Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Wat is een Split en een Reverse split van Aandelen? | Waarom Worden Deze Uitgevoerd?

Plotseling word je op een dag wakker en heb je meer aandelen in je portefeuille van een bepaald bedrijf, kun je het je voorstellen? Is dat mogelijk? Natuurlijk is het mogelijk, maar je zult niet rijker zijn omdat ze in kleinere delen zijn verdeeld. In dit artikel behandelen we twee zeer gangbare termen in het financiële jargon: split en reverse split. Maar, wat is een split en een reverse split? Waarom bestaan ze?

Hieronder vertellen we waarom het een gebruikelijke praktijk is die beursgenoteerde bedrijven uitvoeren bij het beheren van hun aandelen.

Wat is een Split?

De beursterminologie zit vol met termen uit het Engels. Een daarvan is de zogenaamde split. Het is een heel eenvoudig concept, maar het is nog eenvoudiger als we ons houden aan de vertaling van het woord. In het Engels betekent split namelijk ‘verdelen’, en dat is precies wat er met de aandelen gebeurt.

Een split is niets meer dan een verdeling van de waarde van de aandelen van een bedrijf. Op deze manier wordt de prijs waartegen hun aandelen worden verhandeld lager, in dezelfde mate als er een groter aantal aandelen is. Laten we het voorbeeld nemen van de aandelen van een bedrijf die een waarde hebben van 200 euro. Wanneer er een split op hen wordt uitgevoerd, uitgedrukt in een verhouding van 4:1, betekent dit dat de waarde van een aandeel wordt gedeeld door 4. Daarom kost elk aandeel nu 50 Euro in plaats van 200 Euro en zijn er nu vier keer zoveel aandelen in omloop.

De split verandert de marktkapitalisatie van het bedrijf niet, dat wil zeggen, het bedrijf zal nog steeds hetzelfde waard zijn. Het heeft alleen effect op het aantal aandelen waar die waarde over verdeeld is, wat er dus meer zullen zijn. Voor elke belegger, vooral de kleine beleggers die willen deelnemen aan het aandeelhouderschap van een bedrijf, is het veel gemakkelijker om dit te doen in bedrijven waarvan de aandelen een lagere prijs hebben. Het gezegde “verdeel en heers” is toepasselijk wanneer een splitstrategie wordt uitgevoerd.

Dus, als de split de marktkapitalisatie van het bedrijf niet beïnvloedt, zal het ook de positie van de aandeelhouder binnen het bedrijf niet beïnvloeden, aangezien hij dezelfde positie zal blijven behouden. Als we dan weer het eerder genoemde voorbeeld nemen krijgen we het volgende; als de aandeelhouder 4 aandelen bezat voor 200 Euro per aandeel, en er was een 4:1 split, zal hij nu 16 aandelen bezitten gewaardeerd op 50 Euro per aandeel. Zijn positie blijft precies hetzelfde.

Waarom Wordt er een Split Gedaan?

Voornamelijk om de volgende twee redenen:

  • Liquiditeit verhogen: Wanneer een bedrijf groeit, groeit over het algemeen ook de waarde van haar aandelen. Als deze een te hoge waarde bereikt, kan de liquiditeit worden beïnvloed. Op dezelfde manier wordt er een grote psychologische barrière opgeworpen voor die kleine beleggers die graag een pakket aandelen zouden willen kopen.

Door de split toe te passen, wordt automatisch het handelsvolume bevorderd, aangezien, door het verminderen van de waarde, deze aandelen veel toegankelijker zijn.

  • Minder concentratie van macht: Ook, omdat het totale aantal aandelen wordt vermenigvuldigd met het gekozen aantal, wordt het aandeelhouderschap volledig gefractioneerd, wat een belemmering vormt voor het uitoefenen van ongewenste controle over dat bedrijf, omdat het moeilijker is om volledige controle over het bedrijf te krijgen.

Elk bedrijf kan deze operatie uitvoeren, wat een belangrijk voordeel kan zijn bij het bevorderen van de toetreding van nieuwe beleggers. Het idee dat het een teken van zwakte is, moet worden verworpen. Bovendien betekent het voor de aandeelhouders geen enkele verandering. Voor het bedrijf heeft het echter een sterke psychologische component, omdat het streeft naar grotere toegankelijkheid.

Voorbeeld van de Amazon Split op de Beurs

Een voorbeeld van een split hebben we onlangs kunnen zien bij Amazon (AMZN). Daar we zagen dat haar aandelen gingen van meer dan 2.000 Dollar per aandeel naar 100 Dollar per aandeel.

Rond maart 2022 heeft Amazon goedgekeurd om een split van 20:1 van de waarde van haar aandelen uit te voeren. Natuurlijk gaf de splitsing van de aandelen haar aandeelhouders twintig aandelen voor elk aandeel dat ze op dat moment hadden, terwijl het de nominale waarde van elk aandeel twintig keer verminderde.

Om die reden was het niet verrassend dat we op 1 juni 2022 de koers van Amazon zagen tegen zulke “betaalbare” prijzen. In feite was dat het belangrijkste doel van het bedrijf, om de aandelen van Amazon aantrekkelijker te maken om meer mensen aan te moedigen om in het bedrijf te investeren.

Andere voorbeelden van splits binnen grote bedrijven werden uitgevoerd door Apple (AAPL), Tesla (TSLA) of Google (GOOG).

