Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Top-down Analyse: Wat is Het en Hoe Moet Je Het Interpreteren?

Top-down analyse is een methode binnen fundamentele analyse die zich richt op investeringen. Het houdt in dat een onderzoeksproces wordt gevolgd van algemene aspecten naar specifieke.

Top-down analyse begint met het onderzoeken van de mondiale economische situatie om vervolgens de meest aantrekkelijke bedrijven te evalueren.

Als we een analogie maken met de logica, is top-down vergelijkbaar met deductieve methoden waarbij op basis van een premisse of algemene wet een reeks conclusies wordt getrokken. Het tegenovergestelde van top-down analyse is bottom-up analyse. Deze laatste begint bij een specifieke of individuele positie om vervolgens investeringsmogelijkheden te analyseren op basis van lokale en vervolgens mondiale context.

Het is belangrijk om te benadrukken dat top-down analyse een instrument is van fundamentele analyse. Dit type analyse is gebaseerd op het onderzoek naar de variabelen die van invloed zijn op de prestaties van een financieel actief.

Fasen van top-down analyse:

  1. Analyse van de economische omgeving: Onderzoek naar de internationale en/of nationale situatie, dat wil zeggen, het uitvoeren van macro-economisch onderzoek.
  2. Sectoranalyse: Onderzoek naar de levenscyclus van de sector, sectortrends, productie- en verkoopvariaties, specifieke wetgevende of administratieve regelingen, enzovoort.
  3. Bedrijfsanalyse: Onderzoek naar de omgeving en activiteiten van het bedrijf, analyse van de financiële overzichten van het bedrijf. Er wordt gewerkt met minimaal 5 jaar historische gegevens en 5 jaar projecties voor de toekomst.
  4. Analyse van intrinsieke waarde: Gebaseerd op de waardering van het bedrijf volgens zijn fundamenten (economische activiteit, groeiprognoses, enz.).

Deze methode wordt gebruikt voor de analyse van Blue Chip-aandelen, dat wil zeggen, de aandelen met de hoogste marktkapitalisatie en liquiditeit op de markt.

👉  Voor meer informatie: Fundamentele analyse op de beurs: Ratio’s, methoden en soorten bedrijven

Voorbeeld van top-down analyse:

In een omgeving van hogere volatiliteit zoekt een belegger naar het herschikken van zijn portefeuille.

Eerst analyseert hij de mondiale context en ontdekt dat niveaus van onzekerheid zich op alle markten voordoen vanwege de ontwikkeling van een belangrijk militair conflict.

Daarom zoekt de belegger toevlucht in activa zoals goud, maar ook in defensieve sectoren (met stabiele rendementen) zoals nutsbedrijven. Vervolgens zoekt hij naar welke bedrijven in deze sector op de beurs van zijn land worden verhandeld. Zo analyseert hij de financiële overzichten van elk bedrijf om te beslissen in welk bedrijf het meest geschikt is om te investeren.

Toepassingen van top-down analyse:

Een ander punt om te overwegen is dat top-down analyse niet alleen wordt toegepast in de financiën, zoals hierboven uitgelegd, maar ook in andere gebieden zoals:

  • Informatica: Voor gegevensanalyse en verwerking binnen softwareontwikkeling. In dit veld zijn de termen top-down en bottom-up ontstaan.
  • Bedrijfsbeheer: Bij het nemen van managementbeslissingen, beginnend bij macro-economische analyse om vervolgens naar het micro-economische veld te gaan.
  • Openbare economie: Het volgen van de weg van algemeen naar specifiek om een analyse uit te voeren en een situatie op te lossen of een economisch beleidsdoel te bereiken.

Gerelateerde artikelen

Wat is een Balance Sheet (Balans)?
De balance sheet is een van de belangrijkste financiële overzichten van een bedrijf, waarin de economische situatie op een bepaald moment wordt weergegeven. Met andere woorden, de balance sheet geeft weer wat de vermogenssituatie van een bedrij...