Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Wat zijn Waarde Aandelen?

Een waarde-aandeel, bekend in de investeringswereld als “value stock”, is de naam die wordt gegeven aan de aandelen van bedrijven die, volgens value investing, een marktprijs hebben die lager is dan hun intrinsieke waarde.

Officieel is een waarde-aandeel, of value-aandeel, geen specifiek type aandelen; dat wil zeggen, ze geven geen speciale rechten en verplichtingen aan de aandeelhouders. Echter, we kunnen zeggen dat ze dat wel zijn voor beleggers in de praktijk; omdat ze zo worden geclassificeerd om ze te onderscheiden van andere aandelen van andere soorten bedrijven, die zeer verschillend gedrag vertonen op de markten.

Wanneer beleggers praten over dit soort aandelen, dat wil zeggen, over waarde-aandelen of “value stocks“, hebben ze het over aandelen van bedrijven die, volgens value investing en de methodologie die in dit wordt gebruikt. Ze hebben een marktwaarde die lager is dan hun intrinsieke waarde, dat is de waarde die aan elk aandeel wordt toegekend wanneer andere variabelen zoals hun economische activiteit, hun evolutie, verwachtingen, groei, onder andere, in aanmerking worden genomen.

Het feit dat de term “waarde” of “value” wordt gebruikt is omdat, rekening houdend met deze indicatoren, we het aandeel kopen voor een prijs die lager is dan zijn “echte waarde”, en dit, rekening houdend met de verwachte toekomstige herwaardering, levert ons rendement, rendementen en dus waarde op.

Waarde-aandelen hebben meestal minder risico’s dan andere. Op een bepaalde manier hebben we de veiligheidsmarge, onder andere elementen die de investering “garanderen”. Bovendien, aangezien het gaat om reeds gevestigde en volwassen bedrijven, is de volatiliteit van deze aandelen op de markt lager.

Het moet echter worden opgemerkt dat, om de eerder genoemde redenen, dit soort aandelen een beperkter potentieel hebben; omdat hun potentieel beperkt is tot de herwaardering berekend in de analyse. Om deze zelfde reden zou het rendement dat een waarde-aandeel kan bieden in theorie lager kunnen zijn dan dat van een ander type aandeel, zoals de Growth.

Value investing en het waarde-aandeel

Value investing, of wat we kennen als “waardebeleggen”, is een van de bekendste en meest beoefende beleggingsstrategieën ter wereld, evenals de beleggingsstrategie die wordt gebruikt door degenen die waardeaandelen of value stocks proberen te kopen.

Wanneer we value investing beoefenen, is het doel om aandelen van bedrijven te kopen die een marktwaarde hebben die lager is dan hun intrinsieke waarde. Dat is de waarde die aan elk aandeel wordt toegekend wanneer andere variabelen in aanmerking worden genomen, zoals de economische activiteit, de evolutie, verwachtingen, groei, enz.

Volgens de grondleggers van value investing, met Warren Buffett als opvallend voorbeeld, zijn markten inefficiënt en, gezien het feit dat beleggers irrationeel gedrag vertonen, zijn er kansen op de markten die, met de rationele analyse die value investing implementeert, kunnen worden benut. Kansen die value beleggers in staat stellen om rendement te halen uit de herwaarderingen die bedrijven ondergaan die, volgens de markt, een marktprijs hebben die lager is dan de doelwaarde die de value analyse toont en die, vroeg of laat, moet worden getoond.

Om het betreffende bedrijf te analyseren, maakt de value analyse gebruik van tools die de werkelijke staat van het bedrijf laten zien, los van nieuws, verwachtingen, de markt, en andere elementen die ervoor zorgen dat het aandeel een lagere prijs heeft dan het zou moeten hebben volgens value investing.

Tot de tools die value investing gebruikt, behoren talrijke ratio’s die verband houden met de financiële situatie van het bedrijf, zoals de volgende:

  • ROE
  • ROI
  • Veiligheidsmarge
  • Pay Out
  • Cashflows
  • Inkomstenprognoses
  • Onder andere indicatoren

👉 Meer informatie: Fundamentele analyse op de beurs – Ratio’s, methoden en soorten bedrijven.

Waardeaandelen: verschil tussen waarde en prijs

Voordat we verder gaan, is het belangrijk op te merken dat degenen die hun investeringsstrategie baseren op value investing en dus op waardeaandelen, een groot verschil zien tussen wat we “waarde” noemen en wat we “prijs” noemen.

Volgens de grondleggers van value investing, moeten we opmerken dat wanneer we over prijs praten, we het hebben over het bedrag dat we moeten betalen om een bepaald goed te verwerven of van een specifieke dienst te genieten. Met andere woorden, de prijs die door de ondernemer wordt vastgesteld in een vrije en concurrerende markt, die de hoeveelheid vertegenwoordigt die een consument bereid is te betalen om dat goed te verwerven of de dienst te ontvangen.

Echter, wanneer we het over de waarde hebben, hebben we het over een heel ander concept. In deze zin is waarde een breder concept en vertegenwoordigt het de tevredenheid die een persoon krijgt bij het aanschaffen van een product of het ontvangen van een dienst. Waarde is gebaseerd op de verwachte bruikbaarheid en kan sterk verschillen van de prijs.

