Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

MSCI-indices: Geschiedenis, werking en hoe te investeren in de indices

De MSCI-indices zijn een nuttig instrument voor beleggingsfonds beheerders, die ze gebruiken als referentie om de prestatie van hun beheer te evalueren, voornamelijk in relatieve termen.

De MSCI-indices zijn niet alleen een relevant hulpmiddel voor professionals; elke belegger kan er gebruik van maken, omdat ze openbaar beschikbaar zijn. Door hun populariteit hebben ze een aanzienlijke impact op de financiële markten. Wanneer de MSCI-indices besluiten om een bepaalde titel toe te voegen of meer gewicht te geven aan een specifiek geografisch gebied tijdens een van hun herzieningen, leidt dit vaak tot een golf van aankopen van de opgenomen activa. Een duidelijk voorbeeld hiervan was toen werd besloten om het gewicht van China in de MSCI Emerging Markets te verhogen.

Vervolgens zullen we bespreken wat de MSCI-indices precies zijn, wat hun nut is en hoe het mogelijk is om erin te beleggen.

Wat zijn de MSCI-indices en wat is hun geschiedenis?

De MSCI-indices hebben, net als alle beursindices, als belangrijkste functie om informatie te verstrekken over de richting van de financiële markten. Een index vertegenwoordigt de gehele markt als geheel.

De MSCI-indices waren de eerste wereldwijde indices die werden gecreëerd voor markten buiten de Verenigde Staten. In hun oorsprong werden de indices samengesteld door Capital International (sinds 1968).

In 1986 verwierf Morgan Stanley de rechten van Capital International en begonnen zij te worden aangeduid als Morgan Stanley Capital International (vandaar de afkorting, oftewel de initialen MSCI). Zo werd het bedrijf MSCI opgericht, met Morgan Stanley als de belangrijkste aandeelhouder.

In 2004 verwierf MSCI Barra, een risicobeheer- en portefeuilleanalysebedrijf. Het resultaat was de geboorte van MSCI Barra. Later, in 2007, scheidde Morgan Stanley zich af van MSCI door middel van een spin-off.

Na voltooiing van de spin-off werd MSCI een onafhankelijk bedrijf in 2009 gevestigd in New York. MSCI, als onafhankelijk bedrijf, is verantwoordelijk voor de opstelling van deze indices en andere beleggingsinstrumenten.

Er zijn veel MSCI-indices, die betrekking hebben op verschillende geografische gebieden, typen aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, enzovoort. De indices zijn beschikbaar voor alle beleggers.

Hoe werken de MSCI-indices?

Een belangrijk aspect van de MSCI-indices is dat ze dezelfde methode gebruiken voor hun berekening, waardoor ze heel eenvoudig te vergelijken zijn.

Deze indices zijn gewogen gemiddelden van de prijzen van de waarden die ze samenstellen. Wat betekent een gewogen gemiddelde? Simpelweg dat de aandelen van de index worden gewogen op basis van hun marktkapitalisatie (de prijs van de aandelen vermenigvuldigd met het aantal uitstaande aandelen).

Op deze manier hebben de grootste bedrijven het meeste gewicht in de index, dus elke prijsbeweging van de aandelen van deze bedrijven kan een significante fluctuatie van de index veroorzaken.

Niet alle bedrijven die deel uitmaken van de index hebben een grote kapitalisatie. 30% van de activa is gereserveerd voor kleine en middelgrote kapitalisatie bedrijven (in gelijke delen).

Tenslotte worden deze indices elk kwartaal herzien. Op dezelfde manier vindt er twee keer per jaar een herweging plaats (om het gewicht van de verschillende activa of regio’s die de index samenstellen aan te passen).

Wat is het nut van de MSCI-indices?

De MSCI-indices zijn van groot belang in de financiële wereld. Een van hun belangrijkste toepassingen is dat ze dienen als benchmark in veel beleggingsfondsen, wat betekent dat de prestaties van het fonds worden vergeleken met de evolutie van de markt, om te bepalen of de manager goed werk verricht.

In het gebied van passief beheerde fondsen is het mogelijk om een fonds te laten verwijzen naar een MSCI-index door de samenstelling ervan te reproduceren, om zo het gedrag ervan te imiteren. Dit zijn de zogenaamde geïndexeerde fondsen. Het positieve aspect van deze fondsen is dat, omdat ze geen zware beheertaken hoeven uit te voeren, de kosten aanzienlijk worden verlaagd.

Naast beleggingsfondsen zijn er ook ETF’s (beursgenoteerde beleggingsfondsen) die een van de MSCI-indices als referentie nemen.

De belangrijkste MSCI-indices

Hoewel er talrijke MSCI-indices zijn, zijn er drie die bijzonder populair zijn.

