Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Wat is EV/EBITDA? | Formule, Voorbeeld, Voor- en Nadelen

De EV/EBITDA is het resultaat van het delen van de waarde van het bedrijf door de EBITDA (naar zijn Engelse naam Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).

De EBITDA is een benadering van de terugkerende winst van het bedrijf, terwijl de EV (Enterprise Value in het Engels) de totale waarde van het bedrijf meet.

Ev/Ebitda

Formule van de EV/EBITDA

De EV/EBITDA wordt berekend met de volgende formule:

EV = Marktkapitalisatie + Netto financiële schuld

Marktkapitalisatie= Aantal aandelen x koers

Netto financiële schuld= Financiële schuld-contanten en equivalenten+lopende financiële investeringen

EV/EBITDA = EV / EBITDA

De EV/EBITDA heeft een zeer vergelijkbare interpretatie als de PER. In dit geval relateert de EV/EBITDA de totale waarde van het bedrijf aan het vermogen van het bedrijf om terugkerende winsten te genereren.

Het kan ook worden gezegd dat de EV/EBITDA het aantal jaren toont dat we zouden doen over het betalen van de volledige waarde van een bedrijf (aandelen + schuld) met de terugkerende winst (EBITDA) die het genereert als het constant zou blijven.

Normale EV/EBITDA-ratio’s tussen 6 en 9 worden over het algemeen als goed gezien (deze gegevens variëren afhankelijk van het bedrijf en de bron). In tegenstelling tot de PER is er echter meer variatie is tussen bedrijven en sectoren. Echter, zoals in het geval van andere multipliers, moet rekening worden gehouden met het gemiddelde EV/EBITDA van de afgelopen jaren.

Met een lage ratio is het signaal dat de aandelen van het bedrijf goedkoop kunnen zijn, terwijl boven het acceptabele, de interpretatie is dat ze waarschijnlijk duur zijn.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat het niet alleen belangrijk is om naar de ratio te kijken, maar ook om te analyseren of het bedrijf in staat is geweest om winst te genereren over de tijd.

Het is ook interessant om de EV/EBIT te bekijken en te vergelijken met de EV/EBITDA. Het verschil tussen EBIT en EBITDA zijn voornamelijk de afschrijvingen (benadering van de investeringen om de productieve activiteit te behouden). Daarom duidt een zeer groot verschil tussen de twee ratio’s op sterke investeringsbehoeften om de winst te behouden.

De fase waarin het bedrijf zich bevindt, heeft ook invloed. Als het gaat om een bedrijf met hoge groeiverwachtingen, zal de prijs van zijn aandelen hoog zijn, evenals zijn EV. Daarom zal de ratio hoog zijn. Het tegenovergestelde gebeurt met gevestigde bedrijven met lage groei.

👉 Voor meer informatie over ratio’s: Fundamentele analyse op de beurs: Ratio’s, methoden en soorten bedrijven

Voordelen en nadelen van EV/EBITDA

Tot de voordelen van EV/EBITDA behoren:

 • ✅ Het is een ratio die nuttig is voor het vergelijken van twee bedrijven in dezelfde sector.
 • ✅ Door rekening te houden met EBITDA, ligt de focus op de winstgeneratie van de onderneming zelf. Zo worden factoren die buiten de controle van het bedrijf liggen, zoals het belastingtarief, niet in aanmerking genomen.
 • ✅ Het houdt rekening met de nettoschuld (bij het berekenen van de waarde van het bedrijf), hoewel EBITDA de kwestie van de financiële structuur terzijde schuift.
 • ✅ Het is relatief gemakkelijk te berekenen
 • ✅ Het is nuttig als signaal voor beleggers wanneer het bedrijf naar de beurs gaat.

Echter, we moeten enkele nadelen in overweging nemen:

 • ❌ De ratio zelf zou ons niet veel kunnen vertellen, het is belangrijk om het te vergelijken met zijn sector, en met de vorige gegevens van het bedrijf zelf.
 • ❌ De ratio kan om verschillende redenen dalen of stijgen, het kan te wijten zijn aan de teller (de waarde van het bedrijf) of de noemer (de EBITDA).
 • ❌ Het kan betere gegevens tonen voor kapitaalintensieve bedrijven, waardoor er een bias ontstaat. Dit komt omdat deze bedrijven hogere afschrijvings- en depreciatiekosten moeten dekken (wat resulteert in een relatief hoge EBITDA).
 • ❌ Het houdt geen rekening met, naast afschrijvingen en depreciaties, andere kosten die relevant kunnen zijn, zoals financiële kosten en buitengewone kosten.
 • ❌ De ratio kan in de loop van de tijd veranderen. Een lage of acceptabele EV/EBITDA kan later stijgen als het bedrijf minder winst begint te genereren. Laten we niet vergeten dat, als de EBITDA (de noemer) daalt, de ratio toeneemt.
 • ❌ Een bedrijf kan een lage ratio tonen omdat de groeiverwachting niet goed is. Om het anders uit te leggen, als de aandelenprijs is gedaald door verminderde vraag, daalt ook de waarde van het bedrijf (de teller). Als gevolg hiervan neemt de ratio af.

Voorbeeld van EV/EBITDA

Laten we een voorbeeld bekijken van de berekening van EV/EBITDA

Stel dat we de volgende gegevens hebben (alles in euro’s behalve het aantal aandelen):

 • Aantal aandelen: 5.000
 • Prijs van de aandelen: 4
 • Financiële schuld: 15.000
 • Cash en equivalenten: 3.400
 • Netto winst: 2.700
 • Interesses: 600
 • Afschrijvingen en amortisaties: 750
 • Belastingtarief: 25%

Eerst berekenen we de waarde van het bedrijf

EV= Beurskapitalisatie+Netto financiële schuld

Netto financiële schuld= Financiële schuld – Cash en equivalenten

Beurskapitalisatie= (aantal aandelen * prijs van de aandelen)=5.000*4=20.000

Netto financiële schuld= 15.000-3.400=11.600

Waarde van het bedrijf= 20.000+11.600=31.600

Nu gaan we verder met de EBITDA:

EBITDA= Netto winst+interesses+amortisaties en afschrijvingen+belastingen

We kunnen het ook zo stellen:

EBITDA= Winst na belastingen+interesses+amortisaties en afschrijvingen

Netto winst= Winst voor belastingen*(1-0,25)

2.700= Winst voor belastingen*0,75

Winst voor belastingen= 3.600

EBITDA= 3.600+600+750=4.950

En nu kunnen we de laatste stap zetten:

EV/EBITDA= 31.600/4.950= 6,3838

Dus, het bedrijf toont schijnbaar een acceptabele EV/EBITDA-ratio. Hoewel we moeten vergelijken met de historische gegevens en met andere bedrijven in de sector.

*In het voorbeeld gaan we ervan uit dat het bedrijf geen lopende financiële investeringen heeft.

.

Gerelateerde artikelen

Wat is een Balance Sheet (Balans)?
De balance sheet is een van de belangrijkste financiële overzichten van een bedrijf, waarin de economische situatie op een bepaald moment wordt weergegeven. Met andere woorden, de balance sheet geeft weer wat de vermogenssituatie van een bedrij...