Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Elliott Wave Theorie

De Elliott-waves, gecreëerd door Ralph Nelson Elliott in 1934, zijn een van de bekendste tools in technische analyse. Nelson lette op de patronen die de prijs in een trend tekent en ontdekte dat dezelfde patronen vaak herhaald worden.

Specifiek, in een trend kunnen we Elliott-wave cycli vinden, waarin we twee fasen kunnen onderscheiden: De impuls fase en de correctiefase.

De impuls fase bestaat uit vijf golven (1-5) terwijl de correctiefase uit drie (a-c) bestaat. Theoretisch zou een Elliott-wave cyclus er als volgt uitzien:

Elliot wave

Binnen de impuls fase worden de golven 1, 3 en 5 impulsieve golven genoemd, terwijl 2 en 4 correctieve golven zijn. De golf 2 en 4 corrigeren gedeeltelijk de beweging gemaakt door golven 1 en 3. Op dezelfde manier corrigeren golven a-b-c golven 1-2-3-4-5.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de grafiek omgekeerd kan worden getekend als het een dalende trend was, met eveneens een impuls fase en een correctiefase. (Alles wat in dit artikel wordt gezegd, is toepasbaar op zowel dalende en stijgende trends).

Hieronder kunnen we een voorbeeld zien van een Elliott-wave cyclus in een dalende trend. In dit geval kunnen we de koers van Mapfre (Spaanse verzekeraar) in wekelijkse kaarsen zien. Het patroon past vrij goed bij wat theoretisch zou moeten worden nageleefd: een impulsieve fase (1-5) en een correctieve fase (a-c).

Het is moeilijk om een ​​geschikte telling uit te voeren wanneer de cyclus nog niet is voltooid. In de volgende grafiek weten we niet zeker of golf 5 echt 3 is en de correctieve fase (golven a-b-c) golf 4 is.

Elliott-wave cyclus

Kenmerken van elke Elliott-wave

 • Golf 1: Golf 1 vormt het begin van een trend. Daarom, omdat het nog niet is ontwikkeld, is het erg moeilijk te herkennen. Het is meestal de kortste golf in een impulsieve fase en zelden de uitgebreidste golf.
 • Golf 2: Golf 2 corrigeert gedeeltelijk golf 1. Het is gebruikelijk dat golf 2 een groot deel van de beweging die door golf 1 is uitgevoerd corrigeert, omdat veel beleggers nog steeds denken dat de vorige trend van kracht is (dit feit is duidelijk te zien op de Mapfre-grafiek). Als de correctie 100% van de beweging van golf 1 overschrijdt, zou de vorige trend niet zijn geëindigd.
 • Golf 3: Over het algemeen is dit de langste golf van de impulsieve fase en nooit de kortste, aangezien in een reeds begonnen en duidelijke trend voor beleggers de huidige golf 3 is en dit is het moment waarop er de meeste handel in het voordeel van de trend is. Hier moeten we ook rekening houden met het verhandelde volume, dat in deze golf aanzienlijk toeneemt.
 • Golf 4: Net als golf 2, corrigeert golf 4 de vorige golf, in dit geval golf 3. Het wordt vaak beschreven als de golf met de moeilijkste interpretatie. Soms bevindt de koers zich gedurende een lange periode in deze golf, andere keren maakt de prijs een zijwaartse beweging (zonder een dalende of stijgende trend, maar binnen een bepaalde range).
 • Golf 5: In derivatenmarkten is de golf met de langste afstand meestal golf 5 in plaats van golf 3. Omdat het de laatste golf van de impuls fase is, toont het vaak zwaktes wat betreft de voortzetting van de trend. Dit kunnen we bevestigen met bijvoorbeeld een laag volume of onregelmatigheden in technische indicatoren (de indicatoren beginnen te onthullen dat er een trendverandering kan plaatsvinden). Soms treedt er een fout op in golf 5. Als dit gebeurt, betekent dit dat golf 5 niet in staat is om het niveau van golf 3 te overtreffen, wat resulteert in een dubbele topvorming die kan eindigen met een gewelddadige trendverandering.
 • Golf a: Er gebeurt iets vergelijkbaars als in het geval van golf 1. Omdat het de eerste golf van een nieuwe fase is, zijn er twijfels over de echtheid ervan en is het moeilijk te identificeren, omdat het vaak wordt verward met een terugval van de huidige trend (impuls fase).
 • Golf b: Golf b dient om te bevestigen dat de impuls fase is beëindigd, omdat het golf 5 niet mag overschrijden. Het is meestal een golf met weinig kracht, hoewel het soms niveaus vergelijkbaar met die van golf 5 kan bereiken om te vormen wat een dubbele top zou kunnen zijn.
 • Golf c: Golf c heeft meestal meer kracht dan b, omdat het in dezelfde richting gaat als de correctieve fase (golf a).

Fractaliteit in Elliott waves

In Elliott waves bestaat fractaliteit (herhaling). Dit betekent dat een impuls fase (golven 1-2-3-4-5) in een tijdsbestek van bijvoorbeeld 1 uur, golf 1 van een dagelijks tijdsbestek kan vormen. Op zijn beurt vormt de vorming van een correctiefase (golven a-b-c) in 1 uur golf 2 van het dagelijkse tijdsbestek.

Uiteindelijk kan de vorming van volledige Elliott wave cycli in kleine tijdsbestekken de vorming van golven in grotere tijdsbestekken betekenen.

