Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Hang Seng Index

De Hang Seng Index is een toonaangevende beursindex in Hong Kong die de prestaties volgt van de belangrijkste bedrijven die genoteerd staan op de Hong Kong Stock Exchange. Deze index is een sleutelinstrument voor het begrijpen van de gezondheid en de richting van de aandelenmarkt in deze regio.

De Hang Seng Index fungeert als een krachtig beeld dat ons een duidelijk beeld geeft van de toestand van de aandelenmarkt in Hong Kong. Het is een beursindex die dienstdoet als een thermometer, waardoor we kunnen zien of de aandelen van de belangrijkste bedrijven stijgen of dalen.

Deze index begon in 1969, en sindsdien is het een belangrijke referentie geweest om te begrijpen hoe de economie in Hong Kong gaat en, bij uitbreiding, in een belangrijk deel van Azië. Het omvat de grootste en meest verhandelde bedrijven op de Hong Kong Stock Exchange. Deze bedrijven zijn zeer divers, variërend van banken tot telecommunicatie- of energiebedrijven. Daarom vertelt de Hang Seng ons niet alleen hoe deze bedrijven het doen, maar geeft het ons ook aanwijzingen over hoe de economie van de regio eruitziet.

Hang Seng Index
Nachtafbeelding van het financiële district van Hong Kong.

Een interessant feit over de Hang Seng is dat, ondanks dat het zich in Hong Kong bevindt, het tot op zekere hoogte de economie van heel China weerspiegelt. Dit komt doordat veel bedrijven die actief zijn op het vasteland van China genoteerd staan op de Hong Kong Stock Exchange. Dus door deze index te volgen, kunnen we ook een idee krijgen van hoe het gaat in China.

De Hang Seng wordt op een speciale manier berekend. Niet alle bedrijven hebben hetzelfde gewicht in de index. De grootste bedrijven met de meeste uitstaande aandelen hebben meer invloed. Dit betekent dat als de prijs van de aandelen van deze grote bedrijven verandert, dit de index sterk kan beïnvloeden, terwijl veranderingen in kleinere bedrijven een kleiner effect zullen hebben.

Een interessant feit is dat de Hang Seng voortdurend wordt bijgewerkt tijdens de handelsdag. Dit is anders dan sommige andere indices die alleen aan het einde van de dag worden berekend. Daarom geeft de Hang Seng ons een zeer actueel beeld van wat er op de beurs gebeurt.

Houd er rekening mee dat de Hang Seng, net als elke aandelenindex, behoorlijk volatiel kan zijn. Dit betekent dat de waarde ervan snel kan stijgen en dalen in reactie op nieuws, veranderingen in de economie of zelfs geruchten. Daarom houden beleggers het nauwlettend in de gaten, omdat het hen helpt beslissingen te nemen over waar ze hun geld moeten plaatsen.

Oorsprong en Geschiedenis van de Hang Seng Index

Het begon allemaal in 1969. Op dat moment was Hong Kong al aan het opkomen als een belangrijk financieel centrum, maar had het geen goede thermometer om te meten hoe zijn aandelenmarkt het deed. Toen kwam de Hang Seng Bank, een van de belangrijkste banken in Hong Kong, met het idee om deze index te creëren. Het idee was eenvoudig maar krachtig: een indicator hebben die duidelijk en snel liet zien hoe de aandelen van de belangrijkste bedrijven in Hong Kong het deden.

Hang Seng Index
Kantoren van de  Hang Seng Bank

De Hang Seng Index begon met een paar bedrijven, maar dit waren de grootste en meest representatieve bedrijven van de Hongkongse economie. Sindsdien is de index blijven groeien en zich blijven aanpassen. Het omvat nu veel meer bedrijven en weerspiegelt beter de diversiteit van de Hongkongse markt, van banken tot energiebedrijven en telecommunicatiebedrijven.

Een van de meest interessante dingen over de Hang Seng is hoe het de geschiedenis en veranderingen van Hong Kong en, tot op zekere hoogte, van China heeft weerspiegeld. In de beginjaren toonde de index hoe Hong Kong zich ontwikkelde tot een belangrijk financieel en commercieel centrum. Later, met de economische opening van China in de jaren 1980 en 1990, begonnen veel Chinese bedrijven te noteren op de Hong Kong Stock Exchange. Dit maakte de Hang Seng niet alleen een spiegel van de Hongkongse economie, maar ook van de Chinese economie.

