Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Dividend: de basis voor beleggers

Er zijn twee manieren om geld te verdienen met het kopen van aandelen: door waardestijging en dividend, waarbij de laatste een manier is om passief inkomen te verkrijgen door aandelen in een bedrijf te hebben. Maar, wat is dividend precies? Wanneer moet ik aandelen kopen om het dividend te ontvangen? Kan ik het dividend innen en daarna verkopen? Welke rechten heb ik als aandeelhouder? Hieronder beantwoorden we enkele van de meest gestelde vragen.

dollars met een bordje met de tekst 'contant dividend'

Wat is dividend?

Het dividend is het deel van de winst van het bedrijf dat aan zijn aandeelhouders wordt uitgekeerd als winst per aandeel aan de belegger. Dit deel wordt afgezonderd onder passiva van het bedrijf in de vorm van winstverdeling. Dit bedrag zal worden voorgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Directie.

Wanneer een bedrijf winst maakt, beslist het bestuur of de winsten opnieuw worden geïnvesteerd of dat er dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Deze vergoedingen maken deel uit van de bedrijfswinsten die iemand krijgt voor het hebben van aandelen in dat bedrijf. Veel van de bedrijven die al stabiel zijn, herinvesteren een percentage van deze winsten en betalen de rest uit in de vorm van dividend, hetzij in contanten of in de vorm van aandelen.

Welke rechten hangen samen met aandelen?

Een aandeel is een deel van het kapitaal van een bedrijf, het bezit van dit aandeel geeft zowel politieke (stemmen op de vergaderingen) als economische rechten (deelname aan de winsten van het bedrijf); de vertegenwoordiging van deze economische rechten staat bekend als dividend.

Wie heeft het recht om dividend te innen?

Iedereen die aandelen bezit vóór het einde van de dag van de vastgestelde ex-datum van het dividend, heeft het recht deze te verzilveren. Dat wil zeggen, als de registratiedatum van het bedrijfsdividend op de 19e is vastgesteld, is het bezitten van de aandelen op de 18e voldoende (ex-dividenddatum). Hoewel sommige bedrijven dit distributiesysteem niet gebruiken.

Is er een minimum om dividend te innen?

Er is geen minimum; wanneer je een aandeel bezit, heb je recht op de uitbetaling van het dividend die dat aandeel genereert. Een heel ander verhaal zijn de politieke rechten, aangezien er wel een minimum aantal aandelen nodig kan zijn om een vergadering bij te wonen.

Wat voor soort dividend is er? Gewone en speciale

Voornamelijk twee soorten dividend: “speciaal” en “gewoon”. Het gewone dividend is die welke voortvloeien uit de winsten van een boekjaar: bijvoorbeeld dividenden voor het boekjaar 2022. Er is ook speciaal dividend die word uitgekeerd zonder verband met de rekeningen van het boekjaar, dus voor een ongewone gebeurtenis; bijvoorbeeld de verkoop van een dochteronderneming of een deel van het bedrijf.

Type dividendDefinitieVoorbeelden
Gewoon dividendPeriodiek, afgeleid van de winsten van het bedrijf gedurende een jaar of een specifieke periode.Shell
Speciaal dividendNiet direct gerelateerd aan winsten. Ze worden gegeven vanwege een speciale gebeurtenis.Randstad

Als ze worden geclassificeerd op basis van de manier van distributie, wordt dividend geclassificeerd in:

  • Contant dividend (Cash dividend): Dit is dividend die contant worden uitbetaald aan de aandeelhouder direct op zijn brokerrekening.
  • Dividend in aandelen (Stockdividend): Dit is dividend dat niet in contanten worden uitgekeerd, maar in aandelen.

Wat is een flexibel dividend?

Het flexibele dividend is een beloningsformule voor aandeelhouders die wordt gekenmerkt doordat hen de mogelijkheid wordt gebodenom de winstuitkering goedgekeurd door de raad van bestuur in contant geld of in aandelen te innen (dit type dividend wordt beschouwd als een kapitaalverhoging).

Aandeelhouders die ervoor kiezen om aandelen van het bedrijf te ontvangen, zullen geen belastingheffing ondergaan, aangezien bij de verkoop van de rechten die worden ontvangen wanneer een bedrijf zijn kapitaal verhoogt, het vermogen wordt verminderd. Dividend innen is inkomsten innen, maar rechten verkopen is een deel van het kapitaal verkopen.

Wanneer worden dividend uitgekeerd?

Dit hangt af van het bedrijf: er zijn bedrijven die slechts eenmaal per jaar dividenden uitkeren, anderen doen dit elk kwartaal.

Om te weten wanneer bedrijven dividenden zullen betalen, moet je weten wat de volgende data betekenen:

  • Dividend aankondigingsdatum: Dit is de datum waarop de Raad van Bestuur het bedrag van het dividend aankondigt.
  • Ex-dividend datum: Omdat de aankoop van aandelen enige tijd kan duren om te compenseren, wordt de registratiedatum voorafgegaan door een deadline van ongeveer twee of drie dagen om eventuele problemen met betrekking tot het eigendom van de aandelen te voorkomen. Tegen deze datum moet de belegger de aandelen bezitten om de dividenden bij de volgende uitkering te ontvangen. Zo kan de aandeelhouder, eenmaal voorbij de ex-dividend datum, de aandelen verkopen en toch de dividenden ontvangen.
  • Registratiedatum: Op deze datum bepaalt het bedrijf officieel wie de gekwalificeerde aandeelhouders of houders zullen zijn.
  • Betaaldatum: Op deze dag worden de dividenden aan de aandeelhouders betaald. Tussen de ex-dividend datum en de betaaldatum kunnen verschillende termijnen verstrijken, afhankelijk van het bedrijf.

