Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Wat is PEG Ratio (Price to Earnings to Growth)?

Het PEG Ratio (Price to Earnings to Growth) ook bekend als (P/E)/Groei, biedt een dieper inzicht in de waarde van een bedrijf door de relatie tussen de prijs van het aandeel, de winst en het groeipotentieel te analyseren. Het ratio wordt verkregen door de P/E (Prijs gedeeld door Winst per aandeel) te delen door het jaarlijkse groeipercentage van het bedrijf.

PEG ratio

Hoe bereken je PEG? – Formule

Peg ratio

Interpretatie van PEG

Door het PEG te gebruiken, streven investeerders naar bedrijven die niet alleen aantrekkelijk geprijsd zijn ten opzichte van hun huidige winst (PER), maar ook een veelbelovende groeipotentie hebben.

  • Een lage PEG-waarde duidt op een gunstige verhouding tussen de prijs van het aandeel en de verwachte groei, wat suggereert dat het bedrijf mogelijk ondergewaardeerd is.
  • Aan de andere kant, hogere PEG-waarden kunnen wijzen op een hogere prijs voor de groei die het bedrijf biedt, wat kan aangeven dat het overgewaardeerd is.

Het interpreteren van het PEG-ratio is echter geen exacte wetenschap en er zijn verschillende benaderingen. Sommige beleggers hanteren strikte grenswaarden, waarbij bijvoorbeeld PEG-waarden onder 0,50 worden beschouwd als koopkansen vanwege de potentieel lage prijs ten opzichte van groei, terwijl waarden boven 1,70 als een signaal voor verkoop kunnen worden beschouwd vanwege de mogelijk overgewaardeerde status van het bedrijf. Deze grenswaarden kunnen variëren afhankelijk van individuele beleggingsstrategieën en marktomstandigheden.

Al met al biedt het PEG-ratio een handig hulpmiddel om de waarde van een bedrijf te beoordelen in relatie tot zowel de huidige winst als het groeipotentieel, waardoor investeerders een beter inzicht krijgen in de potentiële rendementen van hun beleggingen.

👉 Voor meer informatie over verhoudingen: Hoe analyseer je een bedrijf op basis van fundamentele ratio’s?

Veelgestelde Vragen over het PEG-ratio

Hoe betrouwbaar zijn de groeipercentages die worden gebruikt?

De betrouwbaarheid van de groeipercentages is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de prognoses. Deze prognoses worden vaak gemaakt door analisten en kunnen variëren. Het is belangrijk om rekening te houden met de bron en de methodologie achter de groeiprognoses.

Hoe vaak moet ik het PEG-ratio herzien voor mijn beleggingen?

Het is verstandig om het PEG-ratio regelmatig te herzien, vooral na kwartaalcijfers of belangrijke bedrijfsgebeurtenissen die de winstverwachtingen kunnen beïnvloeden. Regelmatige herziening helpt om de actuele waardering en groeiverwachtingen van een bedrijf bij te houden.

Kan het worden gebruikt voor dividendbetalende bedrijven?

Ja, het PEG-ratio kan ook worden gebruikt voor dividendbetalende bedrijven, maar het is belangrijk om de groeivooruitzichten van deze bedrijven in de context van hun dividenduitkeringen te bekijken. Soms kunnen bedrijven met hoge dividenduitkeringen lagere groeipercentages hebben.

Hoe houd ik rekening met bedrijfsspecifieke factoren bij het gebruik van het PEG-ratio?

Bij het gebruik van het PEG-ratio is het belangrijk om ook naar bedrijfsspecifieke factoren te kijken, zoals de concurrentiepositie, innovaties, managementkwaliteit en andere strategische initiatieven die de toekomstige groei kunnen beïnvloeden.

Wat moet ik doen als de groeiprognoses voor een bedrijf sterk uiteenlopen?

Als de groeiprognoses sterk uiteenlopen, kan het nuttig zijn om een gemiddelde van de prognoses te nemen of de bronnen van de prognoses te evalueren voor betrouwbaarheid. Het kan ook helpen om conservatiever te zijn in je verwachtingen en het PEG-ratio met een voorzichtige benadering te interpreteren.

Is het PEG-ratio nuttig in alle economische omstandigheden?

Het PEG-ratio kan nuttig zijn in verschillende economische omstandigheden, maar de interpretatie kan variëren afhankelijk van de bredere economische context. In tijden van economische groei kan het nuttiger zijn, terwijl het in tijden van recessie moeilijker kan zijn om betrouwbare groeiprognoses te krijgen.

Zijn er nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven? Laat het ons hier weten.

Gerelateerde artikelen

Wat is een Balance Sheet (Balans)?
De balance sheet is een van de belangrijkste financiële overzichten van een bedrijf, waarin de economische situatie op een bepaald moment wordt weergegeven. Met andere woorden, de balance sheet geeft weer wat de vermogenssituatie van een bedrij...