Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Intrinsieke Waarde – Wat is het en hoe wordt het berekend?

De intrinsieke waarde is de werkelijke of onderliggende waarde van een aandeel, los van zijn marktprijs. Het wordt berekend op basis van fundamentele factoren van het bedrijf, zoals winst, schuld, kasstroom, groei en langetermijnvooruitzichten.

Het wordt vaak gebruikt als een maatstaf om te beoordelen of een aandeel overgewaardeerd of ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn marktprijs.

Intrinsieke Waarde

Bijvoorbeeld, als de intrinsieke waarde van een aandeel wordt berekend op €50 en de marktprijs is €100, wordt het aandeel mogelijk als overgewaardeerd beschouwd en kan het een verkoopkans zijn voor investeerders.

Aan de andere kant, als de intrinsieke waarde van een aandeel wordt berekend op €100 en de marktprijs is €50, wordt het aandeel mogelijk als ondergewaardeerd beschouwd en kan het een koopkans zijn voor investeerders.

Het analyseren van deze waarde is een veelgebruikte techniek door investeerders om de waarde van aandelen te evalueren en investeringsbeslissingen te nemen. Het is echter belangrijk op te merken dat intrinsieke waarde geen exacte maatstaf is en kan variëren afhankelijk van de gebruikte berekeningsmethodologie en aannames over de toekomst van het bedrijf.

Bovendien is het belangrijk om te benadrukken dat de marktprijs van een aandeel op een gegeven moment beïnvloed kan worden door psychologische en emotionele factoren. Daarom weerspiegelt het niet altijd de intrinsieke waarde van het aandeel.

Hoe wordt de intrinsieke waarde van een aandeel berekend?

Er zijn verschillende manieren om de intrinsieke waarde van een aandeel te berekenen, maar een van de meest voorkomende is het Discounted Cash Flow (DCF) model.

Het DCF-model omvat het schatten van de toekomstige kasstromen van het bedrijf en het disconteren ervan tegen een discontovoet om de huidige waarde van die kasstromen te verkrijgen. Het resulterende Netto Contante Waarde (NCW) wordt beschouwd als de intrinsieke waarde van het aandeel.

Om deze waarde van een aandeel te berekenen met behulp van het DCF-model, zijn de volgende aannames en stappen nodig:

  1. Identificeer toekomstige kasstromen: Eerst wordt de toekomstige kasstroom van het bedrijf geschat, inclusief verwachte winsten verminderd met kapitaaluitgaven en belastingen.
  2. Selecteer een discontovoet: Vervolgens wordt een discontovoet gekozen om de kosten van geld door de tijd heen weer te geven. De discontovoet wordt gebruikt om de huidige waarde te berekenen van elk van de toekomstige kasstromen.
  3. Bereken de NCW: Ten slotte worden de huidige waarden van alle toekomstige kasstromen opgeteld om de NCW te verkrijgen, wat de intrinsieke waarde van het aandeel vertegenwoordigt.

Voorbeeld van extrinsieke waarde

Stel dat we het bedrijf HIUB hebben. De kasstromen voor de eerste tien jaar zijn als volgt:

JaarToekomstige kasstromen (TK)
1300
2330
3396
4462
5495
6462
7508,2
8533,61
9560,29
10588,31

De disconteringsvoet kan de WACC van het bedrijf zijn of een risicovrije rentevoet, zoals die van 30-jarige schatkistbons. Voor dit voorbeeld nemen we aan dat deze 3,5% per jaar is.

Daarnaast weten we dat de terminalwaarde in jaar 10 €4.200 is, die vanaf dat jaar wordt verdisconteerd. Met andere woorden, de berekening zou als volgt zijn:

extrinsieke waarde
Netto Contante Waarde
Netto Contante Waarde NCW

Laten we aannemen dat de aandelenkoers van het bedrijf €11,25 is en dat er 400 aandelen zijn. Daarom is de marktkapitalisatie €4.500 (11,25 * 400).

Nu vergelijken we de NPV (Netto Contante Waarde) van €6.760,60 met de marktkapitalisatie van €4.500. Aangezien de eerste hoger is dan de tweede, zou het bedrijf ondergewaardeerd kunnen zijn en aantrekkelijk kunnen zijn voor investeringen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het op verschillende manieren kan worden berekend; verschillende bronnen gebruiken verschillende methoden, wat tot verschillen kan leiden. Het belangrijkste hier is een algemeen begrip te hebben van dit concept en de implicaties ervan in fundamentele analyse.

Intrinsieke waarde van opties

Bij opties wordt de intrinsieke waarde berekend als het verschil tussen de uitoefenprijs (strike) en de onderliggende prijs. Dit geeft aan hoeveel winst de eigenaar van de optie zou behalen.

Indien het verschil negatief is, is de intrinsieke waarde nul, wat betekent dat alleen de winst van de optiehouder wordt gemeten.

Evenzo, als de strikeprijs gelijk is aan de onderliggende prijs (at the money), is de intrinsieke waarde ook nul.

Een andere manier om het te bekijken is als volgt: als de optie in the money is, bestaat er intrinsieke waarde voor de investeerder.

Laten we twee voorbeelden bekijken. Ten eerste, voor een call-optie, als de strikeprijs €20 is en de onderliggende prijs €25, dan is de intrinsieke waarde €5 (25-20). Stel nu dat de betaalde premie voor het derivaat €2 is, dan is de nettowinst voor de investeerder €3 (5-2), als de intrinsieke waarde van €5 behouden blijft bij het verlopen van het derivaat.

Voor een put-optie (verkoopoptie) is het iets anders. Als de strikeprijs bijvoorbeeld €13 is en de onderliggende prijs €10, dan is de intrinsieke waarde €3 (13-10). Maar als er een premie van €4 moest worden betaald, heeft de investeerder in dit specifieke geval geen winst behaald, maar een verlies van €1 (3-4), ervan uitgaande dat de intrinsieke waarde €3 is bij het verlopen.

Bovendien moeten we er rekening mee houden dat de prijs van een optie niet alleen afhankelijk is van de intrinsieke waarde, maar ook van de extrinsieke waarde. Dit laatste weerspiegelt de impact van externe factoren, zoals hoeveel tijd er nog resteert tot de vervaldatum van het derivaat.

👉 Voor meer informatie over fundamentele analyse: Fundamentele analyse op de beurs: Ratio’s, methoden en soorten bedrijven

Gerelateerde artikelen

Wat is een Balance Sheet (Balans)?
De balance sheet is een van de belangrijkste financiële overzichten van een bedrijf, waarin de economische situatie op een bepaald moment wordt weergegeven. Met andere woorden, de balance sheet geeft weer wat de vermogenssituatie van een bedrij...