Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Waardering Ratio’s van bedrijven: wat betekenen ze en hoe worden ze berekend?

In eerdere berichten hebben we al de belangrijkste ratio’s gezien om een bedrijf te waarderen, maar er zijn nog enkele andere financiële ratio’s voor bedrijfswaardering die interessant kunnen zijn om bedrijven te vergelijken en te zien welke aantrekkelijker zijn ten opzichte van hun anderen.

Er zijn veel ratio’s, zoals: Free Cash Flow Yield, Book Value Ratio, Earnings To Growth Ratio.

Over het algemeen worden ratio’s gebruikt om bedrijven van dezelfde sector en van vergelijkbare grootte te vergelijken, of om ze te vergelijken met het historische resultaten van het bedrijf zelf.

We moeten weten dat ratio’s kunnen worden berekend met behulp van twee grootheden: ofwel geaggregeerde waarden (markt kapitalisatie, winsten…) ofwel waarden per aandeel.

We kunnen de marktkapitalisatie vergelijken met een andere geaggregeerde grootheid (winsten, verkopen, boekwaarde…) of de prijs per aandeel vergelijken met de winst per aandeel (omzet per aandeel).

Wat zijn de belangrijkste meest gevolgde financiële ratio’s?

 • Price/Book Value Ratio (koers/boekwaarde)
 • Price/Earnings To Growth Ratio (koers/winstgroei)
 • Price/Sales Ratio  (koers/omzet)
 • Dividend Yield (Dividendrendement)
 • Enterprise Value Multiple (Bedrijfswaarde/ebitda)
 • Free Cash Flow Yield (vrije kasstroom/marktkapitalisatie)

 

Wat is de Price to Book Value Ratio? | Formule en interpretatie

Deze ratio vertelt ons de relatie tussen de marktkapitalisatie en de boekwaarde. We zouden ook de aandelenprijs kunnen delen door de boekwaarde per aandeel.

Price to Book (P/B Ratio)
Formule koers/boekwaarde ratio.

De boekwaarde wordt berekend door de passiva en de immateriële activa van de activa af te trekken. Deze relatie vertelt ons hoeveel we zouden betalen voor het bedrijf als het op het punt stond failliet te gaan. En over het algemeen:

 • Een lage ratio geeft aan dat het bedrijf ondergewaardeerd is, hoewel dit ook kan betekenen dat er iets mis is met het bedrijf, en daarom zou het nuttig zijn om het te vergelijken met andere bedrijven in de sector en met andere waarderingsratio’s.
 • En omgekeerd, een te hoge ratio betekent dat het bedrijf overgewaardeerd is, of dat de groeiverwachtingen heel hoog zijn, hoewel het meestal de eerste optie is.

De boekwaarde zou de “minimale waarde” van het bedrijf zijn, omdat het geen rekening houdt met toekomstige winsten.

Wat is de Price/Earnings to Growth (PEG) ratio? | Formule en interpretatie.

Deze ratio houdt niet alleen rekening met de winsten van het bedrijf, zoals de PER (Price Earnings ratio) doet, maar vertelt ons ook de relatie tussen de prijs en de groei van de winsten.

In principe zou deze ratio ons meer informatie moeten geven over het gedrag van de winsten in relatie tot de aandelenkoers ten opzichte van de PER. We moeten er rekening mee houden dat terwijl een hoge PER ons kan doen denken dat het bedrijf duur is, de PEG ons iets anders zou kunnen vertellen en daarom gaan we kijken naar de formule voor het berekenen van de PEG

PEG ratio formula
Formule van koers/winstgroei ratio.

De PEG vertelt ons of een aandeel overgewaardeerd of ondergewaardeerd is, hoewel het geen nauwkeurige indicator is voor bedrijven met een lage of hoge winstgroei. Het wordt meestal gebruikt voor gestaag groeiende bedrijven.

De interpretatie van de PEG is:

 • Een lage ratio geeft aan dat het aandeel ondergewaardeerd kan zijn
 • Een hoge ratio zou aangeven dat het aandeel overgewaardeerd is

Wat is de Price/Sales ratio? | Formule en interpretatie.

Deze ratio vertelt ons de relatie tussen de aandelenkoers en de omzet per aandeel, of op een vergelijkbare manier de relatie tussen de marktkapitalisatie en de omzet. Deze relatie vertelt ons welke waarde het bedrijf krijgt voor elke dollar aan inkomsten. Het is een ratio die wordt gebruikt om bedrijven in dezelfde sector te vergelijken.

Price/Sales ratio
Formule van de koers/omzet ratio.

Vervolgens Zoals hierboven beschreven kan de formule op twee manieren worden berekend:

 • Met behulp van geaggregeerde gegevens (marktkapitalisatie/omzet).
 • Berekening van de gegevens per aandeel. Hiervoor zouden we de verkopen moeten delen door het aantal uitstaande aandelen.

Met betrekking tot de interpretatie van de koers/omzet ratio:

 • Als het resultaat van de deling tussen de kapitalisatie en de verkopen laag is, kan het zijn dat het bedrijf ondergewaardeerd is,
 • En zoals altijd, als de ratio hoog is, kan het zijn dat het bedrijf overgewaardeerd is.

Wat is dividendrendement? | Formule en interpretatie

Het dividendrendement vertelt ons het percentage dat we zullen ontvangen in dividend betaald door het bedrijf van onze investering.

We moeten rekening houden met de vraag of het dividend wordt betaald uit de door het bedrijf gegenereerde kasstroom, dat het wordt betaald met behulp van schulden, of dat het gebeurt via opeenvolgende kapitaalverhogingen.

Het dividendrendement wordt berekend op basis van het percentage van de winst dat het bedrijf uitkeert aan de aandelen, wat ons een dividend per aandeel geeft. Dat dividend per aandeel zal een percentage zijn van de beurskoers of de prijs waartegen we de aandelen verwerven.

In feite is het dividend zo gewaardeerd dat er zelfs strategieën bestaan die zich uitsluitend richten op de investering in dividend.

Dividend yield formula
De formule voor het berekenen van het dividendrendement.

In dit geval is de interpretatie eenvoudig, hoe hoger het percentage dat het resultaat ons geeft, hoe hoger de dividenden die onze investering zal opleveren. Het zou dan handig kunnen zijn om een groter bedrag te investeren.

Concluderend, er zijn tal van ratio’s om te waarderen via de gegevens uit analyse van de waarde van bedrijven (fundamentele analyse). Dus waarbij financiële inzichten verklappen hoeveel een bedrijf waard is. Van meer klassieke ratio’s zoals de P/E ratio, tot andere bedrijfswaarderingsratio’s zoals het dividendrendement of de Price / Book Value.

Gerelateerde artikelen

Day Trading
Day trading is een handelsstrategie. Bij day trading worden de bewegingen die de prijzen van de activa gedurende de dag ondergaan gebruikt om, in d...
Swing Trading
Wat is Swing Trading? Swing Trading is een investeringsstrategie die steunt op het analyseren van grafieken waarop de diverse onderliggende fina...