In de loop der jaren heeft de Hang Seng momenten van grote groei en ook van crisis meegemaakt. Bijvoorbeeld, het heeft de effecten van wereldwijde financiële crises of politieke veranderingen in zowel Hong Kong als China weerspiegeld. Dit maakt het een index die nauwlettend wordt gevolgd door beleggers over de hele wereld, omdat het hen aanwijzingen geeft over hoe het gaat in een belangrijke economische regio.

Samenstelling van de Hang Seng Index

Stel je voor dat we in een financiële educatieklas zijn en ik wil je uitleggen hoe de Hang Seng Index, een van de belangrijkste aandelenindices van Hong Kong, is samengesteld.

Om het goed te begrijpen, denk aan de Hang Seng Index als een voetbalteam. In een team hebben niet alle spelers dezelfde rol; sommigen zijn aanvallers, anderen verdedigers, enzovoort. In de Hang Seng is iets soortgelijks aan de hand. Deze index bestaat uit verschillende bedrijven, maar niet allemaal hebben ze hetzelfde gewicht of belang binnen de index.

Deze bedrijven worden geselecteerd omdat ze de grootste en meest actieve zijn op de beurs van Hong Kong. Ze zijn als de meest prominente spelers op de markt. Maar hier komt iets belangrijks: het gewicht van elk bedrijf in de index hangt af van de waarde van hun aandelen op de markt. Dus, een bedrijf met zeer dure aandelen en veel aandelen in omloop zal meer invloed hebben op de index dan een kleiner bedrijf.

xiaomi
Xiaomi, de technologiereus, is een van de bedrijven die deel uitmaken van de Hang Seng Index.

Sommige van de bedrijven die genoteerd staan op de Hang Seng Index zijn wereldwijd bekend, met namen als Lenovo, Xiaomi, Alibaba, Trip.com, JD, Budweiser, China Mobile, AIA Group, onder anderen. Desalniettemin wordt de Hang Seng voortdurend bijgewerkt. Als een bedrijf sterk groeit en belangrijker wordt, kan het in de index worden opgenomen. Als een ander bedrijf aan relevantie verliest, kan het uit de index worden verwijderd. Het is als een team dat zijn spelers verandert op basis van hun prestaties.

Een ander interessant aspect is de verscheidenheid aan bedrijven die deel uitmaken van de index. Het richt zich niet alleen op één type industrie. Er zijn banken, telecommunicatiebedrijven, energiebedrijven en vele anderen. Dit is belangrijk omdat het een completer beeld geeft van hoe de economie in Hong Kong eruit ziet. Als we alleen bedrijven uit één sector hadden, zou de index ons geen realistisch beeld geven.

Hoe Worden de Waarden van de Hang Seng Index Gekozen?

Om het goed te begrijpen, denk aan de Hang Seng Index als een voetbalteam. In een team kunnen niet alle spelers spelen; de coach selecteert de beste en meest geschikte voor elke wedstrijd.

Iets soortgelijks gebeurt met de Hang Seng Index. De bedrijven die deel uitmaken van de Hang Seng Index zijn als de spelers die geselecteerd zijn om in het team te spelen. Maar hoe worden deze bedrijven gekozen? Nou, ze worden geselecteerd op basis van verschillende criteria. Het eerste en belangrijkste is dat ze bedrijven moeten zijn die genoteerd staan op de beurs van Hong Kong, dat wil zeggen, hun aandelen kunnen worden gekocht en verkocht op deze beurs.

Maar het is niet genoeg om alleen maar genoteerd te staan op de beurs; deze bedrijven moeten significant zijn. Dit betekent dat ze groot moeten zijn in termen van hun marktwaarde en ze moeten ook actief zijn, wat betekent dat hun aandelen vaak worden gekocht en verkocht. Dit zorgt ervoor dat de bedrijven die deel uitmaken van de index belangrijk zijn voor de economie van Hong Kong en dat er voldoende interesse in hen is van investeerders.

Bovendien wordt er naar gestreefd dat de index representatief is voor de economie van Hong Kong. Daarom worden bedrijven uit verschillende sectoren opgenomen, zoals banken, telecommunicatie of bouw. Zo toont de Hang Seng niet alleen hoe het gaat met een bepaald type bedrijf of een specifieke sector, maar geeft het een completer beeld van de economie van Hong Kong.