Nieuws over de uitkering van dividend in 2023

Dit zijn enkele van de meest relevante nieuwtjes over de uitkering van dividenden van Nederlandse bedrijven in 2023:

Shell staat erom bekend een stabiel bedrijf te zijn en ook stabiel een relatief hoog rendement uit te keren. Dit bewijzen ze nogmaals in 2023.

Ook jongere bedrijven, zoals Flow Traders, vallen in 2023 op met een hoge dividenduitkering.

Onderstaand vind je in willekeurige volgorde een aantal bedrijven van de AEX met hoge dividenduitkeringen:

AEX-bedrijven met dividendpercentage

Classificatie van bedrijven die dividenden uitkeren

Binnen de bedrijven die de neiging hebben om dividenden uit te keren over de jaren, zijn er twee hiërarchieën, elk exclusiever dan de andere. Laten we ze bekijken:

Dividend Aristocrats

De dividend Aristocrats zijn bedrijven die een lange en stabiele geschiedenis van toenemende dividenduitkeringen over de tijd hebben aangetoond. Deze bedrijven zijn meestal van hoge kwaliteit en worden beschouwd als defensieve investeringen omdat ze een constante bron van inkomsten voor beleggers kunnen bieden door middel van dividenduitkeringen en relatief lage volatiliteit hebben.

Om te kwalificeren als een dividend Aristocrat, moet een bedrijf aan bepaalde eisen voldoen, zoals een geschiedenis van minstens 25 jaar van jaarlijkse dividendverhogingen en een minimale marktkapitalisatie. Deze bedrijven hebben meestal ook een stabiele kasstroom en een lage schuld in verhouding tot hun winsten, zoals het geval is bij Johnson & Johnson en Chevron.

Dividend Kings

De Dividend Kings zijn een selecte groep bedrijven die zich kenmerken door een stabiel en groeiend dividendverleden over een nog langere periode dan de dividend aristocrats. Deze bedrijven hebben dividend uitgekeerd en hebben deze zonder onderbreking verhoogd gedurende minstens 50 opeenvolgende jaren.

Net als de Dividend Aristocrats worden de Dividend Kings ook beschouwd als defensieve investeringen, maar veel robuuster dan de aristocraten. In de VS, van de duizenden beursgenoteerde bedrijven, zijn er maar 26 bedrijven die zich Dividend King mogen noemen.

Wat is de relatie tussen de koers van een aandeel en zijn dividend?

Vrijwel alle indices zijn ex-dividend, wat betekent dat het dividend van de koers wordt afgetrokken op de dag dat het wordt uitgekeerd, aangezien dat geld niet langer toebehoort aan het bedrijf en dus niet deel moet uitmaken van zijn kapitalisatie. Laten we een voorbeeld nemen: een bedrijf keert dividenden uit op de 19e, sluit op de 18e op 12,20 € en keert een dividend van 0.20 € per aandeel uit; de volgende dag zal het openen met een vermindering van 0.20 € in de aandelenprijs. Dus als er geen veranderingen zijn, zal het op de 19e openen op 12 €.

Om deze reden is de strategie van sommige beleggers om de aandelen een paar dagen eerder te kopen en te verkopen op de dag van de uitkering niet erg effectief, aangezien deze strategie geen extra rendement oplevert.

Hoe wordt dividend belast? Alles wat je moet weten

Over het algemeen zijn bedrijven verplicht 15% dividendbelasting in te houden bij het uitkeren van dividend. Maar, kan erg ingewikkeld worden bij bedrijven uit verschillende landen. Elke broker heeft zijn eigen manier om hiermee om te gaan.

Voordelen en nadelen van het hebben van aandelen met dividenden in de portefeuille

Zoals elke investering heeft zijn voor- en nadelen. Daarom gaan we in de volgende tabel de voordelen en nadelen van het investeren in bedrijven met dividenden opsplitsen:

VoordelenNadelen
✅ Er is niet veel ervaring nodig op de financiële markten❌ Je hebt weinig invloed op een dividenduitkering
✅ Beschikbaarheid van Cashflow❌ Het is ingewikkeld dat een bedrijf al lange tijd bestaat
✅ Je bent alleen afhankelijk van de Winst van het Bedrijf❌ Je betaalt jaarlijks belasting over de meerwaarden van de dividenden
✅ Lange termijn en rustige strategie 
✅ Minder volatiliteit 

Als je wilt weten welke bedrijven de beste dividenden uitbetalen, kun je een stock screener gebruiken. Deze platforms stellen je in staat om de beste aandelen te sorteren door te filteren op meerdere variabelen, waaronder degenen die de meeste dividenden uitbetalen aan hun aandeelhouders.

Gerelateerde artikelen