MSCI Emerging Markets

Deze index reproduceert de evolutie van de opkomende markten en dient daarom als referentie voor beleggingsfondsen in deze categorie.

MSCI Emerging Markets is ontstaan in 1988 en bestaat uit meer dan 1.000 aandelen. De bedrijven die er deel van uitmaken behoren tot alle opkomende markten; in totaal zijne er 26: China, India, Zuid-Korea, Thailand, Taiwan, Filipijnen, Pakistan, Maleisië, Indonesië, Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Qatar, Egypte, Zuid-Afrika, Argentinië, Brazilië, Chili, Mexico, Colombia, Peru, Tsjechische Republiek, Griekenland, Hongarije, Polen, Rusland, Turkije.

China heeft een hoog percentage deelname in deze index. In feite vertegenwoordigt de MSCI China-index meer dan 30% in de MSCI Emerging Markets.

ETFs geïndexeerd aan de MSCI Emerging Markets

FondsWaar te contracteren?
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)Gratis op DEGIRO

MSCI World

Deze index is ouder dan de vorige en werd gecreëerd in 1970. MSCI World wordt het meest gebruikt om de evolutie van de financiële markten wereldwijd te meten.

Zoals de naam al aangeeft, is het een index die bestaat uit waarden van over de hele wereld, maar opkomende markten worden ervan uitgesloten. Het bestaat uit meer dan 1.500 bedrijven, zowel van grote als middelgrote marktkapitalisatie. De titels behoren tot 23 ontwikkelde marktlanden, waaronder: Zwitserland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Noorwegen, Japan, Italië, Ierland, Nederland, Frankrijk, Finland, Verenigde Staten, Spanje, Denemarken, Canada, België, Oostenrijk, Australië, Duitsland.

Net als bij de MSCI Emerging Markets, waar we hebben kunnen zien dat een specifiek gebied een significant gewicht heeft, gebeurt hetzelfde met de MSCI World-index. Omdat de index bestaat uit aandelen van bedrijven uit ontwikkelde landen, is de Verenigde Staten oververtegenwoordigd: zij vertegenwoordigt meer dan 60% van de index.

Na de Verenigde Staten zijn Japan, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk landen die het meeste gewicht hebben in de index. Echter, het gewicht van elk van deze landen overschrijdt niet de 10%.

ETFs geïndexeerd aan de MSCI World

FondsWaar te contracteren?
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)Gratis op DEGIRO

MSCI ACWI (All Country World Index)

Men zou kunnen zeggen dat het de combinatie is van de andere twee indices: de MSCI ACWI vertegenwoordigt inderdaad alle wereldmarkten, zowel van ontwikkelde als opkomende landen.

In totaal bestaat de MSCI ACWI uit meer dan 2.000 aandelen en vertegenwoordigt het tot 49 landen. Deze 49 landen bestaan uit de 26 landen van de MSCI Emerging Markets index en de 23 landen van de MSCI World.

Nu is de vraag welk land het meeste gewicht heeft: China of de Verenigde Staten?

De winnaar in dit geval is de Verenigde Staten. Meer dan 50% van de aandelen zijn van bedrijven uit dit land.

Hoe te investeren in de MSCI-indices?

Er zijn verschillende manieren waarop je kan investeren in de MSCI-indices. Wanneer het gaat om een actief beheerd beleggingsfonds dat een van deze indices als referentie neemt, is het de bedoeling dat de beheerder het rendement van de index overtreft. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn, aangezien de portefeuille niet exact de samenstelling van de index weerspiegelt.

Er zijn financiële instrumenten die in staat zijn om het gedrag van een van deze indices te repliceren:

  • Geïndexeerde fondsen: Zoals eerder gezien, zijn er passief beheerde fondsen die verwijzen naar een MSCI-index. Dit is een goede manier om in deze indices te investeren, aangezien geïndexeerde fondsen hun portefeuille samenstellen zoals de referentie-index is samengesteld.
  • ETF’s: Net zoals er beleggingsfondsen zijn die een index proberen een index te repliceren, volgen ETF’s deze filosofie en sommige van hen repliceren MSCI-indices. Het verschil is dat de aandelen van een ETF worden verhandeld op een georganiseerde markt en kunnen worden gekocht via elke broker, net zoals aandelen.
  • Afgeleide instrumenten: Financiële derivaten handelen met leverage, maar voor wie een korte termijn strategie volgt en deze producten kent, evenals risicobeheer, kunnen ze interessant zijn. Er bestaan financiële futures op indices, en de MSCI-indices zijn daar geen uitzondering op.
  • Roboadvisors of geautomatiseerde beheerders: Dit zijn entiteiten die via een algoritme je kapitaal verdelen over een portefeuille bestaande uit geïndexeerde fondsen van over de hele wereld. Het zijn meestal portefeuilles die bestaan uit meer dan één geïndexeerd fonds.

Gerelateerde artikelen