Vereisten om Deel Uit te Maken van de Hang Seng Index

De beroemde aandelenindex van Hong Kong is, om een idee te geven, als een exclusieve club waar alleen bedrijven die aan bepaalde eisen voldoen, worden toegelaten. In dit gedeelte gaan we bekijken welke eisen een bedrijf moet voldoen om opgenomen te worden in de Hang Seng Index.

Hang Seng Index
Hong Kong Index

Het eerste en belangrijkste criterium is dat het een bedrijf moet zijn dat genoteerd staat aan de beurs van Hong Kong. Dit is als het entreebewijs. Als je niet genoteerd staat aan de beurs van Hong Kong, kun je simpelweg geen deel uitmaken van de index.

Vervolgens moet het bedrijf een van de grootste zijn in termen van marktwaarde. De marktwaarde wordt berekend door de prijs van het aandeel van het bedrijf te vermenigvuldigen met het totale aantal aandelen dat in omloop is. Hoe groter dit getal, hoe groter het bedrijf.

Maar het is niet alleen belangrijk om groot te zijn; je moet ook populair zijn. Dit wordt gemeten aan de hand van het aantal aandelen dat regelmatig wordt gekocht en verkocht. Een bedrijf met veel aandelen die vaak van eigenaar wisselen, is als een zeer gewilde speler; het toont aan dat er veel interesse in is.

Bovendien wordt er naar gestreefd dat de Hang Seng de economie van Hong Kong als geheel weerspiegelt. Daarom wordt geprobeerd bedrijven uit verschillende sectoren op te nemen, zoals de financiële, industriële, technologische, onder andere. Op deze manier zorgt de index voor een gevarieerd en compleet beeld van hoe de economie als geheel presteert.

Ten slotte is de Hang Seng Index, zoals we eerder hebben gezegd, niet iets statisch. Het wordt regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat het nog steeds relevant is. Als een bedrijf niet meer zo groot of populair is, of als er een ander bedrijf is dat veel is gegroeid en belangrijk is geworden, kunnen er veranderingen zijn.

Hoe Wordt de Hang Seng Index Berekend?

Stel je voor dat je een weegschaal hebt en je wilt fruit wegen om te weten hoeveel ze allemaal samen wegen. Maar in plaats van fruit, heb je bedrijven, en in plaats van gewicht, meet je de waarde van deze bedrijven op de markt. Zo wordt ongeveer de Hang Seng Index berekend.

Om te beginnen is de index gebaseerd op de marktwaarde van de bedrijven die er deel van uitmaken. De marktwaarde van een bedrijf wordt bepaald door de prijs van zijn aandeel te vermenigvuldigen met het totale aantal aandelen dat het heeft. Dus als een bedrijf veel aandelen heeft en deze ook nog eens een hoge prijs hebben, zal dat bedrijf een groot gewicht in de index hebben.

Maar er is een belangrijk detail: niet alle bedrijven wegen even zwaar in de index. Stel je voor dat sommige vruchten op je weegschaal zwaarder zijn omdat ze groter zijn; met bedrijven gebeurt iets vergelijkbaars. De grootste en meest waardevolle hebben een groter effect op de beweging van de index. Dit wordt gedaan om hun belang in de economie van Hong Kong beter te weerspiegelen.

De berekening van de Hang Seng houdt ook rekening met aanpassingen om ervoor te zorgen dat de index eerlijk is. Bijvoorbeeld, als een bedrijf besluit om zijn aandelen te splitsen, zou dat kunnen doen lijken alsof zijn waarde is veranderd, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. De berekeningsmethode past deze bewegingen aan zodat de index nauwkeurig weergeeft hoe de bedrijven er echt voor staan.

Bovendien wordt de Hang Seng Index in real time bijgewerkt terwijl de markt open is. Dit betekent dat de waarde van de index die je op elk moment van de dag ziet, de huidige prijzen van de aandelen van de bedrijven die er deel van uitmaken weerspiegelt. Het is alsof de weegschaal constant de vruchten weegt naarmate ze van grootte veranderen.

Gerelateerde artikelen

Wat zijn Waarde Aandelen?
Een waarde-aandeel, bekend in de investeringswereld als "value stock", is de naam die wordt gegeven aan de aandelen van bedrijven die, volgens value investing, een marktprijs hebben die lager is dan hun intrinsieke waarde. Officieel is een waar...