Voordelen en nadelen van het uitvoeren van een split

VoordelenNadelen
✅ Grotere promotie van het aandeel door de mediahype.❌ Veroorzaakt verwarring bij kleine beleggers
✅ Er kan meer toegang zijn tot kleine beleggers dankzij de verlaging van de koers.❌ Verkoop van de retailbelegger door ongeloof
✅ De ankerprijs bias komt in het spel, dat wil zeggen, door het nu goedkoper te zien dan de vorige prijs, zal het meer beleggers aantrekken om het aandeel te kopen. 

👉 Om de belangrijkste bedrijfsoperaties te leren kennen, kunt u ons volgende artikel bezoeken: Hoe werkt de aandelenmarkt? Begin met beleggen

Wat is een Reverse Split?

En net zoals de split bestaat, bestaat ook de contrasplit, die precies het tegenovergestelde is van de split. Dus, een reverse split is een groepering van de aandelen van een bedrijf, zodanig dat in dezelfde verhouding als ze worden gegroepeerd, de prijs moet worden verhoogd.

Dat wil zeggen, in plaats van een deling wordt een vermenigvuldiging van de waarde van dat aandeel door het aantal dat zich verenigt. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat een bedrijf een contrasplit 6:1 uitvoert en waarbij de aandelen van dat bedrijf 5 Euro kostten, bij het uitvoeren van deze contrasplit operatie, worden 6 aandelen gegroepeerd in 1, en elk van hen zal vanaf nu 30 Euro kosten.

De contrasplit heeft hetzelfde effect voor de aandeelhouder als de split, dat wil zeggen, geen. De aandeelhouder heeft minder aandelen, maar de totale waarde van wat hij heeft geïnvesteerd verandert helemaal niet.

Waarom Wordt een Reverse Split Gedaan?

Het is geen al te gebruikelijke praktijk, maar bedrijven die er gebruik van maken doen dit om de volgende redenen:

  • Aandelen met zeer lage prijzen: In dit soort situaties leiden lage prijzen meestal tot hoge volatiliteit, en precies wat men zoekt met een reverse split is om de volatiliteit te verminderen. Met een kleine aandelenprijs kunnen marges leiden tot grote variaties.
  • Betere psychologische prijs: En net zoals een aandelenprijs van 4 cijfers (boven de 1.000 Dollar) als hoog kan worden ervaren, kan het uitvoeren van een reverse split helpen bij een imago verandering.

Soms zijn de aandelenprijzen zo laag, zelfs minder dan een dollar, dat ze het gevoel geven penny stocks te zijn of aandelen met weinig toekomst. Als de aandelen van het bedrijf van een lage waarde naar een hogere waarde gaan, wordt vaak de indruk gewekt dat het een bedrijf is met een veel groter handelsvolume, tenminste voor de minder ervaren belegger, wat kan helpen om wat meer volume aan te trekken.

Voorbeeld van de Reverse Split van Pharmamar op de Beurs

En in het tegenovergestelde geval hebben we het voorbeeld van Pharmamar (PHM.MC), een farmaceutisch onderzoekslaboratorium.

Zij besloten op de aandeelhoudersvergadering van 22 juni 2020 om een contrasplit van 12:1 uit te voeren, dat wil zeggen dat voor elke 12 aandelen in omloop, er na 30 dagen slechts één zou zijn, en de waarde van hun aandelen zou met 12 vermenigvuldigen.

Als gevolg hiervan gingen de aandelen op 22 juli 2020 van 9,56 euro naar 114,7 euro, een stijging van 12 keer hun prijs.

Hierachter zat dat de nominale waarde van hun aandelen zou stijgen van 0,05 euro naar 0,60 euro per stuk.

Een ander voorbeeld van een contrasplit vinden we bij de luchtvaartmaatschappij Norwegian Air (NAS.OL)

Voordelen en Nadelen van het Uitvoeren van een Reverse Split

VoordelenNadelen
✅ Meer promotie van het bedrijf door de opschudding die ontstaat na het nieuws❌ Die wantrouwen bij de aandeelhouders veroorzaakt
✅ Psychologische vooringenomenheid komt in het spel waardoor de belegger meer in zijn investering gelooft❌ Dat beleggers denken dat het geen serieus bedrijf is
✅ Hoe meer een aandeel waard is, hoe meer mensen geneigd zijn te denken dat het een beter actief is om hun geld in te stoppen. Meer veiligheid 

Concluderend zouden we kunnen stellen dat zowel de split als de reverse split geen enkel effect hebben op de beurswaarde van dat bedrijf op het moment van uitvoering ervan, de aandeelhouders blijven hetzelfde geld geïnvesteerd hebben, maar zullen meer aandelen hebben in het geval van de split, en minder in de contrasplit.

Het doel van beide operaties is om het bedrijf te beschermen tegen de mogelijke negatieve effecten van het hebben van een ongeschikt aantal aandelen, de operaties te vergemakkelijken en meer investeringen aan te trekken.

Gerelateerde artikelen

Wat zijn Waarde Aandelen?
Een waarde-aandeel, bekend in de investeringswereld als "value stock", is de naam die wordt gegeven aan de aandelen van bedrijven die, volgens value investing, een marktprijs hebben die lager is dan hun intrinsieke waarde. Officieel is een waar...