Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Bottom-Up Analyse: Wat is het en hoe gebruik je het?

Bottom-up is een analytische methode binnen het kader van fundamentele analyse. Het richt zich op specifieke details van een bedrijf, zoals financiën en operaties, om de waarde en het potentieel rendement ervan te evalueren.

Bottom-up analyse is gebaseerd op het idee dat door een bedrijf van onderaf te evalueren, dat wil zeggen vanuit zijn individuele componenten naar het geheel toe, een nauwkeuriger begrip van zijn waarde en winstgevendheid kan worden verkregen.

Dit type analyse begint met het bestuderen van de economische situatie van het bedrijf, waarbij financiële indicatoren en boekhoudinformatie worden geëvalueerd, om vervolgens de sector en de economie in het algemeen te waarderen.

Bottom-up analyse versus top-down

Bottom-up analyse is het omgekeerde proces van top-down, waarbij de stappen in omgekeerde volgorde worden uitgevoerd. Met andere woorden, bij top-down analyse begint men met algemene macro-economische analyse, om vervolgens een aantrekkelijke sector te bestuderen en ten slotte een financiële waarde binnen die sector te kiezen.

Bottom-up analyse wordt doorgaans gebruikt voor langetermijnstrategieën of buy-and-hold, waarbij de belegger waarden verwerft met de bedoeling ze voor een langere periode aan te houden. Daarentegen kan top-down analyse nuttiger zijn voor beleggers die op zoek zijn naar marktinvoeringsmogelijkheden om op korte termijn winst te maken.

Kortom, bottom-up analyse gaat van specifiek naar algemeen, van micro naar macro. Daarentegen gaat top-down analyse van algemeen naar specifiek, van macro naar micro.

Als de belegger het bedrijf waarin hij wil investeren goed kent, kan bottom-up analyse waarschijnlijk nuttig zijn. Dit komt doordat de belegger duidelijk zal begrijpen wat het onderscheidende kenmerk van het bedrijf is, welk product de markt biedt en welke relevantie het heeft voor consumenten.

Laten we bijvoorbeeld denken aan een bedrijf als Apple, waarvan het merk een enorme groep volgers heeft. Dan kan een trouwe Apple-klant een diepgaande bottom-up analyse ontwikkelen op basis van alles wat hij al van het bedrijf weet.

Daarentegen begint top-down analyse vanuit het algemene naar het specifieke. Daarom is de belegger op zoek naar beleggingsmogelijkheden, ongeacht de sectoren of bedrijven waar hij bekend mee is.

Stappen van bottom-up analyse

Enkele stappen die kunnen worden gevolgd bij het uitvoeren van een bottom-up analyse om de waarde van een bedrijf te evalueren, zijn:

  1. Bekijk de financiële geschiedenis van het bedrijf: Dit omvat het bekijken van de financiële overzichten, zoals de balans, de resultatenrekening en de kasstroom, om inzicht te krijgen in hoe het bedrijf in het verleden heeft gepresteerd.
  2. Analyseer de bedrijfsactiviteiten: Dit omvat het onderzoeken van hoe het bedrijf werkt, zijn productie- en distributieprocessen, verkoopkanalen en relaties met leveranciers en klanten.
  3. Identificeer de sterke en zwakke punten van het bedrijf: Bij het evalueren van de activiteiten van het bedrijf is het belangrijk om de sterke en zwakke punten ervan te identificeren. Dit kan zaken omvatten zoals de efficiëntie van zijn processen, de kwaliteit van zijn producten of diensten, de effectiviteit van zijn managementteam en de financiële stabiliteit van het bedrijf.
  4. Schat de toekomstige waarde van het bedrijf in: Nadat de financiële geschiedenis en de bedrijfsactiviteiten zijn geëvalueerd, kan deze informatie worden gebruikt om de toekomstige waarde van het bedrijf te schatten. Dit kan het projecteren van zijn financiële overzichten en het berekenen van waarderingsmultiples omvatten.
  5. Vergelijk het bedrijf met anderen in de sector: De informatie van het bedrijf wordt vergeleken met die van zijn branchegenoten. Op deze manier kan worden bekeken of het bedrijf specifieke kenmerken vertoont, zowel negatief als positief, die zijn concurrenten niet hebben.
  6. Analyseer de marktomstandigheden: Beoordeel de financiële marktomstandigheden waarin het aandeel wordt verhandeld, of we nu misschien te maken hebben met een bear market of bull market. Als we bijvoorbeeld een bedrijf analyseren dat op de Amerikaanse beurs wordt verhandeld, moeten we indices zoals de S&P 500 observeren.
  7. Analyseer macro-economische indicatoren: Als volgende stap worden macro-economische variabelen zoals werkloosheidscijfers, inflatie, rentetarieven, economische groei (BBP-variatie) en andere geëvalueerd. Deze indicatoren kunnen van invloed zijn op het bedrijf dat wordt bestudeerd.
  8. Neem een investeringsbeslissing: Ten slotte, op basis van de uitgevoerde bottom-up analyse, kan een beslissing worden genomen over het al dan niet investeren in het bedrijf. Dit kan het kopen van aandelen van het bedrijf of investeren in andere vormen van kapitaal omvatten.

Voorbeeld van bottom-up analyse

Voorbeeld van bottom-up analyse

Laten we aannemen dat we het bedrijf THY willen analyseren. Het eerste wat we zullen doen, is het analyseren van zijn financiële overzichten, zoals zijn balans, resultatenrekening en kasstroom. We kunnen ook financiële ratio’s zoals de PER observeren, evenals het niveau van de hefboomwerking, de boekwaarde van het bedrijf, onder andere.

Het is belangrijk om alle beschikbare informatie in overweging te nemen om te projecteren wat het geschatte inkomstenniveau zal zijn voor toekomstige perioden. Dit hangt af van de plannen van de firma, en van de verwachtingen van het bedrijf.

Het bedrijf zou zich voor kunnen doen met grote kansen, of, aan de andere kant, bepaalde bedreigingen die mogelijk van invloed zijn op zijn prestaties. Daarom is het cruciaal om de sector te evalueren en te vergelijken met de concurrenten.

Als we aannemen dat het bedrijf zich bezighoudt met de export van gebottelde dranken, moeten we analyseren wie de concurrenten van het bedrijf zijn, wat de verwachte vraag naar hun producten is, markttrends, consumentenvoorkeuren, onder andere.

Vervolgens zullen we de financiële markt evalueren waar het bedrijf genoteerd staat, dat wil zeggen, als het bedrijf THY genoteerd staat aan de Nederlandse beurs, moeten we de prestaties van de AEX-INDEX evalueren, bijvoorbeeld.

Tenslotte moeten we rekening houden met de macro-economische variabelen die we al hebben genoemd, zoals inflatie, werkloosheid en economische groei. Deze indicatoren stellen ons in staat om te bepalen of de economie zich in een expansieve of krimpende fase bevindt. Als het laatste wordt verwacht, zou de vraag naar de producten die het bedrijf aanbiedt kunnen afnemen.

👉 En waarvoor dient deze analyse? Ik leg het je uit in het volgende artikel: Fundamentele analyse op de beurs: Ratio’s, methoden en soorten bedrijven

Gerelateerde artikelen

Wat is een Balance Sheet (Balans)?
De balance sheet is een van de belangrijkste financiële overzichten van een bedrijf, waarin de economische situatie op een bepaald moment wordt weergegeven. Met andere woorden, de balance sheet geeft weer wat de vermogenssituatie van een bedrij...