Fractaliteit in Elliott waves

In de bovenstaande grafiek zien we verschillende Elliott wave cycli. De eerste daarvan komt overeen met de golven (1) en (2) van een hogere cyclus: De impulsieve fase komt overeen met golf (1), terwijl de correctieve fase overeenkomt met golf (2). Dit herhaalt zich in de volgende cyclus, overeenkomend met de golven (3) en (4).

Ten slotte bestaat golf (5) uit een impulsieve fase. Vervolgens vindt de correctie (a)-(b)-(c) plaats: De golven (a) en (c) komen overeen met impulsieve fasen, terwijl golf (b) overeenkomt met een correctieve fase. Zo zien we dat een golfcyclus (impulsieve fase + correctieve fase) deel uitmaakt van een cyclus van een groter tijdsbestek.

Op dit punt moeten we onthouden dat een fractal een geometrische figuur is en stamt uit de wiskunde. Het wordt gekenmerkt door zelfgelijkvormigheid; elk van zijn delen lijkt op het geheel. We kunnen dit beter begrijpen met voorbeelden uit de natuur, zoals een broccoli. Als je een stuk afsnijdt, heeft dit een beeld dat lijkt op het geheel, dat wil zeggen, een miniatuurbroccoli.

Regels en aanbevelingen van de Elliott waves

We hebben al gezien wat de Elliott waves zijn, de fasen die bestaan binnen een golfcyclus en de fractaliteit in de vorming van golven. Maar, er moeten enkele regels worden nageleefd om de vorming van een cyclus of een golf te valideren.

We moeten rekening houden met drie fundamentele regels van de Elliott waves. Voor de uitleg gaan we ervan uit dat we ons in een opwaartse trend bevinden:

 • Golf 2 mag niet eindigen onder het punt waar golf 1 begint. Als dit gebeurt, hebben we niet te maken met een Elliott golfcyclus. De markt bevindt zich niet altijd in golfcycli, maar in trends is het waarschijnlijk dat ze wel worden getekend. Het is makkelijker om ze achteraf te herkennen.
 • Golf 4 mag nooit terugvallen tot het punt dat het onder golf 1 valt. Met andere woorden, golf vier kan niet 100% van golf 3 dalen.
 • Golf 3 mag nooit de kortste golf zijn. In feite is het heel gebruikelijk dat het de langste is. Bovendien moet het eindigen boven golf 1.
elliot waves

Er zijn extra aanbevelingen om een goede telling van de golven te maken. Enkele van deze aanbevelingen zijn:

 • Uitbreiding: Minstens een van de drie golven moet een duidelijk grotere stijging hebben dan de andere twee. Zoals we hebben gezien, zijn golf 3 en 5 meestal de langste. Het verschil van een impulsieve golf ten opzichte van de andere twee moet opmerkelijk zijn. Het tellen van drie gelijke of zeer vergelijkbare golven betekent dat we waarschijnlijk een verkeerde inschatting maken. Dit is ook van toepassing op de duur van elke golfvorming.
 • Gelijkenis: We hebben al gesproken over de fractaliteit van de golven. Om verschillende golven niet te verwarren, is het raadzaam dat een correctieve golf minstens 38% van de prijs en tijd van de voorgaande golf bereikt.
 • Afwisseling: De correctieve golven van een impulsieve fase (Golven 2 en 4) moeten zo verschillend mogelijk zijn, zowel in vorm, % correctie, als in tijdsduur.
 • Kanalisatie: De trendlijn getekend door de pieken van de golven 2-4. Deze lijn moet in minder tijd worden gebroken dan het heeft geduurd om golf 5 te vormen, anders zou de golfentelling niet acceptabel zijn.

Voordelen en nadelen van Elliott-waves:

Tot de voordelen van de Elliott-waves behoren:

 • Het is een zeer intuïtief hulpmiddel dat eenvoudig kan worden gebruikt. Om de analyse strenger te maken, kunnen we de Elliott-golven gebruiken samen met technische indicatoren, zoals de relatieve sterkte-index of RSI.
 • De theorie zelf vertelt ons dat bepaalde voorwaarden moeten worden vervuld om tot de conclusie te komen dat we te maken hebben met Elliott-waves. Vanaf het begin weten we dat het niet van toepassing is op alle scenario’s.
 • Hoewel het deel uitmaakt van een analyse die enigszins willekeurig lijkt, komen de terugslag golven (2,4 en b) overeen met niveaus van de Fibonacci serie.

Deze tool heeft echter ook enkele nadelen:

 • Het is een theorie die niet wetenschappelijk is bewezen. Dit is misschien wel het grootste nadeel, aangezien we het niet hebben over een onfeilbare tool.
 • Daarnaast, omdat het een instrument is zonder wetenschappelijke robuustheid, kan het vooral worden gebruikt om bijvoorbeeld in- of uitstappunten te bevestigen om op de markt te handelen. De golven zouden echter niet alleen moeten worden gebruikt om deze handelssignalen te identificeren.
 • Het is gebaseerd op het idee dat het gedrag van beleggers cyclisch of repetitief is. Hoewel dit steun kan vinden in de psychologie, neemt het niet in overweging dat in het geval van een buitengewone gebeurtenis beleggers op een onregelmatige manier kunnen reageren.
 • Zoals we eerder al vermeldden, bevindt de markt zich niet altijd in een van de fasen van de Elliott-golven.

Gerelateerde artikelen

Day Trading
Day trading is een handelsstrategie. Bij day trading worden de bewegingen die de prijzen van de activa gedurende de dag ondergaan gebruikt om, in d...
Swing Trading
Wat is Swing Trading? Swing Trading is een investeringsstrategie die steunt op het analyseren van grafieken waarop de diverse onderliggende fina...