Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Wat is Free Cash Flow (FCF) en Hoe Wordt Het Berekend?

Free Cash Flow (FCF) of vrije kasstroom is een van de verschillende manieren om de kasstromen te meten die worden gebruikt bij de waardering van investeringsprojecten van bedrijven.

Zoals we hieronder zullen bespreken, vertegenwoordigt de Free Cash Flow de kasstroom die het bedrijf genereert, ongeacht hoe het wordt gefinancierd. Ook zullen we leren hoe we de FCF kunnen berekenen met behulp van de eenvoudige wiskundige formule.

Free cash flow

Wat betekent de Cash Flow?

Allereerst is het belangrijk om te benadrukken wat de cash flow is om precies te begrijpen waar de Free Cash Flow over gaat.

De cash flowis niets meer dan een financieel rapport waarin zowel de inkomsten als de netto-uitgaven van een bedrijf worden weergegeven.

Deze eenvoudige berekening, waarbij inkomsten en uitgaven respectievelijk worden afgetrokken, geeft een volledig beeld van de financiële situatie van het bedrijf. Het is ook een uitdrukking van de liquiditeit van het bedrijf en hoe goed het in staat is om aan zijn schulden en financiële verplichtingen te voldoen.

Tegenwoordig zijn er verschillende manieren om de cash flow te meten, waaronder de kasstroom voor aandeelhouders (ECF), de kasstroom van kapitaal (CCF), de operationele kasstroom of de vrije kasstroom of Free Cash Flow. We zullen ons hier op de laatste richten.

Wat is de Free Cash Flow van een bedrijf?


Het is een financieel rapport of indicator die de kasstromen meet. Deze stromen komen voort uit het geld dat het bedrijf genereert met zijn bedrijfsactiviteiten, na aftrek van productiekosten.

Het uiteindelijke resultaat van de Free Cash Flow maakt het mogelijk om te identificeren hoeveel geld er beschikbaar is om aan investeerders en crediteuren te betalen. Aan de andere kant geeft het de mogelijkheid om het kapitaal te scheiden om te bepalen waarin het opnieuw kan worden geïnvesteerd.

Wat geeft de Free Cash Flow (FCF) aan?


In essentie is de FCF een indicator van de financiële situatie van het bedrijf. Het laat zien hoeveel netto kasstroom beschikbaar is na aftrek van operationele kosten, inclusief investeringen en productiekosten.

Hierdoor kunnen managers betere beslissingen nemen over hoe ze het overtollige geld, gegenereerd door de brutowinst van het bedrijf, kunnen herinvesteren.

Tegelijkertijd is het een indicator die onthult of de benodigde investeringen om het bedrijf te onderhouden, of de rente en dividenden die worden betaald, te hoog zijn in verhouding tot de kasstroom die wordt gegenereerd.

Daarom wordt het vaak gebruikt door analisten en investeerders om de werkelijke capaciteit van een bedrijf om winst te genereren te bepalen in tegenstelling tot de boekhoudkundige nettowinst.

Wat zijn de soorten Free Cash Flow?


Om dieper in te gaan op het concept van de Free Cash Flow, is het relevant om de verschillende manieren te benadrukken waarop deze wordt verdeeld, dat wil zeggen, de typologie ervan. Op basis van deze premisse hebben we:

Free Cash Flow Levered

Dit is de berekening afgeleid van de originele FCF, waarvan het resultaat het nettogeld weergeeft dat het bedrijf beschikbaar heeft na aftrek van operationele kosten, inclusief schulden en sommige fiscale zaken.

In een ander opzicht staat het bekend als de Vrije Kasstroom voor Aandeelhouders, omdat het resulterende bedrag zal worden verdeeld onder de belangrijkste investeerders in het betreffende project.

Free Cash Flow Unlevered

Wanneer een bedrijf zich bezighoudt met de exploitatie van een product, dienst of goed, ontvangt het een vergoeding of winst daarvoor. Het geld dat het kan genereren, is evenredig met zijn operationele activiteit en met de Free Cash Flow Unlevered wordt bepaald hoeveel het zal hebben om schulden aan te gaan.

