Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Wat is ROI (Return On Investment) en Hoe Bereken Je Het?

De ROI (Return On Investment), of rendement op investering, is een maatstaf voor rendement die wordt gebruikt om de effectiviteit van verschillende investeringen te vergelijken.

Wat is ROI?

In algemene termen wordt de ROI berekend door de winst, of het rendement, van een investering te nemen en deze te delen door de kosten.

Het rendement op investering heeft als functie om direct de beloning van een specifiek project te berekenen, in relatie tot de vereiste kosten.

De ROI wordt uitgedrukt als een percentage of ratio. Het is populair vanwege zijn veelzijdigheid en eenvoud en kan worden aangepast voor verschillende situaties. Afhankelijk van de context zal de ROI een andere betekenis hebben:

Voor een bedrijf kan het een manier zijn om de efficiëntie van het management, de winst, de kostenbesparing, of het vermogen van het bedrijf om winst te maken met zijn activa te meten. In deze context is de ROI hetzelfde als de ROA (rendement op activa) en wordt berekend als de verdeling van de nettowinst na belastingen door het totaal van de activa.

ROI
 • De ROI kan ook worden gebruikt om een project te rechtvaardigen, gebaseerd op de geschatte voordelen van het project en de verwachte kosten.
 • Soms wordt het gebruikt om de terugkeer van de inspanningen te meten om het marktaandeel te vergrotennieuwe markten te betreden, of een bepaald type infrastructuur te ontwikkelen. In deze gevallen zou de ROI worden gebruikt om de efficiëntie in het bereiken van de doelstellingen te meten.

👉 Ontdek andere even belangrijke ratio’s binnen de financiële analyse in het volgende artikel: Fundamentele analyse op de beurs: Ratio’s, methoden en soorten bedrijven

Vergelijken van ROI van verschillende projecten

Door de ROI van verschillende projecten te vergelijken, kunnen we bepalen welk project moet worden ondernomen.

De regel is eenvoudig: als een investering geen positieve ROI heeft of andere investeringen hebben een hogere ROI, dan moet die investering niet worden gedaan.

Het moet worden opgemerkt dat, als we niet voorzichtig zijn, de ROI kan worden gemanipuleerd om aan de behoeften van de gebruiker of de projectleider te voldoen. Dit is mogelijk omdat er enkele kosten kunnen zijn waarvan het niet duidelijk is of ze al dan niet moeten worden opgenomen bij het berekenen van het rendement op de investering.

Hoe bereken je ROI? – Formule

Dit kan op een hele simpele manier:

Hoe wordt ROI berekend? - Formule

De ROI is cruciaal omdat het je helpt om geïnformeerde beslissingen te nemen over je investeringen. Als een bedrijf een hoge ROI heeft op zijn investering, betekent dit dat het zijn middelen efficiënt gebruikt om winst te genereren. Dit is aantrekkelijk voor investeerders, omdat het suggereert dat het bedrijf een goede financiële beheersing heeft en potentieel voor groei.

Aan de andere kant kan een lage ROI een waarschuwingssignaal zijn. Het kan erop wijzen dat het bedrijf zijn middelen niet effectief gebruikt, wat zijn vermogen om in de toekomst winst te genereren kan beïnvloeden. Het analyseren van de ROI stelt je in staat om verschillende investeringsmogelijkheden te vergelijken en de keuzes te maken die de beste rendementen bieden.

Hoe interpreteer je de ROI?

Het correct interpreteren van de Return on Investment (ROI) is cruciaal voor het nemen van geïnformeerde beslissingen, wat precies is waar het om draait. Hier leggen we uit hoe je dit doet:

1. Vergelijking met de kapitaalkosten

Een ROI die hoger is dan de kapitaalkosten geeft aan dat de investering meer winst oplevert dan het kost om deze te financieren, wat positief is. Als de ROI lager is dan de kapitaalkosten, genereert de investering niet voldoende rendement om de kosten te rechtvaardigen.

2. Vergelijking met het sectorgemiddelde

Het vergelijken van de ROI van een bedrijf met het gemiddelde van de sector laat je zien of het bedrijf beter of slechter presteert dan zijn concurrenten. Een ROI die hoger is dan het sectorgemiddelde duidt op een efficiënte bedrijfsvoering en een sterke concurrentiepositie.

3. Evaluatie van de ROI in de tijd

Het analyseren van hoe de ROI van een bedrijf in de loop van de tijd is veranderd kan inzicht geven in trends en stabiliteit.

