laat ik je hun respectievelijke gidsen:

👉 Handel in futures: Stel je voor dat je je financiële bewegingen van morgen, vandaag kunt voorspellen. Dat is wat futures je bieden. Als dit interessant klinkt en je meer wilt weten over hoe je je kaarten met hen kunt spelen, vertel ik je hier hoe.

👉 Handel in cryptocurrencies: Digitale valuta’s zijn op ieders lippen, en niet zonder reden. Als je je hebt afgevraagd hoe je aan deze golf kunt deelnemen, vind je in onze gids alle details.

Kortom, vond je onze gids over handelen met opties interessant? Laat het me weten in de reacties.

Gerelateerde artikelen

Wat is enn Flag Pattern?
Laten we kijken wat een flag is in trading en hoe je deze kunt identificeren en gebruiken; het ingangssignaal, de stop loss en de sluiting, en dat ...