Tegelijkertijd wordt het ook wel de Vrije Kasstroom voor Schulddienst genoemd, aangezien het resterende geld zal worden verdeeld onder de schuldeisers.

Hoe wordt Free Cash Flow berekend?

De formule om de Free Cash Flow te berekenen is:

Free Cash Flow = Operationele kasstroom – Kapitaaluitgaven

Waar:

  • Operationele kasstroom: Dit vertegenwoordigt de hoeveelheid contant geld die een bedrijf genereert via zijn commerciële activiteiten. Het wordt berekend door de totale uitgaven af ​​te trekken van de totale inkomsten van het bedrijf. De formule is:

Operationele kasstroom = Totale inkomsten – Totale uitgaven

  • Kapitaaluitgaven: Dit vertegenwoordigt de uitgaven die een bedrijf doet aan kapitaalinvesteringen, zoals de aankoop van machines en apparatuur, de bouw van faciliteiten, enzovoort. De kapitaaluitgaven worden afgetrokken van de operationele kasstroom om de hoeveelheid contant geld te bepalen die beschikbaar is nadat het bedrijf zijn kapitaalinvesteringen heeft gedaan.

Het is belangrijk om op te merken dat er verschillende variaties van de Free Cash Flow zijn die andere factoren kunnen omvatten, zoals de impact van belastingen en veranderingen in het werkkapitaal. Niettemin is de basisformule van de Free Cash Flow zoals hierboven getoond.

Wat betekent het als de Free Cash Flow (FCF) negatief is?

Zoals je zou verwachten, geeft een negatieve of dalende Free Cash Flow aan dat het bedrijf geen efficiënte netto kasstroom genereert uit zijn productiviteit.

In extreme gevallen is het synoniem met drastische besluitvorming, zoals de verkoop van een deel van zijn investeringen, aandelen of het verhogen van de schuldtitels. Dit alles om marges en optimale operationele niveaus voor zijn inkomsten te behouden.

Het kan je ook wijzen op een strategisch of tactisch onevenwicht in het betalings- en inningsevenwicht van het bedrijf.

Positief resultaat van de Free Cash Flow (FCF)

Integendeel, een positief resultaat van de Free Cash Flow symboliseert een financieel gezond bedrijf. In essentie is een hoge netto kasstroom een kwaliteit die wordt uitgestraald door bedrijven met een goede winstgevendheid en een constante groei.

Het is ook een duidelijke indicatie dat het bedrijf zijn investeerders en crediteuren kan betalen, evenals het hoofd bieden aan zijn operationele kosten en blijven herinvesteren.

Ratios die de Free Cash Flow (FCF) gebruiken

Voor het beoordelen van een bedrijf zijn ratio’s gebaseerd op deze metriek onmisbaar.

  • Onthoud dat je het moet vergelijken met soortgelijke bedrijven en met de historische gegevens van de sector en het bedrijf zelf.
  • Houd rekening met het type bedrijf en het land waarin ze zich bevinden.
    • Bijvoorbeeld, Japanse bedrijven genereren vaak veel kasstroom, maar hun toewijzing ervan is vaak twijfelachtig.

Conclusie

Zoals je ziet, is de Free Cash Flow of vrije kasstroom een van de belangrijkste maatstaven om de winstgevendheid van een bedrijf te meten.

Aandeelhouders en eigenaars moeten dit geld sturen en controleren, omdat het het geld vertegenwoordigt dat beschikbaar blijft om te herinvesteren in het bedrijf, namelijk voor het verkrijgen van nieuwe activa, het vooruitbetalen van schulden, het uitkeren van dividenden of het opslaan als reserves.

Onthoud dat als je vragen hebt of meer informatie nodig hebt, je hieronder kunt reageren. Wij helpen je graag verder!

👉 Lees het volgende artikel: Fundamentele analyse op de beurs – Ratio’s, methoden en soorten bedrijven.

Gerelateerde artikelen

Wat is een Balance Sheet (Balans)?
De balance sheet is een van de belangrijkste financiële overzichten van een bedrijf, waarin de economische situatie op een bepaald moment wordt weergegeven. Met andere woorden, de balance sheet geeft weer wat de vermogenssituatie van een bedrij...