 • Een groeiende ROI suggereert een verbetering in efficiëntie en winstgevendheid, wat impliceert dat het bedrijf een goede kapitaalallocatie heeft.
 • Een dalende ROI kan daarentegen reden tot zorg zijn over hoe het management het kapitaal toewijst.

4. Overweging van externe factoren

Externe factoren, zoals veranderingen op de markt, nieuwe regelgevingen of technologische ontwikkelingen, kunnen invloed hebben op de ROI. Het is belangrijk om deze factoren in overweging te nemen bij het interpreteren van de ROI om de context achter de cijfers te begrijpen.

Wat betekent het als de ROI hoog, laag of negatief is?

Dus, hoe moeten we een hoge of lage ROI interpreteren? En kan de ROI van een investering negatief zijn? Laten we het bekijken:

 • Hoge ROI: Zoals eerder besproken, geeft de ROI aan hoeveel winst we genereren voor elke 100 eenheden die we investeren. Bijvoorbeeld, als een bedrijf een ROI van 25% laat zien, betekent dit dat voor elke geïnvesteerde dollar het bedrijf 25 cent winst genereert. Dit is een goede indicator van een rendabele investering, vooral als het sectorgemiddelde 15% is.
 • Lage ROI: Als de ROI 5% is, terwijl het sectorgemiddelde 12% is, kan dit wijzen op efficiëntie- of concurrentieproblemen binnen het bedrijf. Dit kan een signaal zijn om grondiger onderzoek te doen voordat er wordt geïnvesteerd.
 • Negatieve ROI: En ja, een ROI kan negatief zijn, maar in dat geval betekent het dat de investering zijn kosten niet terugverdient, waardoor het bedrijf, of op zijn minst dat bedrijfsgebied, verlies lijdt. Dit is een ernstige waarschuwing voor investeerders.

👉 Voor meer informatie: Hoe analyseer je een bedrijf op basis van fundamentele ratio’s?

Hoe kan de ROI van een bedrijf worden verhoogd?

Het optimaliseren van de ROI (Return on Investment) van een bedrijf betekent het verbeteren van de efficiëntie waarmee middelen worden ingezet om winst te genereren. Hier zijn verschillende belangrijke strategieën om dit te bereiken:

Optimaliseren van kosten

 • Reductie van Inefficiënte Uitgaven: Voer regelmatige audits uit om onnodige of inefficiënte uitgaven te identificeren en te elimineren. Dit omvat het heronderhandelen van contracten met leveranciers, het verminderen van verspilling en het verbeteren van de energie-efficiëntie.
 • Automatisering van Processen: Implementeer technologie en software om repetitieve taken te automatiseren en arbeidskosten te verlagen.

Verhoging van inkomsten

 • Effectieve Marketingstrategieën: Investeer in gerichte marketingcampagnes en gebruik gegevensanalyse om de beste strategieën te identificeren om klanten aan te trekken en te behouden.
 • Diversificatie van Producten of Diensten: Breid het aanbod van producten of diensten uit om nieuwe marktsegmenten aan te boren en de verkoop te verhogen.

Verbetering van activabeheer

 • Efficiënt Gebruik van Activa: Zorg ervoor dat de activa van het bedrijf optimaal worden benut. Dit kan onder meer het implementeren van preventief onderhoud omvatten om stilstand te voorkomen.
 • Desinvestering in Niet-rendabele Activa: Verkoop of verwijder activa die onvoldoende rendement opleveren om te herinvesteren in meer productieve gebieden.

Innovatie en continue verbetering

 • Onderzoek en Ontwikkeling (O&O): Investeer in O&O om nieuwe producten te ontwikkelen en bestaande te verbeteren, wat kan leiden tot hogere inkomsten en winstmarges.
 • Training en Ontwikkeling van Werknemers: Verbeter de vaardigheden en productiviteit van werknemers via trainings- en professionele ontwikkelingsprogramma’s.

Verbetering van de klantervaring

 • Kwaliteitsklantenservice: Investeer in het verbeteren van de klantenservice om de tevredenheid en loyaliteit van klanten te vergroten, wat kan leiden tot hogere verkoop en winstmarges.
 • Maatwerk van Diensten: Bied gepersonaliseerde diensten aan om beter te voldoen aan de behoeften van klanten en zich te onderscheiden van de concurrentie.

Financiële strategieën

 • Optimalisatie van het Werkkapitaal: Verbeter het beheer van voorraden, debiteuren en crediteuren om contanten vrij te maken en de winstgevendheid te verbeteren.
 • Efficiënte Kapitaalstructuur: Handhaaf een gebalanceerde kapitaalstructuur om financieringskosten te minimaliseren en rendementen te maximaliseren.