Vandaar dat er paradoxen ontstaan met betrekking tot waarde, zoals die van de diamant en het water.

Afhankelijk van het genoemde nut, hoeveel zouden we bereid zijn te betalen voor een fles zoet water in een jungle vol diamanten waar geen water is?

Het antwoord op deze vraag toont ons hoe waarde verschilt van prijs in veel scenario’s, en op dit principe baseren degenen die willen investeren in waardeaandelen om rendement te genereren.

Waardeaandeel of “value stocks” en groeiaandeel of “growth stocks”

Wanneer we praten over de beurs en, in het bijzonder, over beleggen in aandelen, horen we vaak termen als waardeaandeel of value-aandeel, net zoals we groeiaandeel of growth-aandeel horen.

Waardeaandelen of value-aandelen, zoals we zeiden, zijn aandelen van bedrijven die, in theorie, een lagere waarde op de markt hebben dan de waarde die ze, rekening houdend met andere variabelen, zouden moeten tonen. Degenen die value investing, of waardebeleggen, beoefenen, die dit soort analyse gebruiken, geloven dat deze aandelen in de loop van de tijd in waarde kunnen stijgen, en daarom, omdat ze het als een waarde beschouwen, beleggen ze op lange termijn. Dit soort aandelen, overigens, hebben een beperkter potentieel (tot de als optimaal beschouwde waarde) en zijn vrij stabiel.

Groeiaandelen of growth-aandelen, in tegenstelling tot value-aandelen of waardeaandelen, zijn aandelen van bedrijven die zich in een expansiefase bevinden, dat wil zeggen, in een groeifase. Deze zijn over het algemeen gekoppeld aan startups en bedrijven die net zijn opgericht. Het overschot wordt meestal herbelegd en, rekening houdend met de markt, bieden ze meer kansen op succes, evenals op falen, dan andere aandelen, zoals de value-aandelen, eerder genoemd.

Zoals we zien, hebben we het over twee heel verschillende dingen.

Het waardeaandeel of value-aandeel vertoont een ander gedrag dan het groeiaandeel. Door balansen, resultatenrekeningen, en andere elementen die ons informatie kunnen geven over de werkelijke situatie van het bedrijf te analyseren, zou het kunnen dat de marktprijs, of de koers, lager is dan de “werkelijke waarde” die de belegger in overweging neemt. In dit scenario investeren value-beleggers op lange termijn, met het doel dat het aandeel in waarde stijgt naarmate het nodig is, rekening houdend met deze aanvullende analyses.

Groeiaandelen bieden echter ook de mogelijkheid om een groter potentieel te behalen, met een hoger risico. Op een bepaalde manier vertegenwoordigt het wat beleggers “klapper” noemen, omdat ze verwachten dat het bedrijf op de markt zal schieten en dat, op die manier, haar aandeel dat ook zal doen op de beurs.

Voorbeeld van waardeaandelen of value-aandelen

Je vraagt je waarschijnlijk af: hoe kun je weten welke investering een waarde-investering is?

Het antwoord zal je niet bevallen, want het hangt sterk af van de analyse van het bedrijf.

Om een idee te krijgen van wat ik bedoel, vertelde ik je eerder dat een waardeactie of value-investment elke actie van bedrijven is die, in theorie, een lagere waarde op de markt hebben dan de waarde die ze, rekening houdend met andere variabelen, zouden moeten tonen.

Echter, gezien het feit dat waarde subjectief is, is het erg moeilijk om precies te definiëren welk bedrijf value is en welk bedrijf niet.

In dit opzicht hebben analisten ervoor gekozen om het bedrijf, zijn intenties, zijn strategie te analyseren en, in essentie, elk geval afzonderlijk te analyseren. Dit is de enige manier om het bij het rechte eind te hebben als het gaat om te weten of de actie een waardeactie is of niet.

We kunnen ook gebruik maken van de indices. S&P 500 Value, MSCI World Value Index, onder anderen, zijn indices waarin value-bedrijven zijn opgenomen, of die volgens hun analisten value zijn. Bovendien stelt dit ons ook in staat om er meerdere te selecteren, of te investeren in de index zelf om het risico van de portefeuille te diversifiëren.

Als een andere optie, zijn er talrijke investeringsfondsen die zeggen te investeren in waardeacties. Door te investeren in deze, investeren we in acties die, in theorie, value-investment zijn.

In essentie, of een bedrijf value is of niet, en of het een waardeactie is of niet, hangt op elk moment af van het bedrijf. Afhankelijk van verschillende variabelen zoals de genoemde (ROE, ROI, veiligheidsmarge…), zullen we zeggen of het bedrijf deze kwalificatie kan krijgen, of dat we het een andere moeten toekennen.

Gerelateerde artikelen

Wat is een Balance Sheet (Balans)?
De balance sheet is een van de belangrijkste financiële overzichten van een bedrijf, waarin de economische situatie op een bepaald moment wordt weergegeven. Met andere woorden, de balance sheet geeft weer wat de vermogenssituatie van een bedrij...