Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Quick Ratio – Wat is Het en Hoe Bereken Je Het?

De Quick Ratio, ook bekend als de “acid test”, is een financiële indicator die de capaciteit van een bedrijf meet om aan zijn kortlopende verplichtingen te voldoen met zijn vlottende activa. Het wordt berekend door de vlottende activa (kas, debiteuren) minus de voorraden te delen door de kortlopende verplichtingen.

Wat is quick ratio?

De acid test wordt beschouwd als een strengere indicator dan de huidige ratio omdat het voorraden uitsluit van de vlottende activa, omdat deze moeilijk snel in contanten kunnen worden omgezet. Het is belangrijk dat een bedrijf een voldoende hoge quick ratio heeft om aan zijn kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen. Een quick ratio lager dan 1 betekent dat het bedrijf niet genoeg liquide activa heeft om zijn kortlopende schulden te dekken.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de quick ratio moet worden geïnterpreteerd samen met andere financiële indicatoren en in relatie tot de kenmerken van elke branche, aangezien een lage acid test niet noodzakelijk betekent dat het bedrijf financiële problemen heeft.

Hoe wordt het berekend?

De Quick Ratio wordt als volgt berekend:

Quick Ratio = (Vlottende activa – Voorraden) / Kortlopende verplichtingen

Waar:

  • Vlottende activa: omvat kas, debiteuren en andere kortlopende investeringen die gemakkelijk kunnen worden omgezet in contanten.
  • Voorraden: omvat de goederen die een bedrijf op voorraad heeft en die bestemd zijn voor verkoop.
  • Kortlopende verplichtingen: omvat kortlopende schulden, zoals kortlopende leningen, crediteuren en andere kortlopende verplichtingen.

Het is belangrijk op te merken dat de quick ratio relatief wordt gemeten en niet absoluut, dus het is belangrijk om het te vergelijken met het branchegemiddelde of met voorgaande periodes.

Wanneer de Quick Ratio lager is dan 1, geeft dit aan dat het bedrijf een overschot aan kortlopende verplichtingen heeft ten opzichte van zijn vlottende activa. Dit zou kunnen suggereren dat het bedrijf overweegt om sommige van zijn voorraden te verkopen om zijn kortetermijnverplichtingen efficiënt te kunnen nakomen. Daarom, als een bedrijf een Quick Ratio van minder dan 1 rapporteert in zijn financiële overzichten, is het belangrijk om aandacht te besteden en ervoor te zorgen dat het bedrijf niet in gevaar is.

Conclusie

De quick ratio, ook wel bekend als de acid test ratio, is een cruciale financiële indicator die het vermogen van een bedrijf meet om zijn huidige verplichtingen te dekken met alleen zijn meest liquide activa, exclusief voorraden.

Het geeft een duidelijk beeld van de financiële gezondheid van het bedrijf op korte termijn, met de nadruk op het vermogen om snel te reageren op verzoeken van schuldeisers zonder afhankelijk te zijn van de verkoop van voorraden. Daarom is het essentieel om een fundamentele analyse van de liquiditeit uit te voeren.

De acid test ratio is daarom onmisbaar voor financiële analisten en investeerders die de financiële efficiëntie en stabiliteit van een entiteit willen beoordelen. Het biedt een nauwkeuriger beeld van de onmiddellijke liquiditeit in vergelijking met andere liquiditeitsmaatstaven.

Aanbevolen artikelen

Gerelateerde artikelen

Wat is een Balance Sheet (Balans)?
De balance sheet is een van de belangrijkste financiële overzichten van een bedrijf, waarin de economische situatie op een bepaald moment wordt weergegeven. Met andere woorden, de balance sheet geeft weer wat de vermogenssituatie van een bedrij...