Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

P/E Ratio (Price to Earnings): Wat is Het en Hoe Wordt Het Berekend?

Het ratio P/E, wat staat voor Price to Earnings in het Engels, is een veelgebruikte indicator door investeerders op de aandelenmarkt. Het houdt in dat de prijs per aandeel wordt gedeeld door de winst per aandeel van een bepaald bedrijf.

Dit financiële ratio stelt ons in staat te weten in hoeveel tijd de investering die is gedaan bij het kopen van een aandeel kan worden terugverdiend.

Bijvoorbeeld, een resultaat van 11 betekent dat, als de verwachte winst voor dit jaar in de toekomst wordt gehandhaafd, de investeerder binnen 11 jaar zal terugverdienen wat hij heeft uitgegeven om het aandeel van het betreffende bedrijf te kopen.

Op een andere manier gezien, weerspiegelt het P/E ratio hoe vaak de bedrijfswinst is opgenomen in de koers van het bedrijf. Zo betekent bijvoorbeeld een ratio van 9 dat de prijs per aandeel gelijk is aan negen keer de winst.

Het P/E ratio is een belangrijk onderdeel van fundamentele analyse, dat wil zeggen, het probeert de theoretische prijs van een aandeel te bepalen op basis van de variabelen die de waarde ervan beïnvloeden.

Berekening van het P/E ratio (Price to Earnings)

Zoals we eerder hebben aangegeven, wordt het P/E ratio berekend door de prijs per aandeel te delen door de winst per aandeel. Echter, we zullen dezelfde uitkomst krijgen als we de marktkapitalisatie delen door de nettowinst.

Laten we niet vergeten dat de prijs per aandeel gelijk is aan de marktkapitalisatie gedeeld door het aantal uitstaande aandelen en dat de winst per aandeel gelijk is aan de nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

Met andere woorden, we hebben het volgende:

P/E (Price to Earnings) ratio


Het is belangrijk op te merken dat, om de winst per aandeel te berekenen, het cijfer van de laatste periode kan worden gebruikt. Echter, we kunnen eindigen met twee gegevens die niet tot dezelfde periode behoren. Dat wil zeggen, een prijs per aandeel van bijvoorbeeld het jaar 2020, en een winst per aandeel die overeenkomt met 2019.

Om dit probleem op te lossen, wordt er gewerkt met de verwachte winst voor het bedrijf. Met verwijzing naar het eerder genoemde voorbeeld, als we in juli 2020 zijn, proberen we de winst per aandeel te schatten voor het einde van dat jaar. Dit wordt gedaan in plaats van de winst van het voorgaande jaar te gebruiken.

Analyse van het P/E (Price to Earnings)

De analyse van het P/E ratio hangt af van verschillende aspecten, zoals de sector waartoe het bedrijf behoort, dus er moet een vergelijking worden gemaakt met zijn concurrenten. Bovendien is het belangrijk om het historische gemiddelde van het bedrijf zelf te kennen.

Een ander relevant punt is om te detecteren of de markt zich in een bepaalde periode bevindt waarin een bepaald type aandelen wordt overgewaardeerd door investeerders. Bijvoorbeeld, het kan zijn dat technologiebedrijven een opleving doormaken en, omdat ze hoger gewaardeerd worden, stijgt ook hun prijs en bijgevolg hun P/E ratio.

Bovendien, wanneer een bedrijf groeit, vertoont het meestal een hoog P/E ratio. Dit in tegenstelling tot een geconsolideerd bedrijf.

Over het algemeen wordt meestal verwezen naar de waarde van 15, omdat dit het historische gemiddelde is van de Amerikaanse aandelenmarkt. Dus, met behulp van die drempel, wanneer het P/E ratio erg hoog is, kan worden begrepen dat het aandeel overgewaardeerd is in zijn koers (laten we niet vergeten dat de prijs in de teller staat).

Als het ratio daarentegen laag is, bijvoorbeeld lager dan 10, kan het aandeel ondergewaardeerd zijn, dat wil zeggen goedkoop. Maar, zoals we hebben uitgelegd, hangt dit allemaal af van de context waarin het bedrijf zich bevindt en zijn eigen omstandigheden.

Conclusie

De koers-winstverhouding is een belangrijke financiële indicator die wordt gebruikt om de aantrekkelijkheid van een aandeel te beoordelen door de marktprijs te vergelijken met de winst per aandeel (EPS). Door inzicht te bieden in de waargenomen waarde van een bedrijf in de ogen van investeerders, helpt P/E te bepalen of een aandeel overgewaardeerd, ondergewaardeerd of redelijk gewaardeerd is ten opzichte van de winst.

Hoewel het veel wordt gebruikt om investeringsbeslissingen te sturen, is het cruciaal om te begrijpen dat een lage PE niet per se een goede investering garandeert, net zoals een hoge PE niet automatisch overwaardering aangeeft, gezien de invloed van toekomstige groeiverwachtingen en de marktcontext. Daarom moet P/E, ondanks zijn bruikbaarheid, worden onderzocht in combinatie met andere statistieken voor een uitgebreide beoordeling van het potentieel van een investering.

Veelgestelde vragen

Is P/E voldoende om een ​​investering te evalueren?

Hoewel P/E een nuttige metriek is, mag het niet op zichzelf worden gebruikt om een ​​investering te evalueren. Investeerders moeten ook andere factoren overwegen, waaronder de fundamentele analyse van het bedrijf, financiële ratio’s, marktcontext en bijbehorende risico’s.

Hoe beïnvloedt EPS de PER-berekening?

EPS (Earnings Per Share) is een cruciaal onderdeel in de PER-berekening omdat het de winst vertegenwoordigt die een bedrijf per aandeel genereert. Veranderingen in EPS, hetzij door hogere winsten of kapitaalherstructurering, kunnen de PER-waarde direct beïnvloeden.

Kan PER negatief zijn?

Ja, de P/E kan negatief zijn wanneer een bedrijf verliezen rapporteert (negatieve EPS), wat aangeeft dat het geen winst genereert. In deze gevallen kan het gebruik van PER als waarderingsmaatstaf beperkt zijn omdat het niet het herstel- of groeipotentieel van het bedrijf weerspiegelt.

Gerelateerde artikelen

Wat is een Balance Sheet (Balans)?
De balance sheet is een van de belangrijkste financiële overzichten van een bedrijf, waarin de economische situatie op een bepaald moment wordt weergegeven. Met andere woorden, de balance sheet geeft weer wat de vermogenssituatie van een bedrij...