Efficiënt gebruik van technologie

 • Adoptie van Opkomende Technologieën: Implementeer nieuwe technologieën die operationele efficiëntie kunnen verbeteren, kosten kunnen verlagen en de productiviteit kunnen verhogen.
 • Gegevensanalyse: Gebruik gegevensanalyse om geïnformeerde beslissingen te nemen en operaties te optimaliseren.

Om de totale ROI van een bedrijf te bepalen, los van elke afzonderlijke investering die het bedrijf doet, is de relevante metriek de ROIC. Deze wordt vaak gebruikt door investeerders om de rendabiliteit van de investeringen van het bedrijf te meten, naast de ROE om de rendabiliteit in functie van het eigen vermogen te meten of de ROA om de rendabiliteit in functie van de activa te meten.

Voorbeeld van ROI in het digitale marketinggebied

Een van de meest gebruikelijke toepassingen van deze indicator is in digitale marketing. Het principe blijft hetzelfde: het rendement delen door de gemaakte investering.

Stel je bijvoorbeeld voor dat de gemiddelde opbrengst per gebruiker van onze website die klant is geworden 80 euro is, en dat de website gedurende de maand 120 klanten heeft aangetrokken. Ook zijn de onderhoudskosten van de website 6.800 euro per maand.

Eerst kunnen we het rendement berekenen: (80*120)-6.800=9.600-6.800=2.800

Vervolgens delen we door de vereiste kosten: 2.800/6.800=0,4118=41,18%

Het resultaat geeft aan dat voor elke geïnvesteerde euro, 0,4118 euro winst wordt behaald.

Andere winstgevendheidsverhoudingen:

 • ROE (Return on Equity): De ROE meet de winstgevendheid ten opzichte van het eigen vermogen van de aandeelhouders. Het wordt berekend door de netto winst van het bedrijf te delen door het eigen vermogen van de aandeelhouders en wordt uitgedrukt als een percentage. Een hoge ROE geeft aan dat het bedrijf het kapitaal van de aandeelhouders efficiënt gebruikt om winst te genereren.
 • ROA (Return on Assets): Dit is een financiële indicator die de winstgevendheid van een bedrijf meet in verhouding tot zijn totale activa. Het wordt berekend door de netto winst van het bedrijf te delen door zijn totale activa en wordt uitgedrukt als een percentage. Een hogere ROA geeft aan dat het bedrijf zijn activa efficiënt gebruikt om winst te genereren.
 • De ROIC, of Return on Invested Capital (Rendement op het Geïnvesteerde Kapitaal): Dit is een financiële maatstaf die de winstgevendheid en efficiëntie meet waarmee een bedrijf het kapitaal gebruikt dat het heeft geïnvesteerd in zijn bedrijfsvoering. De ROIC wordt berekend door de netto operationele winst na belastingen (NOPAT) te delen door het totale geïnvesteerde kapitaal, inclusief zowel eigen vermogen als langlopende schulden.

In conclusie kan de ROI of Return on Investment worden gebruikt door reguliere investeerders om hun portefeuilles te evalueren, of kan het worden toegepast om bijna elke vorm van uitgave te analyseren. Uiteindelijk is het een begrijpelijke en gemakkelijk te berekenen maatstaf om de efficiëntie van een project te bepalen. Daarom is het populair om opties te vergelijken waar kapitaal kan worden geïnvesteerd.

Een goede ROI hangt echter af van factoren zoals de risicotolerantie van de investeerder en de tijd die nodig is voordat de investering rendement oplevert. In dit geval zullen investeerders die terughoudender zijn ten aanzien van risico waarschijnlijk lagere ROI accepteren in ruil voor minder risico’s, en op dezelfde manier zullen investeringen die langer nodig hebben om zichzelf terug te verdienen doorgaans een hogere ROI vereisen om aantrekkelijk te zijn voor investeerders.

Een ander punt dat we niet kunnen negeren, is dat de ROI beperkingen heeft, zoals bijvoorbeeld het niet in overweging nemen van de investeringstijd of seizoensgebondenheid. Dit laatste betekent dat hoewel de terugkeer op de lange termijn positief kan zijn, het resultaat negatief kan zijn op kortere momenten, zoals bijvoorbeeld in een bepaald kwartaal.

Gerelateerde artikelen

Wat is een Balance Sheet (Balans)?
De balance sheet is een van de belangrijkste financiële overzichten van een bedrijf, waarin de economische situatie op een bepaald moment wordt weergegeven. Met andere woorden, de balance sheet geeft weer wat de vermogenssituatie van een bedrij...